SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Zysk banków netto a WIBOR

Data ostatniej aktualizacji:

Zysk banków netto a WIBOR

Począwszy od jesieni 2021 r., aż do końca 2022 r. obserwowaliśmy cykliczne podnoszenie stóp procentowych, które wpływało również na wartość wskaźnika WIBOR. To natomiast skutkowało wzrostem rat kredytów. Postawić w tym miejscu można więc zasadne pytanie czy WIBOR ma wpływ na realny zysk banków netto?

Kredyty złotówkowe oparte o zmienną stopę procentową mają dwa podstawowe składniki oprocentowania. Pierwszym z nich jest marża banku. Wysokość marży jest co do zasady stała i określona powinna zostać każdorazowo w umowie kredytowej. Inaczej przedstawia się sytuacja z WIBOR, który jest wskaźnikiem zmiennym, podatnym na czynniki zewnętrzne. Zasadniczo banki przy umowach kredytu zarabiać mają na stałej marży.

Sprawdź: Pozew WIBOR

Czy banki zarabiają na wzroście WIBOR?

Czy banki przy umowach kredytowych rzeczywiście zarabiają wyłącznie na marży banku, czy jednak wzrost WIBOR jest dla nich korzystny z ekonomicznego punktu widzenia? Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa i od dawna budzi liczne kontrowersje.

Sami zainteresowani – przedstawiciele sektora bankowego –  konsekwentnie utrzymują, że nie pobierają żadnych dodatkowych zysków ze wzrostu WIBOR, a ich jedynym źródłem dochodu przy umowach kredytowych jest marża kredytu. Podmioty związane z bankowością wskazują, że podstawową rolą wskaźnika WIBOR nie jest powiększenie dochodów banku, ale jedynie zwrócenie kosztów pozyskania przez bank środków do wypłaty kredytu.

Nie jest to jednak do końca przekonywująca argumentacja, która zresztą spotyka się z coraz większą krytyką. Wiele osób wskazuje obecnie, że w praktyce koszty pozyskania pieniądza dla banków (np. z depozytów bankowych) są niemal zerowe, a więc WIBOR stanowi w istocie dodatkowy zarobek banku.

Wpływ obniżki stóp procentowych na WIBOR

Wrześniowa decyzja RPP o obniżeniu stóp procentowych o 0,75 pkt. proc. wyraźnie wpłynęła na wysokość wskaźnika WIBOR. Obecnie (stan na 15 września 2023 r.) WIBOR 3M wynosi 5,80%, a WIBOR 6M 5,66% co stanowi obniżkę o ok. 0,8-0,9% względem danych z sierpnia br. Jest to bardzo dobra wiadomość dla kredytobiorców, gdyż zmiany te wpłyną na obniżenie wysokości rat zaciągniętych przez nich kredytów.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?
Wielu kredytobiorców wobec problemu wysokich kosztów oprocentowania kredytu zadaje sobie pytanie o to czy opłaca się przejść z oprocentowania zmiennego...

Kto ustala WIBOR?

Kto ustala WIBOR?
WIBOR to wskaźnik obecny m.in. w umowach kredytów złotówkowych o zmiennym oprocentowaniu. Od wysokości wskaźnika WIBOR zależy rata naszego kredytu....

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?
Zawierając umowę kredytu hipotecznego wiążemy się stosunkiem prawnym z bankiem na wiele lat. W tym okresie może dojść do różnego...