SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Dlaczego rząd chce zastąpić WIBOR?

Data ostatniej aktualizacji:

Dlaczego rząd chce zastąpić WIBOR

Z inicjatywy Ministerstwa Finansów od 2023 r. obserwujemy stopniowy proces zastępowania WIBOR nowym wskaźnikiem – WIRON. Przejście z WIBOR na WIRON zostało rozciągnięte w czasie, docelowo proces ten zakończyć powinien się w 2025 r. kiedy to dojdzie do całkowitej likwidacji WIBOR. Warto odpowiedzieć sobie na pytanie dlaczego tak właściwie rząd chce zastąpić WIBOR?

Czytaj również: Kto ustala WIBOR?

W jaki sposób rząd i instytucje nadzoru finansowego reagują na problemy związane z WIBOR-em?

Od momentu rozpoczęcia cyklu podwyżek stóp procentowych, zapoczątkowanego w październiku 2021 r., kredytobiorcy zaczęli zdawać sobie sprawę z problemów związanych z WIBOR-em. Wraz z podwyżką stóp procentowych, spowodowanych rosnącą inflacją, zaczął również rosnąć WIBOR. Wzrost wartości wskaźnika referencyjnego WIBOR pociągnął za sobą natomiast zwiększenie się wysokości rat kredytów o zmiennym oprocentowaniu. W skrajnych przypadkach raty potrafiły wzrosnąć nawet dwukrotnie, co w istotny sposób pogorszyło sytuację kredytobiorców.

Niezadowolenie społeczne było na tyle duże, że w sprawę zaangażował się rząd i instytucje nadzoru finansowego. W efekcie pojawił się projekt zmiany wskaźnika WIBOR na inne wskaźniki referencyjne. W ten sposób podjęto decyzję o zmianie wskaźnika WIBOR na WIRON.

Czy likwidacja WIBOR ma na celu poprawę sytuacji kredytobiorców, a jeśli tak, to w jaki sposób?

Likwidacja WIBOR i zastąpienie tego wskaźnika WIRON-em ma w założeniu poprawić sytuację kredytobiorców. W tym miejscu dobrze jest przybliżyć w jaki sposób wskaźniki referencyjne wpływają na wysokość raty kredytu. Przy kredytach o zmiennym oprocentowaniu oprocentowanie raty zależne jest od dwóch czynników. Pierwszym z nich jest marża banku, co do zasady stała wartość, określona w treści umowy. Istotniejszym jest drugi element – zmienny wskaźnik referencyjny, dotychczas głównie WIBOR, w najbliższym czasie zastępowany WIRONEM.

Zmiana wskaźników referencyjnych wpływa więc na zmianę wysokości raty – w zależności od kierunku zmiany spadek lub wzrost. Inflacja jaka towarzyszyła nam od ostatnich 2 lat wybiła poziom WIBOR do dawno nie odnotowywanych poziomów. W efekcie doprowadziło to do bardzo dużego wzrostu rat kredytów.

Obecnie dość trudno jednoznacznie stwierdzić, czy zmiana wskaźnika WIBOR na WIRON pomoże kredytobiorcom. Pierwsze kredyty z WIRON oferowane są dopiero od lipca 2023 r. Wstępna analiza ofert kredytu WIRON prowadzi jednak do wniosków, że WIRON w niewielkim stopniu wpłynie na spadek raty kredytu. Z uwagi na fakt, że bank proponuje wyższą marżę przy kredycie WIRON, niż miało to miejsce przy umowach opartych o WIBOR obecnie różnica oprocentowania jest nieznaczna.

WIRON – ile wynosi?

Jak zostało już wyżej wskazane, mimo że do całkowitej zmiany wskaźnika WIBOR na WIRON dojdzie dopiero w 2025 r., już w 2023 r. wysokość rat części nowych kredytów zależna będzie od wskaźnika WIRON. Warto więc odpowiedzieć sobie na pytanie ile wynosi obecnie wskaźnik WIRON?

Każdorazowo dane dotyczące aktualnych wysokości WIRON oraz jego wartości archiwalnej sprawdzić można na stronie internetowej administratora WIRON tj. GPW Benchmark S.A. (https://gpwbenchmark.pl/). Z informacji opublikowanych przez GPW Benchmark S.A. wynika, że pod koniec listopada 2023 r. wartość WIRON 3M wynosi około 5,19 %, a wartość wskaźnika WIRON 6M jest nieco wyższa i wynosi – około 5,69%.

Czy można unieważnić kredyt WIBOR?

Kredytobiorcy, dotknęły problemy wysokich rat kredytów WIBOR, powinni rozważyć wytoczenie powództwa o unieważnienie WIBOR. Pozew WIBOR może doprowadzić do stwierdzenia przez sąd nieważność kredytu co zobliguje bank do zwrotu kredytobiorcy wszystkich wpłaconych przez niego środków. Jest to niezwykle korzystne rozwiązanie, gdyż kredytobiorca otrzymałby w takim wypadku zwrot rat wraz z odsetkami, ale też prowizji, czy innych opłat manipulacyjnych. Kredytobiorca musiałby zwrócić bankowi jedynie czystą kwotę faktycznie wypłaconego kapitału. W procesie o unieważnienie WIBOR warto zasięgnąć pomocy prawników kancelarii WIBOR.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Nowe wakacje kredytowe – od kiedy?

Nowe wakacje kredytowe – od kiedy?
20 lutego 2024 roku Rząd ma podjąć decyzję, jak będą wyglądały zasady korzystania z nowych wakacji kredytowych. Do tej pory mniej więcej co drugi...

Kredyt 0% – czy kredyt zero procent będzie dla wszystkich?

Kredyt 0% – czy kredyt zero procent będzie dla wszystkich?
Tak jak w większości programów rządowych, aby z nich skorzystać, trzeba spełnić pewne warunki. Tak też jest z kredytem 0%,...

Bezpieczny kredyt 2 % a szansa na inny kredyt

Bezpieczny kredyt 2 % a szansa na inny kredyt
Banki w celu zweryfikowania historii kredytowej oraz informacji o  aktywnych zobowiązaniach, sprawdzają potencjalnych kredytobiorców w bazie Biura Informacji Kredytowej. Czy...