SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

WIBOR kredytu hipotecznego

Data ostatniej aktualizacji:

WIBOR kredytu hipotecznego

WIBOR ma istotne znaczenie dla wysokości rat kredytów hipotecznych o zmiennej stopie procentowej wyrażonych w złotych polskich. Oprocentowanie takich kredytów wyliczane jest bowiem w oparciu o stałą marżę banku oraz zmienną stopę referencyjną WIBOR najczęściej 3M lub 6M.

Wskaźnik WIBOR 3M odzwierciedla oprocentowanie pożyczki (depozytu) międzybankowego na 3 miesiące, konsekwentnie WIBOR 6M odpowiada oprocentowaniu pożyczki (depozytu) międzybankowego na okres 6 miesięcy. Rzadziej, przy umowach kredytu, występują również inne wskaźniki WIBOR, przykładowo WIBOR 1M (analogicznie do pozostałych – oprocentowanie pożyczki (depozytu) międzybankowego na 1 miesiąc).

Sprawdź również: POZEW WIBOR

Ile wynosi WIBOR kredytu hipotecznego?

Odpowiadając na pytanie ile wynosi WIBOR kredytu hipotecznego należy pamiętać, że jest to wskaźnik zmienny i jego wartość nie zostanie na stałe wpisana w treść umowy. Co więcej WIBOR w tym samym okresie różni się w zależności od tego, czy umowa kredytu opiera się o wskaźnik WIBOR 3M, 6M, czy 1M.

Każdorazowo dane dotyczące aktualnego WIBOR sprawdzić można na stronie administratora tego wskaźnika. Administrator stawek WIBOR, którym jest GPW Benchmark S.A., publikuje dane na temat WIBOR na swojej stronie internetowej, dostępnej pod adresem https://gpwbenchmark.pl/.

Przykładowo na dzień 17 kwietnia 2023 r. wskaźnik WIBOR 1M wynosi 6,87%, WIBOR 3M 6,90%, a WIBOR 6M 6,95%. Trzeba również pamiętać, że rata kredytu nie wzrasta każdego dnia, wraz ze wzrostem wskaźnika WIBOR. Wzrost (lub spadek) wysokości raty dokonuje się na podstawie cyklicznego przeliczenia jej wartości – przy WIBOR 3M raz na kwartał, przy WIBOR 6M raz na pół roku.

Ile wynosi rata kredytu 300 000 na 30 lat?

Wielu kredytobiorców chce zorientować się ile wyniesie ich rata kredytu na przestrzeni lat. W pierwszej kolejności trzeba przypomnieć, że przy kredytach o zmiennym oprocentowaniu, zawartych na wiele lat tego rodzaju symulacja ma charakter jedynie poglądowy. W zależności od sytuacji geopolitycznej w kraju i na świecie wskaźnik WIBOR (lub inny wykorzystywany w umowie kredytu) może na przestrzeni lat zmieniać się istotnie, czego nie przewidzi nawet najlepszy kalkulator kredytowy.

Korzystając z kalkulatora kredytu hipotecznego powinniśmy posiłkować się danymi z konkretnej umowy kredytowej. Żeby wynik wyliczenia kalkulatora hipotecznego był możliwie dokładny należy wskazać przynajmniej wysokość kapitału pozostałego do spłaty, okres na jaki został zaciągnięty kredyt oraz jego oprocentowanie. Dane te kredytobiorcy znajdą w swojej umowie lub też podczas kontaktu z infolinią banku, który udzielił im kredytu.

Wartość raty zależy w dużej mierze od kwoty pożyczonego kapitału. Przykładowo odpowiadając na pytanie ile wynosi rata kredytu hipotecznego 300 000,00 zł – przy założeniu, że kredyt ten zaciągnięty jest na 30 lat, a jego oprocentowanie wynosi 7% to miesięczna rata kredytu wyniesie ok. 2 505,00 zł. Wzrost oprocentowania o 1% będzie równoznaczny ze wzrostem miesięcznej raty o ok. 175,00 zł.

Co z WIBOR w 2023 r.?

Opowiadając na pytanie co z WIBOR w 2023 r. zwrócić uwagę powinniśmy na dwa aspekty. Pierwszym są zmiany wartości wskaźnika WIBOR w 2023 r., drugim rozpoczęcie procesu zastępowania WIBOR wskaźnikiem WIRON.

W zakresie zmiany wysokości WIBOR w roku 2023 nie wydaje się żeby miało dojść tu do istotnych wahań. W wypadku gdy stopy procentowe utrzymywać będą się na zbliżonym do obecnego poziomie (na co jest duża szansa) wskaźnik WIBOR powinien przez cały rok 2023 osiągać poziom rzędu 6-7%. Do zmiany tych wartości może dojść przede wszystkim na skutek decyzji RPP o obniżeniu lub podniesieniu stóp procentowych.

Od początku 2023 r. wskaźnik WIBOR jest stopniowo zastępowany wskaźnikiem WIRON. Ekonomiści wskazują, że wskaźnik WIRON, różni się od WIBOR większą stabilnością i mniejszą podatnością na zmiany wysokości stóp procentowych. Wprowadzane zmiany powinny więc, choć w pewnym stopniu, ustabilizować sytuację kredytobiorców, którzy od roku borykają się z problemem dynamicznych wzrostów rat kredytów o zmiennym oprocentowaniu.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?
Wielu kredytobiorców wobec problemu wysokich kosztów oprocentowania kredytu zadaje sobie pytanie o to czy opłaca się przejść z oprocentowania zmiennego...

Kto ustala WIBOR?

Kto ustala WIBOR?
WIBOR to wskaźnik obecny m.in. w umowach kredytów złotówkowych o zmiennym oprocentowaniu. Od wysokości wskaźnika WIBOR zależy rata naszego kredytu....

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?
Zawierając umowę kredytu hipotecznego wiążemy się stosunkiem prawnym z bankiem na wiele lat. W tym okresie może dojść do różnego...