SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

WIBOR na przestrzeni lat

Data ostatniej aktualizacji:

historia wibor w polsce

WIBOR nie jest wskaźnikiem stałym, podlega dynamicznej zmianie, o której można się dowiedzieć każdego dnia roboczego o godzinie 11.00 na stronie GPW Benchmark. Na przestrzeni lat WIBOR kształtował się bardzo zróżnicowanie. Wpływ na jego wysokość ma Rada Polityki Pieniężnej, która ustalając stopy procentowe reaguje na wydarzenia z całego kraju, jak również świata, takie jak wojna, pandemia, inflacja.

Sprawdź również: POZEW WIBOR

WIBOR – co to?

WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) to wskaźnik na podstawie którego ustalane jest oprocentowanie pożyczek udzielanych sobie wzajemnie przez banki. WIBOR jest ustalany w dni robocze o godzinie 11.00 podczas tzw. fixingu, jako średnia arytmetyczna oprocentowania, po którym największe banki komercyjne są skłonne w danym dniu pożyczyć pieniądze innym bankom. Wysokość wskaźnika WIBOR wpływa na koszty kredytów i pożyczek udzielanych przez banki. Wskaźnik WIBOR można podzielić na WIBOR 1M, WIBOR 3M oraz WIBOR 6M.

WIBOR 1M to wskaźnik określający wysokość oprocentowania kredytów i pożyczek na rynku, na okres jednego miesiąca. Oprocentowanie kredytu, a w konsekwencji wysokość raty kredytowej aktualizowana jest raz na miesiąc.

WIBOR 3M to wskaźnik określający wysokość oprocentowania kredytów i pożyczek na rynku, na okres 3 miesięcy. Oprocentowanie kredytu, a w konsekwencji wysokość raty kredytowej aktualizowana jest raz na kwartał.

Wskaźnik WIBOR 6M analogicznie określa wysokość oprocentowania kredytów i pożyczek udzielanych między bankami na okres 6 miesięcy. Oprocentowanie kredytu, a w konsekwencji wysokość raty kredytowej aktualizowana jest raz na kwartał.

Historia WIBOR w Polsce

Wskaźnik WIBOR ma długą historię na polskim rynku usług finansowych. Wskaźnik WIBOR został wprowadzony przez NBP w 1997 r., a więc w Polsce istnieje już niemal 30 lat. Początkowo administratorem wskaźnika WIBOR było Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska, a od dnia 30 czerwca 2017 r. wskaźnikowi WIBOR administruje GPW Benchmark S.A.

Głównym celem jaki przyświecał wprowadzeniu WIBOR było zapewnienie stabilności gospodarce kraju, przechodzącej przez niełatwy czas przemian ustrojowych. Warto wspomnieć, że początkowo WIBOR obejmował jedynie okresy krótkie – jednodniowe. Wyróżnialiśmy w tym czasie tzw. WIBOR ON i WIBOR TN. Dopiero z czasem wprowadzono inne wskaźniki WIBOR, reprezentujące dłuższe okresy tj. WIBOR 1M, 3M, 6M oraz 12M. Obecnie najpopularniejsze wskaźniki WIBOR to 3M i 6M – o te wskaźniki oparte jest oprocentowanie większości kredytów.

Wysokość wskaźnika WIBOR znacząco zmieniała się na przestrzeni lat. Jedne z najwyższych odczytów wskaźnik ten osiągał w 2000 r., kiedy to WIBOR 3M okresowo osiągał wartości rzędu 19,4%. O najniższym WIBOR w historii możemy mówić w czasie początków pandemii COVID19, kiedy to WIBOR spadł poniżej 1%

Do końca 2022 r. WIBOR był w zasadzie jedynym wskaźnikiem, na podstawie którego banki wyliczały oprocentowanie kredytów o zmiennej stopie procentowej. Od lipca 2023 r. część banków oferuje kredyty oprocentowane w oparciu o inny wskaźnik – WIRON. Zgodnie z zapowiedziami do końca 2027 r. WIBOR zostanie całkowicie usunięty, kończąc swoją trzydziestoletnią historię na polskim rynku finansowym.

Wniosek o zwrot prowizji Bank PEKAO S.A.

WIBOR 6M historia

WIBOR najniższy był w 2020 roku kiedy rozpoczęła się pandemia koronawirusa. Od 2021 roku wskaźnik WIBOR ponownie zaczął rosnąć, podobnie jak stopy procentowe ustalane przez Radę Polityki Pieniężnej.  Systematyczna podwyżka stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej zaczęła się od października 2021 roku. Miało to na celu zahamowanie wysokiej inflacji w Polsce. W konsekwencji wskaźnik WIBOR 6M w listopadzie 2022 roku przekroczył 7,60%, a momentami nawet 7,80%.

Co z WIBOREM w 2023? Jakie są prognozy na WIBOR? Pod koniec 2022 roku WIBOR zaczął spadać. W drugiej połowie 2023 roku istnieje szansa na obniżenie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej co wpłynie również na wysokość WIBOR. Od kilku miesięcy Rada Polityki Pieniężnej utrzymuje stopy procentowe na stałym poziomie.

Kiedy był najniższy WIBOR?

W przeciągu ostatnich dziesięciu lat wskaźnik WIBOR najniższy był w 2020 roku. Wpływ na to miała pandemia koronawirusa. Rada Polityki Pieniężnej znacznie obniżyła w tym okresie stopy procentowe NBP, aby uchronić kraj przed spowolnieniem gospodarczym spowodowanym obostrzeniami pandemicznymi. Pandemia koronawirusa negatywnie wpłynęła na nastroje społeczeństwa, co obok ograniczeń wprowadzonych przez państwo w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa spowodowało  w krótkim okresie ograniczenie aktywności gospodarczej części sektorów.

WIBOR wykres

Chcąc dowiedzieć się jak kształtował się WIBOR na przestrzeni poprzednich lat najprościej skorzystać z narzędzi do tworzenia WIBOR wykresu oferowanych na różnych stronach internetowych. Wpisując dany okres, którym jesteś zainteresowany możesz dowiedzieć jak kształtował się WIBOR we wskazanym czasie.

WIBOR 3M aktualny

Aktualny WIBOR publikowany jest na stronie internetowej administratora stawek WIBOR, czyli GPW Benchmark S.A. (https://gpwbenchmark.pl/). W kwietniu 2023 r. (stan na 19 kwietnia 2023 r.) aktualna stawka WIBOR wyniosła dla WIBOR 3M –  6,90%, a dla WIBOR 6M –  6,95%.

Autor: radca prawny Karolina Marczak, nr wpisu LB-2649


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?
Wielu kredytobiorców wobec problemu wysokich kosztów oprocentowania kredytu zadaje sobie pytanie o to czy opłaca się przejść z oprocentowania zmiennego...

Kto ustala WIBOR?

Kto ustala WIBOR?
WIBOR to wskaźnik obecny m.in. w umowach kredytów złotówkowych o zmiennym oprocentowaniu. Od wysokości wskaźnika WIBOR zależy rata naszego kredytu....

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?
Zawierając umowę kredytu hipotecznego wiążemy się stosunkiem prawnym z bankiem na wiele lat. W tym okresie może dojść do różnego...