Usunięcie WIBOR

Czy WIBOR zniknie całkowicie?

Likwidacja WIBOR 2022 ma postępować zgodnie z opublikowanym planem, z którego dowiadujemy się, iż kredytobiorcy posiadający aktywne już kredyty oparte o WIBOR, np. WIBOR 3M lub WIBOR 6M będą musieli poczekać na zaprzestanie publikowania stawki WIBOR. Dlaczego? Kiedy likwidacja WIBOR nastąpi? Dopiero od 2024 roku WIBOR ma zostać stopniowo wycofywany, aby ostatecznie jego publikacja została wstrzymania w 2025 roku. Jako takie zastąpienie WIBOR będzie miało miejsce od 2023 roku, bowiem banki będą miały w ofercie nowe produkty oparte na nowych stawkach. 

Co z Wiborem od 2023?

Jak zostało wspomniane rok 2023, nie przyniesie wiele zmian w kontekście WIBOR-u. Mimo że banki będą mogły wprowadzać do swoich ofert kredyty oparte na WIRON, to jednak równolegle wciąż będą oferowane produkty stosujące stawkę WIBOR. 

Czym zastapią WIBOR?

Indeks WIRON, którego administratorem jest GWP Benchmark, zyskał w ostatnich miesiącach na rozgłosie, które przyniosło mu planowe zastąpienie WIBOR. Nowy indeks ma być obliczany na podstawie transakcji depozytowych i ma bazować na transakcjach overnight, a więc transakcjach, których termin na zwrot przypada w kolejnym dniu roboczym. Publikowanie stawki WIRON odbywa się codziennie o godzinie 12:15 na podstawie danych z dnia poprzedniego, jednak jego aktualizacja ma miejsce o 13:00 i można ją odnaleźć na stronie GWP Benchmark. 

Co jesli zniknie WIBOR?

Jak będzie wyglądać relacja likwidacja WIBOR a kredyt hipoteczny? Czy zastąpienie WIBOR stawką WIRON przyniesie kredytobiorcom korzyści? Takie pytanie trapią głowy niejednemu polskiemu kredytobiorcy. Co więc przyniesie kredytobiorcom likwidacja WIBOR 2022? Nie da się ukryć, że stawka WIRON zawsze była niższa od stawki WIBOR. Za świetny przykład posłużyć tu może wrzesień 2022 roku, w którym to WIBOR 3M  wynosił 7,21%, a indeks WIRON o wiele mniej, bo 6,079%. Należy jednak pamiętać, że WIRON z dużym opóźnieniem reaguje na zmiany stóp procentowych, co może skutkować przewyższeniem WIBOR-u, w obliczu nagłych zmian gospodarczych.  

Jak uporać się z kredytem opartym na WIBOR 3M lub WIBOR 6M?

Można uznać, że kredytobiorcy posiadający aktywne kredyty mogą nie być usatysfakcjonowani, czytając informacje o tym, kiedy likwidacja WIBOR naprawdę nastąpi. Jednak rozwiązanie problemów z problematycznym kredytem leży w zasięgu ręki wielu Złotówkowiczów. Istnieje wiele przesłanek dotyczących tego, że WIBOR jest nieuczciwy, dzięki czemu jest możliwe złożenie pozwu przeciwko bankowi i dochodzenie swoich roszczeń na drodze sądowej. Wówczas Złotówkowicze mogą spodziewać się następujących rozwiązań:

  • Usunięcie WIBOR-u z umowy kredytu – wskutek stwierdzenia nieistnienia postanowień dotyczących oprocentowania, bank będzie musiał zwrócić kredytobiorcy wszystkie uiszczone przez niego raty odsetkowe. Wówczas kredytobiorca będzie w dalszym ciągu spłacać kredyt przez ten sam okres kredytowania, jednak nie będzie płacił odsetek. Co oznacza, że wskutek usunięcia WIBOR-u kredytobiorca spłaca jedynie sam kapitał
  • Redukcja oprocentowania – takie rozwiązanie ma miejsce, gdy sąd uzna nieistnienie postanowień umowy, które obejmują oprocentowanie oparte na WIBOR. W takiej sytuacji w umowie kredyt zostają tylko koszty w postaci marży. 
  • Unieważnienie umowy kredytu – jeśli sąd wyda postanowienie unieważniające umowę, zostaje ona traktowana tak, jakby nigdy nie została podpisana. Kredytobiorca wraz z bankiem zwracają sobie wzajemne świadczenia. Takie rozwiązanie rekomendowane jest dla kredytobiorców, którzy spłacili swój kapitał.

Zachęcamy do podjęcia walki z bankiem wraz z naszymi doświadczonymi specjalistami, którzy odpowiadają za pierwszy w Polsce pozew o WIBOR. Nasi eksperci z 13-letnim doświadczeniem w prawie bankowym, wykonają bezpłatną analizę dokumentów kredytowych, a także zaproponują najlepsze rozwiązanie w oparciu o indywidualną sytuację klienta.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI