SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Likwidacja WIBOR a kredyt hipoteczny 2024

Data ostatniej aktualizacji:

Likwidacja WIBOR a kredyt hipoteczny 2024

Trwa proces likwidacji wskaźnika WIBOR. Od 2024 roku zmienne oprocentowanie kredytów hipotecznych będzie mogło być ustalane tylko na podstawie wskaźnika WIRON. Zmiana stawki WIBOR na WIRON miała na celu obniżenie rat kredytów hipotecznych. Kredytobiorcy liczą na to, że wraz ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR na WIRON zmniejszą się ich raty kapitałowo-odsetkowe.

Kredyt hipoteczny a WIBOR

Czy można usunąć WIBOR z kredytu hipotecznego? Tak, można usunąć WIBOR z kredytu hipotecznego. W tym celu należy złożyć pozew do sądu o unieważnienie WIBOR. W złożonych pozwach kredytobiorcy oraz reprezentujące ich kancelarie adwokackie lub radcowskie podnoszą przede wszystkim, że zapisy określające wysokości oprocentowania kredytu w oparciu o wskaźnik WIBORabuzywne.

W pozwie kredytobiorcy kredytów złotówkowych mogą wnosić o usunięcie WIBOR z zapisów umowy lub o unieważnienie całej umowy

W wypadku wygrania sprawy w sądzie o usunięcie WIBOR, postanowienia umowy kredytowej dotyczące wskaźnika WIBOR zostałyby usunięte z treści umowy kredytowej. W efekcie tego umowa kredytowa byłaby wciąż ważna, ale kredytobiorca płaciłby znacznie niższe raty, bez oprocentowania wyliczonego w oparciu o WIBOR.  

Jeszcze bardziej korzystnym dla kredytobiorcy może być wniesienie roszczenia o unieważnienie umowy kredytu. W takim wypadku, w razie uwzględnienia powództwa, sąd uznałby umowę za nieważną. To rozwiązanie jest najbardziej opłacalne dla osób, które już spłaciły kredyt, a to z tego powodu, że strony muszą sobie zwrócić wzajemne świadczenia. Orzeczenie nieważności umowy kredytu złotówkowego nakłada na bank obowiązek zwrotu kredytobiorcy wszystkich wpłaconych przez niego środków. Kredytobiorca otrzymałby więc zwrot rat wraz z odsetkami, ale też prowizji, czy innych opłat manipulacyjnych. Kredytobiorca musiałby zwrócić bankowi jedynie czystą kwotę faktycznie wypłaconego kapitału.

Korzyści jakie wynikają z usunięcia WIBOR z kredytu można oszacować korzystając z Kalkulatora WIBOR. Z kolei w celu zweryfikowania swojej umowy kredytu oraz szans na wygraną w sądzie skontaktuj się Kancelaria WIBOR. Specjaliści przeanalizują zapisy Twojej umowy kredytowej i przedstawią potencjalne rozwiązania.

Kredyty po likwidacji WIBOR

Jakie są konsekwencje likwidacji wskaźnika WIBOR dla posiadaczy kredytów hipotecznych? Konsekwencjami likwidacji wskaźnika WIBOR dla kredytobiorców miało być zmniejszenie wysokości oprocentowania kredytów i pożyczek w złotówkach oraz spadek kosztów kredytowych. Czas jednak pokaże, jak kształtować się będzie wskaźnik WIRON i czy rzeczywiście raty kredytów będą niższe niż w przypadku zastosowania wskaźnika WIBOR.

Czy likwidacja WIBOR wpłynie na oprocentowanie kredytu hipotecznego? Tak, ponieważ WIBOR obok marży kredytu jest jednym ze składników oprocentowania kredytu. W związku z likwidacją WIBOR, WIRON zastąpi WIBOR.WIRON zastępując WIBOR stanie się kluczowym elementem wpływającym na oprocentowanie kredytów oraz innych instrumentów finansowych. Wysokość oprocentowania kredytu obliczana będzie na podstawie wzoru:

aktualna stawka WIRON

+

marża banku określona w umowie kredytowej

=

wartości oprocentowania kredytu hipotecznego.

Alternatywne wskaźniki kredytów hipotecznych

Jakie są nowe propozycje wskaźników referencyjnych po likwidacji WIBOR? WIBOR zostanie zastąpiony wskaźnikiem WIRON. Wskaźnik WIRON z założenia miał być korzystniejszy dla kredytobiorców, a system jego ustalania jest bardziej transparentny. WIRON ustalany jest bowiem na podstawie zbioru depozytowych transakcji jednodniowych (O/N, overnight) przeprowadzanych pomiędzy bankami, instytucjami finansowymi i dużymi przedsiębiorstwami.

W ostatnim roku WIRON się na poziomie ok. 5-6%. Obecnie (grudzień 2023 r.) można zaobserwować jego spadek.

Wykres na podstawie danych ze strony https://gpwbenchmark.pl/.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162

Źródła:

https://www.gov.pl/web/finanse/wieloletni-plan-finansowy-panstwa

https://gpwbenchmark.pl/