SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Wniosek o obniżenie marży kredytu hipotecznego

Data ostatniej aktualizacji:

Wniosek o obniżenie marży kredytu hipotecznego

O korzystne warunki kredytowania warto zadbać już przy podpisywaniu umowy kredytu hipotecznego. Przed podpisaniem umowy kredytu można jeszcze negocjować zaproponowane przez bank warunki kredytu, w tym obniżenie marży kredytu w zamian za skorzystanie z dodatkowych produktów. Również w czasie trwania umowy kredytu strony mogą na mocy aneksu do umowy kredytowej dokonać modyfikacji łączącego je stosunku prawnego, w tym renegocjować stawkę marży kredytu.

Co to jest marża od kredytu?

Marża kredytu hipotecznego jest wynagrodzeniem banku za udostępnienie kredytobiorcy kapitału wyrażonym w procentach, w ujęciu rocznym. Marża wraz ze stawką WIBOR tworzy oprocentowanie zmienne kredytu. W oprocentowaniu zmiennym kredytu marża jest stała, określona w umowie, stawka WIBOR ulega zaś zmianie odpowiednio co trzy miesiące – WIBOR 3M lub co sześć miesięcy w przypadku WIBOR 6M.

Marża kredytu hipotecznego – od czego zależy?


Wysokość marży kredytu zależy od kilku czynników, między innymi takich jak:

 • wysokości wkładu własnego,
 • sytuacji finansowej kredytobiorcy,
 • lojalności kredytobiorcy,
 • skorzystania przez kredytobiorcę z innych produktów banku,
 • polityki marketingowej banku.

Średnia wysokość marży kredytu opiewa na ok. 2%. Jej wysokość musi zostać określona w ofercie kredytu, a następnie umowie.

Jak obniżyć marżę kredytu hipotecznego?

Negocjacje marży kredytu należy rozpocząć już na etapie wyboru odpowiedniej oferty. Banki są wtedy skłonne do ustępstw w celu pozyskania klienta. Często banki proponują niższą marżę kredytu hipotecznego w zamian na zapłatę wyższej prowizji, czyli jednorazowej opłaty pobieranej za udzielnie kredytu.

Wnioskować o obniżenie marży kredytu hipotecznego można również po zawarciu umowy kredytu. Pierwszym z warunków pozwalających na rozpoczęcie rozmów z bankiem jest systematyczna spłata rat kredytu, a także niezaleganie z terminowym opłacaniem innych zobowiązań. Następnie należy złożyć wniosek o obniżenie marży kredytu hipotecznego, który powinien zawierać między innymi dane osobowe kredytobiorcy, numer umowy kredytu, którego dotyczy wniosek, argumentację za obniżeniem marży banku.

Poniżej lista argumentów przemawiających za obniżeniem marży kredytu hipotecznego:

 • wysokie dochody,
 • stabilne zatrudnienie,
 • wysoki wkład własny – banki wymagają wniesienia co najmniej 20% wkładu własnego, jednak im będzie on wyższy, tym większa szansa na obniżenie marży kredytu,
 • pozytywna historia kredytowa,
 • zgoda na zapłatę wyższej prowizji,
 • skorzystanie z dodatkowego produktu oferowanego przez bank,
 • przedstawienie kontroferty konkurencyjnego banku.

Kancelaria LEX WIBOR pomaga kredytobiorcom w całej Polsce negocjować obniżenie marży kredytu hipotecznego oraz usunąć wskaźnik WIBOR z umowy kredytowej, udzielając porad prawnych,  reprezentując kredytobiorców przed bankami i sądami oraz kierując pozew WIBOR do sądu. Kancelaria LEX WIBOR oferuje pomoc na każdym etapie sprawy – od zgromadzenia dokumentacji i zgłoszenia reklamacji kredytu do banku, po kompleksowe prowadzenie sprawy sądowej i późniejsze rozliczenie z bankiem.

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie zaciągane na kilkadziesiąt lat. W celu wybrania najkorzystniejszej oferty i uniknięcia gigantycznych kosztów kredytu należy dokładnie porównać oferty banków, biorąc pod uwagę wysokość raty, wysokość marży i prowizji, opłaty związane z dodatkowymi kosztami takimi jak prowadzenie konta jeśli kredyt w danym banku wiąże się z jego uruchomieniem. Korzystnie będzie porównać także całkowite koszty kredytu hipotecznego w zależności od okresu spłaty kredytu. W przypadku wysokiej marży, krótszy okres spłaty pozwoli znacząco zmniejszyć te koszty.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?
Wielu kredytobiorców wobec problemu wysokich kosztów oprocentowania kredytu zadaje sobie pytanie o to czy opłaca się przejść z oprocentowania zmiennego...

Kto ustala WIBOR?

Kto ustala WIBOR?
WIBOR to wskaźnik obecny m.in. w umowach kredytów złotówkowych o zmiennym oprocentowaniu. Od wysokości wskaźnika WIBOR zależy rata naszego kredytu....

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?
Zawierając umowę kredytu hipotecznego wiążemy się stosunkiem prawnym z bankiem na wiele lat. W tym okresie może dojść do różnego...