SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Jak dogadać się z bankiem?

Jak dogadać się z bankiem

Negocjacje z bankiem mogą być konieczne w różnych sytuacjach, na przykład w przypadku negocjowania warunków kredytowych, zmiany warunków istniejącej umowy, uregulowania spornych kwestii lub rozwiązania problemów finansowych. Warto wiedzieć więcej na temat tego w jaki sposób porozumieć się z bankiem.

Negocjacje  z bankiem – od czego zacząć?

Chcąc rozpocząć dialog z bankiem w pierwszej kolejności zbierz wszelkie dokumenty i informacje, które mogą być istotne dla negocjacji. Przyjrzyj się dokładnie swoim warunkom umowy i dowiedz się o obowiązujących przepisach prawnych. Posiadanie wiedzy i dokumentacji pozwoli Ci na pewniejsze argumentowanie swojej pozycji.

Zanim skontaktujesz się z bankiem, sprecyzuj, czego dokładnie oczekujesz. Czy chcesz negocjować niższą stopę procentową, zmienić harmonogram spłat, uzyskać przedłużenie okresu kredytowania lub rozwiązać inny problem. Zdefiniowanie celu ułatwi Ci skoncentrowanie się na najważniejszych aspektach negocjacji.

Ponadto, spróbuj skontaktować się z odpowiednią osobą w banku, która może podjąć decyzję w sprawie negocjacji. Czasami konieczne będzie umówienie spotkania w oddziale banku, podczas gdy w innych przypadkach można przekazać informacje drogą elektroniczną lub telefoniczną. Zwróć uwagę na godziny otwarcia banku i pamiętaj, że niektóre sprawy mogą wymagać wcześniejszego umówienia się na spotkanie.

Jak negocjować z bankiem?

Podczas rozmów z przedstawicielem banku zachowuj kulturę osobistą i profesjonalizm. Wyrażaj swoje żądania jasno i zwięźle, starając się unikać agresywnego tonu. Pamiętaj, że osoba, z którą negocjujesz, również jest człowiekiem i lepsze rezultaty osiąga się poprzez współpracę i wzajemne zrozumienie.

Przygotuj konkretne argumenty, które potwierdzą, dlaczego twoje żądania są uzasadnione. Odnosząc się do obowiązujących przepisów, analiz finansowych lub zmian w Twojej sytuacji życiowej, przedstaw rzetelne powody, które poprą Twoje wnioski.

Pamiętaj przy tym, że negocjacje to proces wzajemnego ustępowania. Bądź otwarty na propozycje banku i rozważ kompromisowe rozwiązania. W razie konieczności rozważ też inne możliwości, takie jak refinansowanie kredytu w innym banku.

Negocjacje z bankiem a koszty

Negocjacje z bankiem same w sobie nie powinny wiązać się z żadnymi bezpośrednimi kosztami dla konsumenta. Jednak istnieją pewne czynniki, które mogą wiązać się z kosztami pośrednimi lub dodatkowymi opłatami. Przykładowo – niektóre banki mogą pobierać opłaty manipulacyjne za wprowadzenie zmian w umowie, negocjacje warunków kredytowych lub dokonanie innych zmian w istniejących produktach finansowych. Przed przystąpieniem do negocjacji warto sprawdzić, czy bank nie nalicza takich opłat i jakie są ich warunki. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z pomocy zewnętrznej, na przykład z doradcy finansowego lub prawnika możesz również ponieść koszty związane z ich usługami.

Pozew WIBOR przeciwko bankowi

Rosnące stopy procentowe sprawiły, że raty wielu kredytobiorców złotówkowych drastycznie wzrosły. Motywuje to kredytobiorców złotówkowych do poszukiwania rozwiązań, które pomogły by im zmniejszyć ratę kredytu lub ograniczyć zadłużenie. Rozwiązaniem dla kredytobiorców złotówkowych posiadających kredyty ze zmienną stopą procentową opartą o wskaźnik WIBOR może być usunięcie WIBOR z umowy. Przed złożeniem pozwu WIBOR do sądu można podjąć dialog z bankiem. Jednak podobnie jak przy kredytach frankowych tak i przy złotówkowych banki nie są skore do przyznania się, że skonstruowany przez nich wzorzec umowy jest wadliwy. Niejasność w stosowaniu i określaniu wskaźnika WIBOR, jak też naruszenie przez bank obowiązku informacyjnego wobec kredytobiorcy daje solidne podstawy do skierowania sprawy do sądu. Posiadając kredyt WIBOR w pierwszym kroku warto zlecić doświadczonej kancelarii prawnej analizę swojej umowy kredytowej pod kątem występowania w niej postanowień niedozwolonych i uzyskać informacje co do możliwości dalszego działania.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

LexWibor – Opinie Klientów 2023

LexWibor – Opinie Klientów 2023
Kancelaria LexWibor posiada 12- letnie doświadczenie w prawie bankowym, które przełożyło się w tym też czasie na tysiące wygranych spraw....