SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Wsparcie FWK – kto dostanie dopłatę do kredytu?

Data ostatniej aktualizacji:

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców oferuje pomoc finansową kredytobiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej. Pomoc jest realizowana przez państwowy Bank Gospodarstwa Krajowego. Banki zobowiązane są do regularnego odprowadzania składek na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców do Banku Gospodarstwa Krajowego. Stąd też powstaje kapitał na pomoc kredytobiorcom w trudnej sytuacji finansowej. Kto może skorzystać z pomocy oferowanej przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców? Jakie są warunki uzyskania pomocy z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców? Jak można skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

Czym jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK) to mechanizm, który ma za zadanie wspomóc kredytobiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej i są zobowiązani do spłaty rat kredytu mieszkaniowego. O pomoc z FWK mogą zwrócić się również kredytobiorcy, którzy sprzedali kredytowaną nieruchomość, lecz kwota uzyskana ze sprzedaży nie pokryła całego zobowiązania z tytułu kredytu mieszkaniowego.

Jak uzyskać wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

Pomoc kredytobiorcom z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców może wynosić 2.000 zł miesięcznie i być wypłacana przez 36 miesięcy, co daje łącznie maksymalnie 72 000 zł.

Dopłata przyznawana jest na wniosek kredytobiorcy, który musi spełnić przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • posiadać status osoby bezrobotnej,
 • wysoka rata za kredyt, czyli przekraczająca 50% dochodów gospodarstwa domowego,
 • niski dochód na osobę, czyli gdy dochód po odliczeniu rat kredytu wynosi mniej niż 1522 zł w przypadku gospodarstwa  jednoosobowego. Z kolei w przypadku gospodarstwa wieloosobowego próg dochodowy to obecnie 1200 zł na jedną osobę. Te kwoty są wyliczane zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Kto nie otrzyma wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

Dopłaty nie otrzyma osoba, która:

 • ma do spłacenia kredyt gotówkowy, ponieważ pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców jest dedykowana do kredytu mieszkaniowego,  
 • została zwolniona dyscyplinarnie z ostatniej pracy,
 • otrzymała z banku wypowiedzenie umowy kredytu, np. ze względu na nieterminowe spłaty,
 • spłaca kredyt w ramach ubezpieczenia obowiązującego np. na wypadek utraty pracy,
 • posiada inną nieruchomość,
 • obecnie nie jest posiadaczem innej nieruchomości, ale była nim w ostatnich 6 miesiącach.

Do kiedy wsparcie z FWK?

Wsparciu z Funduszu może być udzielone na okres do 36 miesięcy, w przypadku pełnienia kryteriów przewidzianych przez ustawę. Przykładowo jeżeli wsparcie zostaje udzielone osobie bezrobotnej, a ta znajdzie zatrudnienie to należy niezwłocznie tą informację przekazać bankowi, i w tym wypadku wsparcie zostanie wstrzymane. Korzystający z programu muszą na bieżąco informować bank o wszelkich zmianach w swojej sytuacji finansowej, w tym też kwestiach związanych z nieruchomością obciążoną hipoteką (np. w przypadku jej sprzedaży).

O czym kredytobiorca musi poinformować kredytodawcę?

Kredytobiorca musi pamiętać o tym, że zmiana niektórych okoliczności może być istotna pod względem możliwości skorzystania z pomocy Funduszu. Kredytobiorca powinien niezwłocznie poinformować kredytodawcę, między innymi w przypadku gdy:

 • dokonał zbycia nieruchomości
 • zwiększyły się jego miesięczne dochody
 • utracił status bezrobotnego
 • zmniejszyła się liczba członków gospodarstwa domowego
 • podjęte zostały czynności egzekucyjne z przedmiotu kredytowania

Jak złożyć wniosek o pomoc Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

Chcąc skorzystać ze wsparcia z FWK najlepiej złożyć wniosek za pośrednictwem banku, w którym kredytobiorca posiada kredyt hipoteczny. Banki na swoich stronach internetowych udostępniają wnioski o finansowanie. Wniosek taki jest również dostępny na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Wniosek o finansowanie powinien zostać rozpatrzony w ciągu 14 dni. Po pozytywnej jego weryfikacji po pozytywnej weryfikacji może zawrzeć umowę o wsparcie/pożyczkę. Warto wskazać, że wszelkie pytania związane z Funduszem Wsparcia Kredytobiorców kredytobiorca powinien kontaktować się w tej sprawie bezpośrednio z bankiem.

Jak wypełnić wniosek o pomoc Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

We wniosku o finansowanie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców należy wskazać m.in. takie informacje jak:

 • dane osobowe
 • informacje o zobowiązaniu hipotecznym
 • liczbę osób w gospodarstwie domowym
 • dochód gospodarstwa domowego
 • informacje dotyczące umowy ubezpieczenia spłaty kredytu

Wypełniony i podpisany wniosek należy wysłać listem poleconym do banku lub dostarczyć osobiście do oddziału. Część formalności może też zostać załatwiona online, w zależności od zasad panujących w konkretnym banku.

Kiedy dofinansowanie trzeba zwrócić?

Dofinansowanie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców jest pożyczką z odroczonym terminem płatności udzieloną przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Uzyskane z dofinansowania środki zwraca się na następujących zasadach:

 • spłata zaczyna się dwa lata po tym zakończeniu otrzymywania wsparcia,
 • pożyczkę zwraca się w 144 równych miesięcznych ratach,
 • raty są nieoprocentowane.

Istnieje możliwość ubiegania się o umorzenie 31% pożyczki z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Wniosek o umorzenie części zobowiązania można złożyć po spłacie 100 pierwszych rat, o ile spłaty wszystkich z nich dokonało się w terminie. Wtedy możliwe jest uzyskanie zgodny na umorzenie pozostałych 44 rat.

Pozew WIBOR

Kredytobiorcy mierzą się z wysokimi stopami procentowymi oraz wzrostem kosztów życia spowodowanymi inflacją. Pomoc oferowana przez rząd nie dla wszystkich jest wystarczająca. Pomocą dla kredytobiorców może okazać się pozew WIBOR przeciwko bankowi. W pozwie kredytobiorcy kredytów złotówkowych mogą wnosić o:

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162