SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Co to jest WIBOR i jak działa? 

Co to jest WIBOR?

Warsaw Interbank Offered Rate to rozwinięcie znanego dobrze kredytobiorcom skrótu WIBOR. Jak opisuje WIBOR Wikipedia? Według tego popularnego źródła wiedzy jest to „referencyjna wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym”. Innymi słowy, WIBOR jest wyliczany na podstawie oprocentowania pożyczek, jakie banki udzielają sobie nawzajem. Administratorem wskaźnika WIBOR jest GWP Benchmark, który od 2020 roku za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego może opracowywać wskaźniki referencyjne. 

Wskaźnik ten jest dobrze znany polskim kredytobiorcom, ponieważ jak wiadomo, WIBOR a raty kredytu są ze sobą powiązane. WIBOR bowiem wraz z marżą kredytu składa się na oprocentowanie rat, które co miesiąc uiszczają do banku Złotówkowicze.

Kto bierze WIBOR?

Nie da się ukryć, że WIBOR biorą banki jako wskaźnik oprocentowania do umów kredytowych. WIBOR bierze udział w wyznaczaniu oprocentowania dla kredytów o zmiennym oprocentowaniu, jakich na ogromną skalę udzielają banki w Polsce dla klientów indywidualnych, jak i dla przedsiębiorców. WIBOR aktualny stanowi również stawkę bazową dla szeregu obligacji, a także instrumentów pochodnych. 

Jak działa WIBOR?

To jak WIBOR aktualny wygląda zależy od flexingu. Flexing to nic innego jak ustalanie wartości WIBOR-u na podstawie danych, które przekazują banki, wyłonione przez Narodowy Bank Polski i określane również mianem dealerów rynku pieniężnego. Jak dokładnie przebiega proces ustalania stawki WIBOR?

  • Etap I – codziennie o 11:00 wyłonione przez NBP banki są zobowiązane do przekazania informacji o proponowanej cenie pożyczek lub kredytów dla innych banków.
  • Etap II – po zebraniu danych od wszystkich dilerów rynku pieniężnego firma, która podaje aktualną stawkę WIBOR do wiadomości publicznej, ustala wartość wskaźnika poprzez odrzucenie skrajnych ofert (dwóch najwyższych i dwóch najniższych). Co oznacza, że publikowany wówczas WIBOR aktualny jest średnią arytmetyczną środkowych ofert podanych przez banki. 

W takim flexingu udział powinno wziąć minimalnie 10 banków, jednak są sytuację, w których banków biorących udział we flexingu jest mniej. Wówczas zmienia się sposób ustalania wskaźnika WIBOR. W jaki sposób wówczas działa obliczanie WIBOR-u?

  • Udział 8-9 banków – w takiej sytuacji również odrzuca się skrajne oferty, jednak zamiast dwóch najniższych i dwóch najwyższych ofert odrzuca się jedną najwyższą oraz drugą najwyższą. 
  • Udział 6-7 banków – wówczas WIBOR zostaje wyliczony na podstawie wszystkich ofert banków, co oznacza, że żadna skrajna propozycja nie jest odrzucana.  

Ile wynosi WIBOR 2022?

Zgodnie z notowaniem z 10 listopada 2022 roku WIBOR aktualny dla WIBOR 3M wynosi 7,59%, zaś dla WIBOR 6M 7,79% (oznacza to, że dokładnie taka wielkość zostanie dodana do marży banku, przez co wartość marży wyniesie 106,66% poprzedniej wartości).  

Wielu kredytobiorców z pewnością interesuje to, jak wyglądają WIBOR prognozy na następne miesiące. Według wielu ekspertów wysokość wskaźnika WIBOR ma utrzymać tendencję wzrostową, co jest spowodowane przewidywaniami dotyczącymi podnoszenia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Powodów ciągłych podwyżek RPP można upatrywać się w panującej w Polsce inflacji, która w maju tego roku osiągnęła poziom 13,9%, co daje jej miano najwyższej inflacji od 24 lat. 

Według ekspertów banku Goldman Sachs przy aktualnych warunkach ekonomicznych obniżek stóp, a tym samym obniżek WIBOR-u można spodziewać się dopiero w drugiej połowie 2023 roku. Jak widać, aktualne WIBOR prognozy nie będą skutkowały radością u kredytobiorców, ponieważ nie da się ukryć, że WIBOR a raty kredytu idą ze sobą w parze, co oznacza, że wraz ze wzrostem WIBOR-u wzrosną raty, które już teraz wyniszczają portfele Złotówkowiczów. 


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

LexWibor – Opinie Klientów 2023

LexWibor – Opinie Klientów 2023
Kancelaria LexWibor posiada 12- letnie doświadczenie w prawie bankowym, które przełożyło się w tym też czasie na tysiące wygranych spraw....