SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Co to jest WIBOR i na co wpływa?

Data ostatniej aktualizacji:

Co to jest WIBOR i na co wpływa

Pojęcie wskaźnika WIBOR nie musi być znane wszystkim, z pewnością jednak słyszał o nim każdy kredytobiorca kredytu w złotych polskich. Od pewnego czasu o WIBOR głośno jest również w związku z pozwami o unieważnienie WIBOR, coraz chętniej składanymi w polskich sądach przez kancelarie WIBOR.

Czym jest WIBOR?

Warsaw Interbank Offered Rate to rozwinięcie znanego dobrze kredytobiorcom skrótu WIBOR. Jak opisuje WIBOR Wikipedia? Według tego popularnego źródła wiedzy jest to „referencyjna wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym”.

Innymi słowy, WIBOR jest wyliczany na podstawie oprocentowania pożyczek, jakie banki udzielają sobie nawzajem. Administratorem wskaźnika WIBOR jest GWP Benchmark, który od 2020 roku za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego może opracowywać wskaźniki referencyjne. 

Wskaźnik ten jest dobrze znany polskim kredytobiorcom, ponieważ jak wiadomo, WIBOR a raty kredytu są ze sobą powiązane. WIBOR bowiem wraz z marżą kredytu składa się na oprocentowanie rat, które co miesiąc uiszczają do banku Złotówkowicze.

Jak działa WIBOR?

To jak WIBOR aktualny wygląda zależy od fixingu. Fixing to nic innego jak ustalanie wartości WIBOR-u na podstawie danych, które przekazują banki, wyłonione przez Narodowy Bank Polski i określane również mianem dealerów rynku pieniężnego. Jak dokładnie przebiega proces ustalania stawki WIBOR?

  • Etap I – codziennie o 11:00 wyłonione przez NBP banki są zobowiązane do przekazania informacji o proponowanej cenie pożyczek lub kredytów dla innych banków.
  • Etap II – po zebraniu danych od wszystkich dilerów rynku pieniężnego firma, która podaje aktualną stawkę WIBOR do wiadomości publicznej, ustala wartość wskaźnika poprzez odrzucenie skrajnych ofert (dwóch najwyższych i dwóch najniższych). Co oznacza, że publikowany wówczas WIBOR aktualny jest średnią arytmetyczną środkowych ofert podanych przez banki. 

Jak wpływa WIBOR na ratę kredytu?

WIBOR w istotny sposób wpływa na oprocentowanie kredytów o zmiennej stopie procentowej. Oprocentowanie takich kredytów składa się z dwóch elementów.

  • Pierwszym jest stała, wynikająca z umowy marża banku.
  • Drugi element oprocentowania stanowi właśnie zmienny wskaźnik WIBOR. Najprościej mówiąc – gdy WIBOR rośnie, wzrasta wysokość raty kredytu, spadek wskaźnika WIBOR powoduje natomiast obniżenie oprocentowania. Warto przy tym zaznaczyć, że wysokość rat nie zmienia się z dnia na dzień. Przy kredytach opartych o WIBOR 3M korekty następują raz na kwartał, przy WIBOR 6M raz na pół roku.

Czy WIBOR ma wpływ na oprocentowanie wszystkich kredytów?

Warto zauważyć, że WIBOR wpływa jedynie na wysokość oprocentowania kredytów o zmiennej stopie procentowej, opartych o ten właśnie wskaźnik. Mimo, że kredyty te stanowią większość złotówkowych kredytów hipotecznych, to jednak istnieją również ich inne rodzaje. WIBOR nie wpływa na wysokość raty kredytów o stałej stopie procentowej, jak również tych o zmiennej stopie, ale opartych o inny wskaźnik np. WIRON.

Jak się oblicza WIBOR?

Wysokość wskaźnika WIBOR oblicza się z uwzględnieniem średniej arytmetycznej ze stóp procentowych wskazanych przez banki. Sam proces ustalania wysokości stawki WIBOR nosi miano fixingu i polega na tym, że największe banki – dilerzy rynku finansowego – przedstawiają dane dotyczące własnej stawki procentowej.

Kolejny etap następuje gdy każdy z banków zgłosi swoją propozycję wysokości stopy procentowej. Wtedy to tzw. agent kalkulacyjny odrzuca dwie najwyższe i dwie najniższe oferty (w przypadku gdy w fixingu bierze udział co najmniej 10 banków – co powinno być regułą), a z pozostałych wylicza się średnią arytmetyczną. Jeżeli w procesie wyliczania WIBOR bierze udział 8-9 banków, agent odrzuca po jednej skrajnej wartości, w przypadku gdy banków jest jeszcze mniej w ogóle nie dokonuje się odrzucenia skrajnych wartości stawki procentowej.

Kto bierze WIBOR?

Nie da się ukryć, że WIBOR w dalszym ciągu często wykorzystywany jest przez banki jako wskaźnik oprocentowania do umów kredytowych i innych produktów bankowych. WIBOR bierze udział w wyznaczaniu oprocentowania dla kredytów o zmiennym oprocentowaniu, jakich na ogromną skalę udzielają banki w Polsce dla klientów indywidualnych, jak i dla przedsiębiorców. WIBOR aktualny stanowi również stawkę bazową dla szeregu obligacji, a także instrumentów pochodnych. 

Ile wynosi WIBOR 2023?

Zgodnie z notowaniem z 27 listopada 2023 roku WIBOR aktualny dla WIBOR 3M wynosi 5,83%, zaś dla WIBOR 6M 5,82%.  Jest to istotny spadek względem notowań sprzed paru miesięcy, podyktowany obniżkami stóp procentowych z jesieni bieżącego roku. W najbliższym czasie WIBOR powinien utrzymać się na mniej więcej stałym poziomie, większe spadki możliwe są po ewentualnych dalszych obniżkach.

Co to jest WIBOR i na co wpływa