SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Sankcja kredytu darmowego wygrane sprawy

Data ostatniej aktualizacji:

ile kosztuje sankcja kredytu

Sankcja kredytu darmowego do interesujący sposób zyskania istotnych korzyści majątkowych dla kredytobiorców. Obecnie brak jeszcze wykształconej jednolitej linii orzeczniczej w tym przedmiocie. Warto wskazać jednak, że sprawami analogicznymi jak sankcja kredytu darmowego zajmuje się już TSUE. Przykładowo w sprawie zapytania bułgarskiego sądu TSUE orzekł, że wskazanie RRSO, która nie odzwierciedla dokładnie wszystkich tych kosztów, pozbawia konsumenta możliwości określenia zakresu jego zobowiązania w taki sam sposób jak brak podania tej stopy. W konsekwencji sankcja pozbawienia kredytodawcy prawa do odsetek i opłat w przypadku wskazania RRSO, która nie obejmuje całości tych kosztów, odzwierciedla wagę takiego naruszenia i ma charakter odstraszający i proporcjonalny (orzeczenie z 1 marca 2024 r. sygn. C 714/22).

Innymi słowy TSUE opowiedział się za możliwością wdrożenia sankcji kredytu darmowego w przypadku błędów w treści umowy kredytu powstałych z winy banku. Za wcześnie jeszcze żeby wyrokować jak orzecznictwo TSUE wpłynie na orzecznictwo polskich sądów. Wydaje się jednak, że są duże szanse na to, że polskie sądy zaczną coraz śmielej wyrokować na korzyść kredytobiorców w sprawach sankcji kredytu darmowego.

Sankcja darmowego kredytu – co to?

Sankcja kredytu darmowego to uprawnienie konsumenta do spłaty kredytu bez odsetek i innych kosztów kredytu. Co istotne, z rozwiązania tego może skorzystać jedynie konsument, gdy kwota kredytu nie przekroczyła sumy 255 550 zł lub równowartości tej kwoty w innej walucie. Aby domagać się darmowego kredytu, musi dojść do pewnych uchybień ze strony kredytodawcy. Kredytodawca musi naruszyć któryś z obowiązków, jakie nakłada na niego ustawa o kredycie konsumenckim.

Wbrew pozorom sytuacje takie mają miejsce i nie są to wcale sytuacje jednostkowe. Najczęstszy błąd ze strony banku dotyczy błędnie określonej całkowitej kwoty kredytu oraz jego całkowitych kosztów. Warto zatem poddać swoją umowę kredytu czy pożyczki szczegółowej analizie. Przypadków naruszeń, które mogą wystąpić w umowach jest naprawdę dużo, zatem warto sprawdzić czy Twoje zobowiązanie kredytowe spełnia wszystkie wymogi.

Sankcja darmowego kredytu po spłacie kredytu

Jeżeli konsument wykona umowę, również może domagać się darmowego kredytu. W tym celu należy złożyć w ciągu roku oświadczenie o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego, wówczas w przypadku pozytywnej weryfikacji po stronie kredytodawcy powstaje obowiązek zwrotu kosztów kredytu.

Prawo konsumenta do skorzystania z sankcji kredytu darmowego wygasa po roku od dnia wykonania umowy. Wyjaśnić należy, że wykonanie umowy następuje w dniu, w którym strony wywiążą się z wszystkich obowiązków ciążących na nich na podstawie umowy.

Sankcja kredytu darmowego – odsetki od prowizji

Jedno z pierwszych pytań, jakie pojawia się przy sankcji kredytu darmowego, to pytanie o to ile można zyskać. Zykiem kredytobiorcy jest to, że spłaca kredyt bez odsetek i innych opłat określonych z umowie. Odsetki stanowią znaczną część spłacanej raty kredytu, dlatego też z pewnością zysk jest spory. To, ile on będzie dokładnie wynosił zależy od okoliczności konkretnej umowy między innymi od kwoty kredytu, czasu trwania umowy, kosztów okołokredytowych (prowizja, ubezpieczenia).

Kalkulator sankcji kredytu darmowego

Sankcja kredytu darmowego – kalkulator

Sprawdź opracowany przez naszą kancelarię kalkulator sankcji kredytu darmowego, aby w prosty sposób przekonać się, ile można zyskać.

Sprawdź również: Jak umorzyć kredyt?

Sankcja kredytu darmowego – opinie

Sankcja kredytu darmowego to nowy obiecujący trend w sporach sądowych przeciwko bankom. Trudno obecnie mówić, żeby sprawy o sankcję kredytu darmowego były obecnie aż tak popularne jak kredyty frankowe, niemniej zdecydowanie widać trend zwyżkowy w liczbie postępowań tego rodzaju. Potwierdzają to również raporty banków, z których wynika, że tak liczba postępowań sądowych, jak i korzystnych dla kredytobiorców wyroków rośnie każdego miesiąca.

Wydaje się więc, że każdy kredytobiorca, który podpisał umowę kredytu konsumenckiego powinien rozważyć wytoczenie powództwa z tytułu sankcji kredytu darmowego. Przy obecnej korzystnej linii orzeczniczej to prosty sposób na pozbycie się odsetek z kredytu i zyskanie wymiernej korzyści ekonomicznej.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?
Wielu kredytobiorców wobec problemu wysokich kosztów oprocentowania kredytu zadaje sobie pytanie o to czy opłaca się przejść z oprocentowania zmiennego...

Kto ustala WIBOR?

Kto ustala WIBOR?
WIBOR to wskaźnik obecny m.in. w umowach kredytów złotówkowych o zmiennym oprocentowaniu. Od wysokości wskaźnika WIBOR zależy rata naszego kredytu....

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?
Zawierając umowę kredytu hipotecznego wiążemy się stosunkiem prawnym z bankiem na wiele lat. W tym okresie może dojść do różnego...