SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Analiza umowy kredytowej w złotówkach i frankach – profesjonalne wsparcie prawnika

Data ostatniej aktualizacji:

Analiza umowy kredytowej w złotówkach

Przed podpisaniem umowy kredytowej w złotówkach należy dokładnie przeanalizować wszystkie jej postanowienia. Z punktu widzenia kredytobiorcy najważniejsze jest zapoznanie się z częścią umowy traktującą o  wysokości i sposobie wyliczenia oprocentowania kredytu, warunków, które musi spełnić kredytobiorca żeby wypłacono mu kredyt w złotówkach oraz długości terminu spłaty kredytu.

Analizując umowę kredytową w złotówkach należy uważnie zapoznać się i zrozumieć postanowienia umowy związane ze zwrotem środków pieniężnych otrzymanych z banku.

Ze szczególną uwagą analizując kredyt w złotówkach należy podejść do wyliczeń wysokości poszczególnych rat i tego w jaki sposób wysokość rat będzie mogła zmieniać się w przyszłości.

Jeśli przy czytaniu umowy kredytu złotówkowego kredytobiorca natrafi na postanowienia, których nie rozumie lub też, które wzbudzą jego obawy, warto żeby podparł się on wiedzą prawnika specjalizującego się w kredytach hipotecznych, czy doradcy kredytowego.  

Sprawdzenie umowy kredytu hipotecznego

Sprawdzenie umowy kredytu hipotecznego nie musi dotyczyć wyłącznie analizy umowy kredytu w złotówkach. W dalszym ciągu w obrocie funkcjonują umowy kredytów frankowych, które również powinny zostać wnikliwie przeanalizowane, choćby pod kątem ewentualnego pozwu frankowego.

Obecnie w sądach rozpoznawanych są tysiące tzw. spraw frankowych. Sprawy frankowiczów w przeważającej większości kończą się wygraną kredytobiorców. Tym bardziej warto sprawdzić umowę kredytu hipotecznego, nawet podpisaną wiele lat temu pod kątem możliwych do podjęcia działań przed sądem.

W sprawdzeniu umowy kredytu warto posiłkować się doświadczeniem prawników od kredytów hipotecznych, którzy z pewnością przedstawią kredytobiorcy najkorzystniejsze roszczenie, z którym można będzie wystąpić do sądu.

Darmowy kalkulator korzyści WIBOR

Zmiana kredytu we frankach na złotówki

Zmiana kredytu we frankach na złotówki niekoniecznie musi oznaczać, że kredytobiorca zapłaci znacząco niższą ratę kredytu. Kredytobiorcy złotowi borykają się obecnie z problemem rosnącej inflacji i gwałtownym wzrostem WIBOR. Niemniej, w sprawach frankowiczów sądy orzekają, w przypadku gdy umowy nie da się unieważnić, o tzw. odfrankowieniu kredytu.

Jeżeli sąd uzna, że po usunięciu klauzul niedozwolonych umowa jest w dalszym ciągu ważna, to uwzględniając zgłoszony w pozwie frankowym wniosek, usunie z jej treści wszystkie postanowienia dotyczące waluty franka szwajcarskiego. Postanowienia takie zostają zastąpione innymi, tak by umowa kredytu przekształciła się niejako w kredyt złotówkowy.

Decyzja o zmianie kredytu we frankach na złotówki ma swoje dobre i złe strony. Z uwagi jednak na jej istotny wpływ dla dalszego losu kredytu, przed podjęciem ostatecznej decyzji warto skonsultować się z kancelarią zatrudniającą prawników specjalizujących się w sprawach kredytów hipotecznych wyrażonych w obcej walucie.

Masz problem z kredytem hipotecznym? Skorzystaj z naszej usługi –Unieważnienie umowy WIBOR i pozbądź się kredytu raz na zawsze. Nasza Kancelaria WIBOR od lat pomaga kredytobiorcom w sprawach o unieważnienie kredytu.

Ile można odzyskać z kredytu frankowego

Odpowiedź na pytanie ile można odzyskać z kredytu frankowego po wniesieniu sprawy do sądu jest dość złożona. Kwota, którą sąd potencjalnie orzeknie od banku na rzecz kredytobiorcy zależy od co najmniej kilku czynników.  Istotne znaczenie będzie miało sprawdzenie umowy kredytu hipotecznego pod kątem zawarcia w niej przez bank klauzul niedozwolonych tzw. klauzul abuzywnych.

Wyroki zapadłe w sprawach frankowiczów często zależą od tego, czy umowa bez klauzul abuzywnych dalej może funkcjonować (w takim wypadku sądu dokonują tzw. odfrankowienia kredytu), czy też bez klauzul niedozwolonych cała umowa jest nieważna (w efekcie czego dochodzi do unieważnienia umowy kredytu frankowego).

To ile można odzyskać z kredytu frankowego zależeć będzie również od wysokości zaciągniętego kredytu i kwoty już spłaconych rat, jak również zaliczenia wpłacanych rat na kwotę kapitału i odsetki. Jak widać, nie da się, bez wnikliwej analizy dokumentów, z góry oszacować ile kredytobiorca odzyska z kredytu frankowego. Dla potrzeb wstępnych szacunków warto natomiast skorzystać z licznie dostępnych kalkulatorów kredytów hipotecznych we frankach, czy też usług prawnika od kredytów hipotecznych zaciągniętych w tej walucie.

R. pr. Maciej Fiedorowicz WA-15162

Źródło: https://obserwatoriumjezykowe.uw.edu.pl/hasla/odfrankowienie/


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kancelaria do spraw bankowych

Kancelaria do spraw bankowych
Od dłuższego już czasu kredytobiorcy frankowi z powodzeniem pozywają banki o unieważnienie kredytu frankowego. Korzystne orzecznictwo sądów powoduje, że każdego...

Ile trwa uprawomocnienie wyroku sądu apelacyjnego?

Ile trwa uprawomocnienie wyroku sądu apelacyjnego?
Sprawy przeciwko bankom w zdecydowanej większości toczą się najpierw przed sądem pierwszej instancji, a następnie przed sądem drugiej instancji. To...

Co to jest wyrok prawomocny?

Co to jest wyrok prawomocny?
W prawniczym świecie często spotkać można się z określeniami – wyrok prawomocny oraz wyrok nieprawomocny. Co one dokładnie oznaczają? Kiedy...