SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

mBank aneks WIBOR

Data ostatniej aktualizacji:

mBank aneks WIBOR

mBank na przestrzeni lat udzieliły znaczącej ilości kredytów o zmiennej stopie procentowej, opartych o wskaźnik WIBOR. Z uwagi na likwidacje wskaźnika WIBOR banki proponują klientom podpisanie aneksu do umowy kredytowej. Podpisanie aneksu WIBOR ma zapewnić bezproblemowe przejście ze wskaźnika WIBOR na WIRON. Czy podpisać aneks WIBOR mBank?Czy klient może odmówić akceptacji aneksu dotyczącego zmiany stawki WIBOR?

Sprawdź również: mBank (BRE Bank) – unieważnienie kredytu WIBOR

Czy podpisać mBank aneks WIBOR?

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (dalej jako: rozporządzenie BMR) od 2018 roku na bankach spoczywa obszerniejszy obowiązek informacyjny.

W związku z tym umowy kredytowe powinny zawierać tzw. klauzule awaryjne, które umożliwią bankom automatyczne zastąpienie jednego wskaźnika referencyjnego drugim, w sytuacji gdy ten pierwszy przestanie istnieć.

W celu realizacji tego obowiązku oraz w związku z likwidacją WIBOR banki coraz częściej kierują do kredytobiorców aneksy do umów kredytowych. Czy warto podpisać aneks do umowy kredytu hipotecznego? Adwokaci lub radcowie prawni zwykle doradzają swoim klientom, aby nie podpisywali aneksów WIBOR.Wskazać należy, że aneksy wysyłane przez banki są najczęściej sformułowane w sposób mało przystępny i niezrozumiały dla konsumenta.

Każda sprawa jest jednak indywidualna. W celu podjęcia korzystnej dla siebie decyzji najlepiej skorzystać z pomocy profesjonalnej kancelarii prawniczej, która przeanalizuje umowę kredytu oraz proponowany aneks.

mBank WIBOR aneks – brak akceptacji

Czy klient może odmówić akceptacji aneksu dotyczącego zmiany stawki WIBOR? Kredytobiorca może odmówić akceptacji aneksu dotyczącego zmiany stawki WIBOR. Ryzyko jakie występuje w takiej sytuacji to stan niepewności dotyczący zasad naliczania oprocentowania kredytu, który powstanie w momencie zaprzestania publikowania wskaźnika WIBOR. Pomimo, że umowa kredytu dalej będzie obowiązywać, to brak będzie w niej informacji jaki wskaźnik referencyjny należy zastosować w celu obliczenia oprocentowanie. Obecnie okoliczność ta nie jest uregulowana ani w umowie kredytu, ani w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Wskazać należy, że bank nie może zmusić kredytobiorcy do podpisania aneksu. Bank nie może bowiem wypowiedzieć umowy kredytowej czy zaprzestać świadczenia usług.

Co jeśli nie podpisze aneksu WIBOR? Brak podpisu aneksu nie wywołuje negatywnych konsekwencji. Z kolei podpisanie aneksu do umowy kredytu może wpłynąć negatywnie na proces sądowy o ewentualne unieważnienie WIBOR. W toku postępowania sądowego bank może przyjąć obronę, że kredytobiorca podpisał aneks i nie kwestionował go w żaden sposób, a zatem należy domniemywać, że nie miał zastrzeżeń zarówno co do pierwotnej stawki referencyjnej, jak nowej zaproponowanej.

W sporach i negocjacjach z bankami warto rozważyć skorzystanie z usług kancelarii WIBOR. Specjaliści przeanalizują zapisy Twojej umowy kredytowej i przedstawią szanse powodzenia sprawy. Dodatkowo dzięki kalkulatorowi WIBOR możesz dowiedzieć się ile zaoszczędzisz na usunięciu wskaźnika WIBOR z umowy kredytu.

Kiedy aktualizacja WIBOR mBank?

Aktualny WIBOR publikowany jest na stronie internetowej administratora stawek WIBOR – GPW Benchmark S.A. W grudniu 2023 r. (stan na 20 grudnia 2023 r.) aktualna stawka WIBOR wyniosła dla WIBOR 3M 5,86%, a dla WIBOR 6M 5,82%. Stawka ta jest wspólna dla wszystkich banków komercyjnych tzn., że w tej samej dacie, przykładowo WIBOR 3M dla mBank S.A. będzie identycznej wysokości jak WIBOR 3M PEKAO, analogicznie będzie przedstawiała się sytuacja z aktualnym WIBOR 6M.

Aktualizacja wskaźnika WIBOR zależy od jego rodzaju. Aktualizacja wskaźnika WIBOR 1M następuję co miesiąc, wskaźnika WIBOR 3M co trzy miesiące, a wskaźnika WIBOR 6M co sześć miesięcy.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162

Źródła:

  1. https://gpwbenchmark.pl/