SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Kredyt hipoteczny w złotówkach

Data ostatniej aktualizacji:

Kredyt hipoteczny w złotówkach

Przed kilkunastoma laty za najpopularniejszy produkt bankowy uchodziły kredyty hipoteczne we franku szwajcarskim. Po gwałtownym wzroście kursu tej waluty i związaną z tym podwyżką rat kredytu, obecnie większość kredytobiorców decyduje się na kredyt w polskim złotym.

Wśród kredytów hipotecznych w złotówkach zdecydowana większość to kredyty o zmiennej stopie procentowej. Przy kredytach takich ich oprocentowanie uzależnione jest od dwóch czynników – stałej marży banku oraz zmiennego oprocentowania zależnego od wysokości wskaźnika WIBOR (obecnie powoli zastępowanego przez wskaźnik WIRON). Kredyt hipoteczny w złotówkach o zmiennym oprocentowaniu charakteryzuje się pewną nieprzewidywalnością. Wahania kursu WIBOR (WIRON) wpływają na wysokość oprocentowania umowy kredytu, a w efekcie wysokość raty.

Znacznie stabilniejszym rozwiązaniem wydają się być kredyty hipoteczne w złotówkach o oprocentowaniu stałym. Kredyt takie charakteryzuje niezmienne oprocentowanie, zgodne z ofertą banku i zapisami umownymi. Oznacza to, że stałe oprocentowanie jest niezależne od wskaźnika WIBOR (WIRON) i decyzji ekonomicznych na szczeblu rządowym – m.in. w zakresie podwyższania stóp procentowych. W okresie, w którym obowiązują zapisy o stałym oprocentowaniu, kredytobiorca ma gwarancję, że wskazana w umowie wysokość raty kredytu hipotecznego w złotówkach nie ulegnie zmianie.

Analiza kredytu hipotecznego w złotówkach

Przed podpisaniem umowy kredytu hipotecznego w złotówkach, niezależnie czy wybieramy produkt o oprocentowaniu stałym, czy zmiennym, warto poddać umowę szczegółowej analizie. Analizując umowę kredytu hipotecznego w złotówkach należy uważnie zapoznać się i zrozumieć postanowienia umowy, zwłaszcza regulujące obowiązki kredytobiorcy.

Największy nacisk należy położyć na te postanowienia umowy kredytu hipotecznego w złotówkach, które opisują mechanizm wyliczeń wysokości poszczególnych rat oraz tego w jaki sposób wysokość rat będzie mogła zmieniać się w przyszłości. Z uwagi na fakt, że umowy kredytowe wraz z regulaminem i innymi dokumentami są obszerne i mogą przytłaczać przyszłego kredytobiorcę wartym rozważenia jest zlecenie analizy umowy kredytu hipotecznego w złotówkach profesjonalnej kancelarii specjalizującej się w prawie bankowym. 

WIBOR jak wpływa na wartość kredytu?

W kredytach hipotecznych w złotówkach o zmiennej stopie procentowej wskaźnik WIBOR w istotny sposób wpływa na wysokość oprocentowania, a w efekcie wartość miesięcznej raty kredytu, do której zapłaty zobowiązany jest kredytobiorca.

W kredytach hipotecznych w złotówkach, o zmiennym oprocentowaniu, wysokość oprocentowania kredytu można obliczyć na podstawie wzoru -> aktualna stawka WIBOR (najczęściej WIBOR 3M lub 6M) + marża banku określona w umowie kredytowej = wartości oprocentowania kredytu hipotecznego.

Marża banku jest wartością stałą, wszelkie zmiany wysokości raty kredytu zależą więc od zmiennej stawki WIBOR. Wahania kursu WIBOR są zupełnie niezależne od działań, czy woli kredytobiorcy. Powoduje to, że coraz więcej osób zaczyna analizować zapisy WIBOR pod kątem badania ich zgodności z obowiązującym prawem.

Pozew o WIBOR

Z uwagi na znaczny wzrost wysokości rat kredytów hipotecznych w złotówkach, obserwowany na przestrzeni ostatniego 1,5 roku, coraz więcej osób zastanawia się, czy postanowienia WIBOR mogą zostać uznane za klauzule abuzywne, jak ma to miejsce w przypadku kredytów frankowych.  

Kredytobiorcy złotówkowi na coraz większą skalę składają więc do sądów pozwy WIBOR. W chwili obecnej nie zostały co prawda wydane żadne prawomocne wyroki w przedmiocie usunięcia WIBOR lub unieważnienia umowy kredytowej opartej o wskaźnik WIBOR, wzrasta jednak liczba (póki co nie prawomocnych) postanowień o zabezpieczenie takiego roszczenia.

Kredytobiorcy i kancelarie analizujące sprawy pozwów o WIBOR podnoszą przede wszystkim, że zapisy określające wysokości oprocentowania kredytu w oparciu o wskaźnik WIBOR, którego wysokość określają banki, bez udziału kredytobiorcy, mogą być abuzywne.

Roszczenia przysługujące kredytobiorcom kredytów hipotecznych w złotówkach skupiają się głównie na usunięciu zapisów dotyczących WIBOR (co samo w sobie wpłynie na zmniejszenie raty kredytu) albo (co jest roszczeniem najkorzystniejszym dla kredytobiorcy) na unieważnieniu całej umowy kredytowej, analogicznie jak ma to miejsce przy kredytach frankowych.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?
Wielu kredytobiorców wobec problemu wysokich kosztów oprocentowania kredytu zadaje sobie pytanie o to czy opłaca się przejść z oprocentowania zmiennego...

Kto ustala WIBOR?

Kto ustala WIBOR?
WIBOR to wskaźnik obecny m.in. w umowach kredytów złotówkowych o zmiennym oprocentowaniu. Od wysokości wskaźnika WIBOR zależy rata naszego kredytu....

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?
Zawierając umowę kredytu hipotecznego wiążemy się stosunkiem prawnym z bankiem na wiele lat. W tym okresie może dojść do różnego...