SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Zmiana WIBOR na WIRON – na czym polega?

Data ostatniej aktualizacji:

zamiana WIBOR na WIRON

Docelowo wskaźnik WIBOR obecny w większości umów kredytów złotówkowych ma przestać być publikowany. W jego miejsce wstąpi nowy wskaźnik – WIRON. Co to oznacza dla kredytobiorców posiadających kredyty oparte w wskaźnik WIBOR oraz jakie ma to znaczenie dla tych, którzy zamierzają podpisać umowę kredytu z bankiem?

Sprawdź również: Zmiana WIBOR na WIRON – kiedy?

WIBOR a WIRON

Zarówno wskaźnik WIBOR jak i WIRON to wskaźniki, które obok marży bank, są częścią oprocentowania kredytu. Wskaźniki te rożni jednak sposób ich wyliczania. Dotychczas oprocentowanie rat kredytowych obliczane było zazwyczaj w oparciu o WIBOR 3M lub 6M. W uproszczeniu oznacza to, że wysokość raty kredytowej ulega zmianie co trzy miesiące (WIBOR 3M) lub co sześć miesięcy (WIBOR 6M). Wartość wskaźnika była zatem znana z wyprzedzeniem. WIRON (Warsaw Interest Rate Overnight) to natomiast wskaźnik jednodniowy (overnight). Wyliczany jest jako procent składany z dziennych notowań z ostatnich trzech miesięcy (w przypadku WIRON 3M). Wysokość raty kredytu okaże się zatem wiadoma dopiero w dniu jej spłaty.

Obecnie wskaźnik WIBOR budzi wiele kontrowersji m.in. ze względu na sposób jego obliczania. Podnosi się, że banki mogą mieć wpływ na wysokość tego wskaźnika, a zatem na wysokość zobowiązania kredytobiorców. Dlatego też część z kredytobiorców posiadających kredyty ze zmiennym oprocentowaniem opartym o stawkę WIBOR decyduje się na pozwanie banku.

Co oznacza zmiana WIBOR na WIRON?

Z początkiem 2025 roku WIRON zastąpi dotychczas stosowany WIBOR. WIBOR przestanie być w ogóle publikowany, a w umowach, które odnosiły się do tego wskaźnika będzie obecny wskaźnik WIRON. Zmiana ta nie będzie wymagała od kredytobiorców posiadających kredyty ze stawką WIBOR podjęcia działań. Zgodnie z zapowiedziami nie będzie potrzeby podpisania aneksu do umowy kredytu a cała „zamiana” będzie niejako automatyczna. Z pewnością banki będą przeprowadzać jeszcze akcje informujące kredytobiorców o mającej nastąpić w 2025 r. likwidacji wskaźnika WIBOR i konsekwencjach się z tym wiążących.

W związku z procesem likwidacji WIBOR na polskim rynku będą pojawiać się kredyty oparte o nowy wskaźnik WIRON. ING Bank Śląski jako pierwszy bank zapowiedział start procesu udzielania kredytów w oparciu o WIRON, które mają być już dostępne od 26 czerwca bieżącego roku. Osoby, które rozważają zaciągnięcie kredytu w najbliższy czasie z pewnością powinny przeanalizować pojawiające się oferty kredytów z oprocentowaniem zmiennym ze stawką WIRON. Wskazać należy, że obecnie wysokość stawki WIRON jest niższa niż WIBOR. Aktualne wysokości zarówno wskaźnika WIBOR jak i WIRON można sprawdzić na stronie internetowej administratora stawek – GPW Benchmark S.A.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?
Wielu kredytobiorców wobec problemu wysokich kosztów oprocentowania kredytu zadaje sobie pytanie o to czy opłaca się przejść z oprocentowania zmiennego...

Kto ustala WIBOR?

Kto ustala WIBOR?
WIBOR to wskaźnik obecny m.in. w umowach kredytów złotówkowych o zmiennym oprocentowaniu. Od wysokości wskaźnika WIBOR zależy rata naszego kredytu....

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?
Zawierając umowę kredytu hipotecznego wiążemy się stosunkiem prawnym z bankiem na wiele lat. W tym okresie może dojść do różnego...