SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Czym jest indeks WIRON (ma zastąpić WIBOR)

Data ostatniej aktualizacji:

WIRON znany wcześniej jako WIRD stawka ma w niedługim czasie stać się jednym z najważniejszych czynników, które decydować będą o wysokości oprocentowania kredytów złotówkowych w Polsce. WIROR ma być zamiennikiem stawki WIBOR, która spotyka się ostatnio z ogromną falą krytyki, za sprawą której Złotówkowicze zaczęli pozywać swoje banki podobnie jak Frankowicze, którzy aktualnie z powodzeniem unieważniają swoje kredyty frankowe. Czym jest stawka WIBOR? W jaki sposób wpłynie ona na raty kredytów? Czy zmiana WIBOR-u na WIRON będzie korzystniejsza dla kredytobiorców? 

WIRON – Czym jest?

WIRON to skrót od Warsaw Interest Rate Overnight (wcześniej: WIRD).

Jest to indeks, który kalkulowany jest przez GWP Benchmark na podstawie transakcji depozytowych, które zawierane są przez podmioty, które przekazują dane z instytucjami finansowymi, a także z dużymi przedsiębiorstwami. WIRON ma opierać się wyłącznie na transakcjach międzybankowych, co w założeniu ma skutkować większą płynnością.

Obliczenia WIRON bazują na transakcjach overnight, a więc na podstawie pożyczek z terminem zwrotu w kolejnym dniu roboczym, zaś WIRON notowania są publikowane codziennie o godzinie 12:15 na podstawie danych z poprzedniego dnia roboczego, a jego aktualizacja pojawia się o godzinie 13:00 na stronie GPW Benchmark. 

Jakie zmiany nastąpią po wprowadzeniu WIRON?

Już od grudnia 2022 roku banki zyskają możliwość wprowadzania do swojej oferty kredytów, które będą bazować na indeksie transakcyjnym WIRON. Zakłada się, że z uwagi na cykle obowiązywania wskaźnik ten ma być korzystniejszy dla kredytobiorców.

Aktualnie oprocentowanie rat regulowane jest w zależności od WIBOR-u na dany okres, np. trzech miesięcy (WIBOR 3M) lub sześciu miesięcy (WIBOR 6M), zaś WIRON notowania mają być jednodniowe, co oznacza, że kredytobiorca będzie poznawać ostateczną wysokość raty w dniu, w którym nastąpić ma jej spłata. Zdaniem Adama Glapińskiego prezesa NBP w momencie rozpoczęcia się cyklu obniżek, nowa stawka będzie przyjmować wyższe wartości niż te stosowane dotychczas i z tego też powodu korzyści dla złotówkowiczów będą przez długi czas nieodczuwalne. Należy również zaznaczyć, że nowa stawka nie zastąpi w pełni stawki WIBOR, aż do 2025 roku.

Kiedy WIRON wejdzie w życie?

Według Mapy Drogowej, która została zaprezentowana przez Narodową Grupę Roboczą, proces reformy wskaźników ma zostać w całości zrealizowany do końca 2024 roku. Jednak już od grudnia tego roku WIRON (wcześniej: WIRD stawka) może być stosowany w nowych produktach finansowych, takich jak kredyty hipoteczne. W ofertach banku jednak równolegle pozostaną produkty oparte na wskaźniki WIBOR. Całkowite wycofanie wskaźnika WIBOR przewidywane jest na początek 2025 roku. 

Aktualnie obowiązujący WIBOR – czym jest? 

WIBOR jest odzwierciedleniem wysokości oprocentowania na polskim rynku międzybankowym. Nie jest to wskaźnik stały, bowiem jego wysokość jest wyliczana w każdym dniu roboczym o godzinie 11:00 na podstawie udostępnionych przez banki danych.

Ze względu na nadpłynność finansową i kryzys z 2008 roku banki polskie nie używają pożyczek, dlatego też można uznać, że WIBOR słusznie zyskał miano wskaźnika fikcyjnego. Na wysokość WIBOR-u ma również wpływ wysokość stóp procentowych, na które ma wpływ Rada Polityki Pieniężnej. Im stopy procentowe w Polsce są wyższe, tym wyższy jest wskaźnik WIBOR, a co za tym idzie – raty kredytów pną się w górę. Dlaczego Rada Polityki Pieniężnej w ostatnim czasie decydowała się na ciągłe podwyżki stóp procentowych? W ten sposób polskie władze monetarne próbowały walczyć z problemem, jakim jest inflacja w Polsce.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?
Wielu kredytobiorców wobec problemu wysokich kosztów oprocentowania kredytu zadaje sobie pytanie o to czy opłaca się przejść z oprocentowania zmiennego...

Kto ustala WIBOR?

Kto ustala WIBOR?
WIBOR to wskaźnik obecny m.in. w umowach kredytów złotówkowych o zmiennym oprocentowaniu. Od wysokości wskaźnika WIBOR zależy rata naszego kredytu....

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?
Zawierając umowę kredytu hipotecznego wiążemy się stosunkiem prawnym z bankiem na wiele lat. W tym okresie może dojść do różnego...