SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Co to jest cel inflacyjny? Inflacja w Polsce 2024

Data ostatniej aktualizacji:

inflacja w Polsce 2023

Inflacja w ostatnim czasie uderzyła w portfele tysięcy Polaków, przez dłuższy czas wskazując dwucyfrowe wartości. W ostatnich miesiącach 2023 r. odnotowywaliśmy spadek inflacji w Polsce. Czy ceny będą spadać również w 2024? Jaki będzie cel inflacyjny w Polsce w 2024 r.? Zapraszamy do lektury.

Sprawdź: Kalkulator WIBOR

Bezpośredni cel inflacyjny

Ogólnie mówiąc, cel inflacyjny to pewien poziom, wokół którego organy centralne zobowiązują się utrzymywać inflację. Stabilna inflacja jest nadrzędnym celem polityki pieniężnej. Realizacja wyznaczonego celu inflacyjnego ma ułatwić bankowi centralnemu kontrolowanie dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych. Na wzrost inflacji Rada Polityki Pieniężnej reaguje między innymi podwyższając stopy procentowe, co miało miejsce wielokrotnie w 2021 i 2022 roku.

Kto ustala cel inflacyjny?

Cel inflacyjny ustala w Polsce Rada Polityki Pieniężnej.

Cel inflacyjny NBP 2024

Cel inflacyjny wynosi w Polsce 2,5 procent z możliwością wahań o jeden punkt procentowy w dół albo w górę. Wokół tego poziomu NBP musi stabilizować roczną dynamikę wzrostu cen. Ekonomiście szacują, że wartości przybliżone do celu inflacyjnego uda się osiągnąć dopiero w 2025 roku lub nawet w 2026 roku. Obecnie inflacja pozostaje znacznie powyżej zakresu docelowego.

Z dostępnych danych wynika, że już w 2024 r. NBP planuje zbliżyć się do oczekiwanego przez wszystkich celu inflacyjnego. Cel inflacyjny 2024 ma według NBP oscylować w granicach 4,6%.

Ile wynosi inflacja w Polsce 2024 – prognozy

Poziom inflacji w Polsce 2024 zależeć będzie od wielu czynników natury gospodarczej i politycznej. W wypadku gdy w nadchodzącym roku nie wystąpią żadne nie przewidziane sytuacje jak np. kolejna pandemia, czy rozszerzenie się wojny, poziom inflacji w Polsce 2024 powinien utrzymać się na podobnym poziomie lub nawet dalej spadać.

W przypadku gdyby poziom inflacji w Polsce 2024 dalej spadał, przewidywane jest wolniejsze tempo spadku, niż miało to miejsce dotychczas. Jeżeli inflacja dalej będzie spadać, możliwe będą także kolejne obniżki stóp procentowych NBP. Obniżki stóp procentowych to dobra wiadomość dla kredytobiorców złotówkowych posiadających kredyty ze zmienną stopą procentową, zaś gorsza dla kredytobiorców posiadających kredyty w innych walutach ze względu na możliwe osłabienie się złotego względem innych walut. Niestety, należy przypuszczać, że jeszcze długo inflacja w Polsce będzie stosunkowo wysoka, choć należy spodziewać się, że poziom inflacji w Polsce 2024 będzie zbliżał się konsekwentnie do celu inflacyjnego NBP.

Kredytobiorcy złotówkowi, którzy nie chcą czekać w niepewności na dalsze obniżki stóp procentowych powinni rozważyć złożenie pozwu WIBOR. Uznanie roszczenia przez sąd może doprowadzić do wymiernych korzyści dla kredytobiorców w postaci unieważnienia umowy kredytu. W tych niełatwych sporach sądowych warto z pewnością skorzystać z wsparcia kancelarii WIBOR, posiadającej doświadczenie w sporach z bankami.

Inflacja 2024 – prognozy

W październiku 2023 r. inflacja wyniosła 6,6 %. Czy roku później można przypuszczać, że istotnie się zmieni? Jeżeli zakładamy, że NBP zrealizuje swój cel inflacyjny 2024 można przypuszczać, że inflacja październik 2024 będzie oscylować w granicach 4,5 – 5%, a więc będzie nieco niższa niż w 2023 r.

Czytaj również: Kiedy inflacja spadnie?

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Ruszyły wakacje kredytowe – co warto wiedzieć?

Ruszyły wakacje kredytowe – co warto wiedzieć?
Wakacje kredytowe, a więc zawieszenie płatności raty kredytu można uzyskać już w czerwcu! Aby jednak wstrzymać płatność raty należy wcześniej...

Czy unieważnienie umowy kredytowej w złotówkach jest bardziej skomplikowane niż w innych walutach?

Czy unieważnienie umowy kredytowej w złotówkach jest bardziej skomplikowane niż w innych walutach?
Unieważnienie umowy kredytowej, zarówno w złotówkach, jak i w innych walutach, może być skomplikowane, jednak stopień trudności może różnić się...

Co dalej z kredytem zero procent?

Co dalej z kredytem zero procent?
Polacy w dalszym ciągu czekają na obiecany kredyt zero procent. Do 17 maja 2024 roku trwał etap konsultacji. Na ostateczną...