SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Zmiana stawki WIBOR na WIRON

Data ostatniej aktualizacji:

Wskaźnik WIRON wcześniej znany jako wskaźnik WIRD ma zastąpić WIBOR i stać się podstawą do obliczania wysokości oprocentowania kredytów złotówkowych. Co taka zmiana oznacza dla kredytobiorców? Jakie są różnice między WIRON a WIBOR? Czy między WIRD a WIBOR były różnice? 

WIRON, czyli WIRD vs WIBOR – jakie są różnice?

Wskaźnik WIBOR opiera się na przewidywaniach tego, jak sytuacja gospodarcza może wyglądać w przyszłości. Banki zakładają, czy w przyszłości stopy procentowe pójdą w górę, a jeśli tak to udzielają sobie pożyczek opartych na wyższym oprocentowaniu i odwrotnie w sytuacji, gdy Rada Polityki Pieniężnej decyduje się na obniżenie stóp.

WIRON zaś opiera się na transakcjach historycznych. Jeśli indeks trzymiesięczny, czyli 3M jest obliczony jako średnia ważona wartości z ostatnich trzech miesięcy, to w sytuacji, gdy stopy procentowe wzrosną, wskaźnik będzie niższy od aktualnie obowiązującej stopy referencyjnej i odwrotnie w sytuacji obniżenia stóp procentowych.

Odpowiadając w uproszczeniu na pytanie, jakie różnice są między WIRON a WIBOR, można powiedzieć, że WIBOR swoimi przewidywaniami wyprzedzał decyzje dotyczące stóp procentowych, zaś WIRON je gonił. Dodatkowo WIRON ma być bardziej reprezentatywną stawką dla kredytobiorców, ponieważ nie ogranicza się jedynie do instytucji sektora finansowego. 

​​Jak WIRON wpłynie na raty kredytu?

Analizując historię transakcji, nie da się nie zauważyć, że stawka WIRON zawsze była niższa niż stawka WIBOR. We wrześniu tego roku WIBOR 3M wyniósł 7,21%, zaś WIRON 6,079%. Porównując te stawki na przykładzie zobowiązania na kwotę 300 tysięcy na okres 25 lat przy marży banku wynoszącej 2%, raty dla obu stawek prezentowałyby się następująco:

  • Rata przy WIBOR – 2560,87 zł
  • Rata przy WIRON – 2331,17 zł

Jeśli więc prowizja banku zostałaby na niezmienionym poziomie, zdolność kredytowa kredytobiorcy by wzrosła, zaś raty uległyby obniżeniu. Jednak należy tu przypomnieć, że WIRON reaguje na stopy procentowe ze znacznym opóźnieniem w porównaniu do WIBOR-u, co może skutkować tym, iż w sytuacji nagłych zmian gospodarczych, WIRON przewyższy WIBOR i stanie się niekorzystny dla kredytobiorców. 

Czy nowy wskaźnik będzie korzystniejszy dla kredytobiorców?

Ze względu na cykle obowiązywania wskaźnik WIRON ma okazać się korzystniejszy dla kredytobiorców. Aktualne oprocentowanie rat kredytu podlega regulacji w zależności od wskaźnika WIBOR na określony okres, np. kwartalny (WIBOR 3M), jednak notowania WIRON-u mają bazować na transakcjach overnight, czyli pożyczek z terminem zwrotu kolejnego dnia roboczego.

W praktyce oznacza to, że ostateczna wysokość raty kredytu będzie znana w dniu jej spłaty. Według Adama Glapińskiego, który jest prezesem Narodowego Banku Polskiego, korzyści z nowej stawki nie będą przez długi czas odczuwalne dla kredytobiorców. 

WIRON – Kiedy zmiana wskaźnika wejdzie w życie? 

Refroma wskaźników referencyjnych będzie rozciągnięta w czasie. Zgodnie z Mapą Drogową, którą zaprezentowała Narodowa Grupa Robocza, całkowite wycofanie wskaźnika WIBOR, a także WIBID ma mieć miejsce na początku 2025 roku. Jednak od grudnia 2022 roku banki będą mogły wdrażać i oferować nowe produkty kredytowe oparte na WIRON równolegle z produktami opartymi na stawce WIBOR. 


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?
Wielu kredytobiorców wobec problemu wysokich kosztów oprocentowania kredytu zadaje sobie pytanie o to czy opłaca się przejść z oprocentowania zmiennego...

Kto ustala WIBOR?

Kto ustala WIBOR?
WIBOR to wskaźnik obecny m.in. w umowach kredytów złotówkowych o zmiennym oprocentowaniu. Od wysokości wskaźnika WIBOR zależy rata naszego kredytu....

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?
Zawierając umowę kredytu hipotecznego wiążemy się stosunkiem prawnym z bankiem na wiele lat. W tym okresie może dojść do różnego...