SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Czym dokładnie jest prowizja za udzielenie kredytu i dlaczego banki ją pobierają?

Data ostatniej aktualizacji:

Prowizja za udzielenie kredytu

Zaciągnięcie kredytu to istotne obciążenie domowego budżetu. Nie każdy wie, że poza kosztami związanymi z zapłatą rat, istnieją również inne koszty około kredytowe, których zapłaty bank może wymagać od kredytobiorcy.

Jednym z takich kosztów jest prowizja za udzielenie kredytu. Prowizja taka, to nic innego jak opłata naliczana w chwili podpisania umowy kredytu. Z reguły odpowiada ona określonemu procentowi kwoty pożyczonego kapitału. Co istotne prowizja nie jest obowiązkowa tzn. tylko od strategii biznesowej banku zależy, czy będzie on wymagał ponoszenia takich kosztów.

Wiele osób może zastanawiać się dlaczego banki w ogóle pobierają prowizję za udzielenie kredytu. Argumentacja banków w tym zakresie jest taka, że prowizja ma rekompensować koszty udzielenia kredytu ponoszone w toku analizy wniosku kredytowego przez bank.

Czytaj również: Pomoc złotówkowiczom

Jakie rodzaje prowizji bankowych istnieją w przypadku kredytów?

Kredytobiorcy mogą spotkać się z co najmniej kilkoma rodzajami prowizji związanych z udzielanymi przez banki kredytami. Do najpopularniejszych prowizji zaliczyć możemy:

  • prowizję za udzielenie kredytu – opłatę mającą na celu zrekompensować proces rozpatrywania wniosku kredytowego, pobierana jest ona w momencie podpisania umowy kredytu.
  • prowizję za wcześniejszą spłatę kredytu – jest to opłata, którą bank pobiera w wypadku spłaty części lub całości kapitału kredytu przed terminem wynikającym z umowy. Przepisy prawa umożliwiają każdemu kredytobiorcy wcześniejszą spłatę kredytu, natomiast bank może uzależnić taką spłatę od pobrania prowizji. W przypadku kredytów hipotecznych prowizja może być pobierana tylko w okresie pierwszych 3 lat obowiązywania umowy oraz nie może wynosić więcej niż 3% kapitału spłacanej kwoty kredytu.
  • prowizję od realizacji zgłoszonych przez kredytobiorcę wniosków – prowizja ta to opłata manipulacyjna, która może zostać pobrana na skutek rozpoznania wniosku zgłoszonego przez kredytobiorcę. Opłata tak z reguły nie dotyczy klientów indywidualnych, a jedynie biznesowych.

Warto podkreślić, że każdorazowo prowizja może być wprowadzona do umowy kredytowej przez bank, ale nie jest to element konieczny takiej umowy. W związku z powyższym zawsze warto negocjować w tym zakresie z bankiem.

Jak naliczana jest prowizja od kredytu i jak można ją spłacić?

Prowizja od kredytu może być dwojako naliczona. Zdarza się, że banki odejmują wartość tej opłaty od kwoty kredytu i wypłacają tak pomniejszony kapitał kredytobiorcy. Drugi sposób polega na ujęciu prowizji w kapitale kredytu i spłacie prowizji w ramach comiesięcznych rat kredytobiorcy.

Ile spadnie rata po nadpłacie kredytu

Czy prowizja jest wyższa w przypadku kredytów hipotecznych niż kredytów gotówkowych?

Prowizja za udzielenie różni się wysokością w zależności od rodzaju kredytu. Przy kredytach hipotecznych jest niższa i wynosi zazwyczaj do 2-3 % kapitału kredytu. Kredyty gotówkowych charakteryzują się wyższą prowizją, która wynieść może nawet 15-25%.

Jakie czynniki wpływają na wysokość prowizji bankowej?

Do podstawowych czynników wpływających na wysokość prowizji bankowej zaliczyć należy rodzaj kredytu. Prowizje są wyższe przy kredytach gotówkowych, a niższe przy hipotecznych. Drugim czynnikiem wpływającym na wysokość prowizji jest polityka danego banku. Prowizje z reguły można negocjować, o czym każdy kredytobiorca powinien pamiętać przy rozmowie z przedstawicielem banku.

Czy można negocjować wysokość prowizji bankiem?

Jak zostało już wcześniej wskazane prowizja nie jest elementem obowiązkowym umowy kredytu. W związku z powyższym zawsze warto negocjować takie zapisy umowne. Kredytobiorca może zarówno wynegocjować obniżenie kwoty prowizji, jak również całkowite jej usunięcie z treści umowy. Często zdarza się, że banki w ramach promocji marketingowych w danym okresie oferują umowy kredytu bez prowizji np. z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu.

Czy można unieważnić kredyt WIBOR?

Kredytobiorcy, dotknęły problemy wysokich rat kredytów WIBOR, powinni rozważyć wytoczenie powództwa o unieważnienie WIBOR.

Pozew WIBOR może doprowadzić do stwierdzenia przez sąd nieważność kredytu co zobliguje bank do zwrotu kredytobiorcy wszystkich wpłaconych przez niego środków. Jest to niezwykle korzystne rozwiązanie, gdyż kredytobiorca otrzymałby w takim wypadku zwrot rat wraz z odsetkami, ale też prowizji, czy innych opłat manipulacyjnych. Kredytobiorca musiałby zwrócić bankowi jedynie czystą kwotę faktycznie wypłaconego kapitału. W procesie o unieważnienie WIBOR warto zasięgnąć pomocy prawników kancelarii WIBOR.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162