SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

WIBOR spadł poniżej WIRON – co to oznacza dla kredytobiorców?

Data ostatniej aktualizacji:

WIBOR spadł poniżej WIRON

Wskaźnik WIRON to referencyjna stopa procentowa wykorzystywana w polskim systemie finansowym, która zastąpi w przyszłości WIBOR. WIRON ustalany jest na podstawie zbioru depozytowych transakcji jednodniowych (O/N, overnight) przeprowadzanych pomiędzy bankami, instytucjami finansowymi i dużymi przedsiębiorstwami. W odróżnieniu do WIBOR wartość wskaźnika WIRON ustalana jest na podstawie danych wstecznych,a nie hipotetycznych. Dane do wyliczania wskaźnika WIRON przekazuje dziewięć dużych banków na podstawie ich transakcji z innymi bankami, instytucjami finansowymi i dużymi przedsiębiorstwami. Dlatego WIRON mierzy koszt depozytów na większym rynku niż WIBOR, który obejmuje tylko ten międzybankowy. WIRON jest nowym wskaźnikiem i zachowuje się nie do końca tak, jak powinien. Nie ma bowiem pewności, że kredyty oparte o wskaźnik WIRON będą tańsze od tych opartych o stawkę WIBOR.

Sprawdź: Kalkulator WIBOR, oblicz jak dużo możesz zyskać pozywając bank.

Czy WIBOR spadł?

W ostatnim czasie można zauważyć znaczny spadek wskaźnika WIBOR. Konsekwencją obniżki WIBOR jest również spadek rat kredytów. Oprocentowanie większości kredytów złotówkowych opartych na zmiennym oprocentowaniu zależne jest bowiem o stawkę WIBOR. Raty kredytu aktualizowane są w cyklach 3-miesięczych, gdy oprocentowanie oparte jest o wskaźnik WIBOR 3M lub 6-miesięcznych, gdy oprocentowanie jest oparte o wskaźnik WIBOR 6M. Niektórzy kredytobiorcy będą musieli poczekać maksymalnie kilka miesięcy na obniżkę rat kredytu pomimo podejmowanych w ostatnim czasie decyzji o cięciu stóp procentowych. 

WIBOR wpływa na oprocentowanie kredytu, a w konsekwencji również na wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej kredytu. Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami jeżeli strony nie uzgodniły stałej stopy oprocentowania kredytu hipotecznego, sposób ustalania stopy procentowej, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, określa się jako wartość wskaźnika referencyjnego (obecnie jest to właśnie wartość WIBOR) oraz wysokość marży ustalonej w umowie o kredyt hipoteczny (tzw. marża banku). 

WIBOR październik 2023

W ramach umów kredytu hipotecznego banki posługują się głównie dwoma podstawowymi wskaźnikami WIBOR tj. WIBOR 3M oraz WIBOR 6M. W październiku 2023 r. (stan na 27 października 2023 r.) aktualna stawka WIBOR wynosi dla WIBOR 3M 5,65 %, a dla WIBOR 6M 5,57 %.

WIRON październik 2023

W październiku 2023 r. (stan na 27 października 2023 r.) aktualna stawka WIRON Stopy Składane wynosi dla WIRON 1M  5,00754 %, WIRON 3M 5,63346 %, a dla WIRON 6M 5,86742 %. Pierwszym na rynku bankiem, który wprowadził do swojej oferty produkt dla klientów indywidualnych oparty o wskaźnik WIRON jest ING Bank Śląski.  ING Bank Śląski był również pierwszym bankiem, który zawiesił udzielanie kredytów hipotecznych o zmiennym oprocentowaniu opartym o wskaźnik WIBOR.

Czy WIBOR jeszcze spadnie?

Prognozy zapowiadają, że WIBOR jeszcze spadnie, co jest dobrą informacją dla kredytobiorców. W grudniu 2023 roku WIBOR 3M będzie na poziomie około 5%, a pod koniec 2024 roku spadnie w okolice 4%. Jeśli powyższe prognozy się sprawdzą, to będzie to oznaczało dalszy spadek rat – o kolejnych kilka procent jeszcze w bieżącym roku i nawet 15% do końca roku przyszłego.

Czytaj więcej: WIBOR prognozy 2024

Dlaczego spadł WIBOR?

Wskaźnik WIBOR zależny jest od ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych. W związku z wrześniową oraz październikową obniżką stóp procentowych, spadł również WIBOR.

Rada Polityki Pieniężnej na początku października 2023 roku zdecydowała o obniżeniu stóp procentowych NBP o 25 pkt. bazowych. Główna stopa procentowa, referencyjna aktualnie wynosi 5,75 %.

Rada Polityki Pieniężnej będzie kontynuowała cykl obniżek stóp procentowych, jednak w wolniejszym tempie niż mógł sugerować jego gwałtowny początek. W tym roku można spodziewać się jeszcze jednej obniżki stóp procentowych o 25 punkty bazowe.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Zwiększa się liczba spraw wytaczanych bankom przez kredytobiorców WIBOR

Zwiększa się liczba spraw wytaczanych bankom przez kredytobiorców WIBOR
Najnowsze dane wskazują, że liczba pozwów o WIBOR ulega systematycznemu wzrostowi. Obecnie sądy rozpatrują już ponad tysiąc spraw wytoczonych bankom...

Nie tylko frankowicze mogą podważać kredyty

Nie tylko frankowicze mogą podważać kredyty
Bez wątpienia frankowicze przetarli szlaki kredytobiorcom w unieważnianiu umów kredytowych. Sprawy frankowe zalały sądy po 2019 roku. Dodatkowo orzecznictwo ugruntowane...

Prognozy stop procentowych – czerwiec 2024

Prognozy stop procentowych – czerwiec 2024
W dniu 6 czerwca 2024 roku Rada Polityki Pieniężnej kolejny raz w tym roku zdecydowała się pozostawić stopy procentowe NBP...