SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

WIBOR spadł poniżej WIRON – co to oznacza dla kredytobiorców?

Data ostatniej aktualizacji:

WIBOR spadł poniżej WIRON

Wskaźnik WIRON to referencyjna stopa procentowa wykorzystywana w polskim systemie finansowym, która zastąpi w przyszłości WIBOR. WIRON ustalany jest na podstawie zbioru depozytowych transakcji jednodniowych (O/N, overnight) przeprowadzanych pomiędzy bankami, instytucjami finansowymi i dużymi przedsiębiorstwami. W odróżnieniu do WIBOR wartość wskaźnika WIRON ustalana jest na podstawie danych wstecznych,a nie hipotetycznych. Dane do wyliczania wskaźnika WIRON przekazuje dziewięć dużych banków na podstawie ich transakcji z innymi bankami, instytucjami finansowymi i dużymi przedsiębiorstwami. Dlatego WIRON mierzy koszt depozytów na większym rynku niż WIBOR, który obejmuje tylko ten międzybankowy. WIRON jest nowym wskaźnikiem i zachowuje się nie do końca tak, jak powinien. Nie ma bowiem pewności, że kredyty oparte o wskaźnik WIRON będą tańsze od tych opartych o stawkę WIBOR.

Sprawdź: Kalkulator WIBOR, oblicz jak dużo możesz zyskać pozywając bank.

Czy WIBOR spadł?

W ostatnim czasie można zauważyć znaczny spadek wskaźnika WIBOR. Konsekwencją obniżki WIBOR jest również spadek rat kredytów. Oprocentowanie większości kredytów złotówkowych opartych na zmiennym oprocentowaniu zależne jest bowiem o stawkę WIBOR. Raty kredytu aktualizowane są w cyklach 3-miesięczych, gdy oprocentowanie oparte jest o wskaźnik WIBOR 3M lub 6-miesięcznych, gdy oprocentowanie jest oparte o wskaźnik WIBOR 6M. Niektórzy kredytobiorcy będą musieli poczekać maksymalnie kilka miesięcy na obniżkę rat kredytu pomimo podejmowanych w ostatnim czasie decyzji o cięciu stóp procentowych. 

WIBOR wpływa na oprocentowanie kredytu, a w konsekwencji również na wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej kredytu. Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami jeżeli strony nie uzgodniły stałej stopy oprocentowania kredytu hipotecznego, sposób ustalania stopy procentowej, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, określa się jako wartość wskaźnika referencyjnego (obecnie jest to właśnie wartość WIBOR) oraz wysokość marży ustalonej w umowie o kredyt hipoteczny (tzw. marża banku). 

WIBOR październik 2023

W ramach umów kredytu hipotecznego banki posługują się głównie dwoma podstawowymi wskaźnikami WIBOR tj. WIBOR 3M oraz WIBOR 6M. W październiku 2023 r. (stan na 27 października 2023 r.) aktualna stawka WIBOR wynosi dla WIBOR 3M 5,65 %, a dla WIBOR 6M 5,57 %.

WIRON październik 2023

W październiku 2023 r. (stan na 27 października 2023 r.) aktualna stawka WIRON Stopy Składane wynosi dla WIRON 1M  5,00754 %, WIRON 3M 5,63346 %, a dla WIRON 6M 5,86742 %. Pierwszym na rynku bankiem, który wprowadził do swojej oferty produkt dla klientów indywidualnych oparty o wskaźnik WIRON jest ING Bank Śląski.  ING Bank Śląski był również pierwszym bankiem, który zawiesił udzielanie kredytów hipotecznych o zmiennym oprocentowaniu opartym o wskaźnik WIBOR.

Czy WIBOR jeszcze spadnie?

Prognozy zapowiadają, że WIBOR jeszcze spadnie, co jest dobrą informacją dla kredytobiorców. W grudniu 2023 roku WIBOR 3M będzie na poziomie około 5%, a pod koniec 2024 roku spadnie w okolice 4%. Jeśli powyższe prognozy się sprawdzą, to będzie to oznaczało dalszy spadek rat – o kolejnych kilka procent jeszcze w bieżącym roku i nawet 15% do końca roku przyszłego.

Czytaj więcej: WIBOR prognozy 2024

Dlaczego spadł WIBOR?

Wskaźnik WIBOR zależny jest od ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych. W związku z wrześniową oraz październikową obniżką stóp procentowych, spadł również WIBOR.

Rada Polityki Pieniężnej na początku października 2023 roku zdecydowała o obniżeniu stóp procentowych NBP o 25 pkt. bazowych. Główna stopa procentowa, referencyjna aktualnie wynosi 5,75 %.

Rada Polityki Pieniężnej będzie kontynuowała cykl obniżek stóp procentowych, jednak w wolniejszym tempie niż mógł sugerować jego gwałtowny początek. W tym roku można spodziewać się jeszcze jednej obniżki stóp procentowych o 25 punkty bazowe.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kwietniowa decyzja w sprawie wysokości stóp procentowych

Kwietniowa decyzja w sprawie wysokości stóp procentowych
W dniach 3-4 kwietnia 2024 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Postanowiono, że stopy procentowe NBP pozostaną na niezmienionym...

WIRON niekoniecznie zastąpi WIBOR

WIRON niekoniecznie zastąpi WIBOR
O likwidacji wskaźnika WIBOR mówi się już od dawna. Dotychczasowe stanowisko obejmowało zastąpienie wskaźnika WIBOR stawką WIRON. Zgodnie z komunikatem...

UOKiK kończy prace nad projektem jednolitej umowy kredytowej

UOKiK kończy prace nad projektem jednolitej umowy kredytowej
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował ostatnio, że finalizuje prace nad projektem umowy kredytowej, która miałaby stać się obowiązującym wzorem...