SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Kiedy WIBOR zacznie spadać?

Na wysokość WIBOR wpływ ma między innymi aktualna wysokość głównych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. Spadek bądź wzrost wskaźnika WIBOR łączy się więc z podwyżką lub obniżeniem przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych. WIBOR prognozy 2023 są umiarkowanie optymistyczne i zakładają, że stopy procentowe w Polsce przez większość bieżącego roku będą utrzymywały się na obecnym poziomie. Jeżeli dojdzie do spadków, to będą one miały miejsce dopiero z końcem 2023 roku.

Sprawdź również: POZEW WIBOR

Co z WIBOREM w 2023?

Choć decyzja o zastąpieniu WIBOR wskaźnikiem WIRON zapadła kilka miesięcy temu, w  2023 roku wskaźnik WIBOR jeszcze nie zniknie. W 2023 roku mają zacząć pojawiać się w bankach oferty oparte o nowy wskaźnik WIRON oraz w życie ma wejść kampania informacyjna o nowym wskaźniku.

WIBOR prognozy długoterminowe

W najbliższych miesiącach wskaźnik WIBOR najprawdopodobniej utrzyma się na obecnym poziomie. Kiedy zacznie spadać oprocentowanie? W drugiej połowie 2023 roku oprocentowanie kredytów powinno zacząć spadać. Obniżanie stóp procentowych ma potrwać do 2025 roku.

WIBOR prognozy 2024 trudno na ten moment oszacować. Zgodnie z planem likwidacji wskaźnika WIBOR, w 2024 roku banki będą oferowały nowe produkty oparte o wskaźnik WIRON, stopniowo rezygnując ze swoich ofert propozycje oparte o wskaźnik WIBOR.  

WIBOR prognozy 2025, z uwagi na daleki okres, nie są jeszcze dostępne. W 2025 roku nastąpić ma finalizacja procesu likwidacji WIBOR, w konsekwencji czego wskaźnik WIBOR przestanie być publikowany, a wszystkie dotychczasowe umowy z tym wskaźnikiem zostaną zmienione na wskaźnik WIRON.

Jeżeli kredytobiorca już teraz chce się zabezpieczyć na moment, kiedy wskaźnik WIBOR przestanie być publikowany, może podpisać aneks do umowy kredytu. W związku z działaniami podjętymi przez rządzących w stosunku do wskaźnika WIBOR oraz rozprzestrzeniającymi się informacjami o niezgodności z prawem postanowień dotyczących WIBOR w umowach kredytowych i możliwości jego usunięcia z umowy, coraz więcej banków proponuje kredytobiorcom podpisanie aneksy do umowy kredytu.

Nie ma jednak przymusu podpisywania proponowanych przez banki aneksów. Brak podpisu aneksu nie wywołuje negatywnych konsekwencji. Kredytobiorca pozostanie jedynie w stanie niepewności dotyczącym zasad naliczania oprocentowania kredytu jaki powstanie w momencie zaprzestania publikowania wskaźnika WIBOR. Pomimo, że umowa kredytu dalej będzie obowiązywać, to nie będzie zawierać aktualnej informacji, jaki wskaźnik referencyjny należy zastosować w celu obliczenia oprocentowanie. Obecnie okoliczność ta nie jest uregulowana ani w umowie kredytu ani w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Jak długo będzie rósł WIBOR?

Obecne prognozy WIBOR nie przewidują jego wzrostu. WIBOR należy jednak do wskaźników zmiennych, tak więc prognozy mogą z dnia na dzień stracić na aktualności z uwagi na czynniki nagłe, wyjątkowe, takie jak na przykład pandemia, wojna, nagły wzrost inflacji.

Autor: radca prawny Karolina Marczak, nr wpisu LB-2649


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

LexWibor – Opinie Klientów 2023

LexWibor – Opinie Klientów 2023
Kancelaria LexWibor posiada 12- letnie doświadczenie w prawie bankowym, które przełożyło się w tym też czasie na tysiące wygranych spraw....