SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Kiedy WIBOR zacznie spadać?

Data ostatniej aktualizacji:

Na wysokość WIBOR wpływ ma między innymi aktualna wysokość głównych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. Spadek bądź wzrost wskaźnika WIBOR łączy się więc z podwyżką lub obniżeniem przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych. WIBOR prognozy 2023 są umiarkowanie optymistyczne i zakładają, że stopy procentowe w Polsce przez większość bieżącego roku będą utrzymywały się na obecnym poziomie. Jeżeli dojdzie do spadków, to będą one miały miejsce dopiero z końcem 2023 roku.

Sprawdź również: POZEW WIBOR

Co z WIBOREM w 2023?

Choć decyzja o zastąpieniu WIBOR wskaźnikiem WIRON zapadła kilka miesięcy temu, w  2023 roku wskaźnik WIBOR jeszcze nie zniknie. W 2023 roku mają zacząć pojawiać się w bankach oferty oparte o nowy wskaźnik WIRON oraz w życie ma wejść kampania informacyjna o nowym wskaźniku.

WIBOR prognozy długoterminowe

W najbliższych miesiącach wskaźnik WIBOR najprawdopodobniej utrzyma się na obecnym poziomie. Kiedy zacznie spadać oprocentowanie? W drugiej połowie 2023 roku oprocentowanie kredytów powinno zacząć spadać. Obniżanie stóp procentowych ma potrwać do 2025 roku.

WIBOR prognozy 2024 trudno na ten moment oszacować. Zgodnie z planem likwidacji wskaźnika WIBOR, w 2024 roku banki będą oferowały nowe produkty oparte o wskaźnik WIRON, stopniowo rezygnując ze swoich ofert propozycje oparte o wskaźnik WIBOR.  

WIBOR prognozy 2025, z uwagi na daleki okres, nie są jeszcze dostępne. W 2025 roku nastąpić ma finalizacja procesu likwidacji WIBOR, w konsekwencji czego wskaźnik WIBOR przestanie być publikowany, a wszystkie dotychczasowe umowy z tym wskaźnikiem zostaną zmienione na wskaźnik WIRON.

Jeżeli kredytobiorca już teraz chce się zabezpieczyć na moment, kiedy wskaźnik WIBOR przestanie być publikowany, może podpisać aneks do umowy kredytu. W związku z działaniami podjętymi przez rządzących w stosunku do wskaźnika WIBOR oraz rozprzestrzeniającymi się informacjami o niezgodności z prawem postanowień dotyczących WIBOR w umowach kredytowych i możliwości jego usunięcia z umowy, coraz więcej banków proponuje kredytobiorcom podpisanie aneksy do umowy kredytu.

Nie ma jednak przymusu podpisywania proponowanych przez banki aneksów. Brak podpisu aneksu nie wywołuje negatywnych konsekwencji. Kredytobiorca pozostanie jedynie w stanie niepewności dotyczącym zasad naliczania oprocentowania kredytu jaki powstanie w momencie zaprzestania publikowania wskaźnika WIBOR. Pomimo, że umowa kredytu dalej będzie obowiązywać, to nie będzie zawierać aktualnej informacji, jaki wskaźnik referencyjny należy zastosować w celu obliczenia oprocentowanie. Obecnie okoliczność ta nie jest uregulowana ani w umowie kredytu ani w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Jak długo będzie rósł WIBOR?

Obecne prognozy WIBOR nie przewidują jego wzrostu. WIBOR należy jednak do wskaźników zmiennych, tak więc prognozy mogą z dnia na dzień stracić na aktualności z uwagi na czynniki nagłe, wyjątkowe, takie jak na przykład pandemia, wojna, nagły wzrost inflacji.

Autor: radca prawny Karolina Marczak, nr wpisu LB-2649


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kwietniowa decyzja w sprawie wysokości stóp procentowych

Kwietniowa decyzja w sprawie wysokości stóp procentowych
W dniach 3-4 kwietnia 2024 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Postanowiono, że stopy procentowe NBP pozostaną na niezmienionym...

WIRON niekoniecznie zastąpi WIBOR

WIRON niekoniecznie zastąpi WIBOR
O likwidacji wskaźnika WIBOR mówi się już od dawna. Dotychczasowe stanowisko obejmowało zastąpienie wskaźnika WIBOR stawką WIRON. Zgodnie z komunikatem...

UOKiK kończy prace nad projektem jednolitej umowy kredytowej

UOKiK kończy prace nad projektem jednolitej umowy kredytowej
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował ostatnio, że finalizuje prace nad projektem umowy kredytowej, która miałaby stać się obowiązującym wzorem...