SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Dlaczego WIBOR jest nieuczciwy?

Data ostatniej aktualizacji:

Czym jest WIBOR?

Choć obecnie wiele osób uważa, że WIBOR niezgodny z prawem jest i nazywa WIBOR lichwą i trudno zaprzeczyć takim określeniom, to nie jest to jednak wystarczające wytłumaczenie, czym dokładnie jest WIBOR.

WIBOR to skrót od Warsaw Interbank Offered Rate i służy do określania oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym. Administratorem wskaźnika jest GWP Benchmark, który od 2020 roku ma zgodę na opracowywanie wskaźników uzyskaną od Komisji Nadzoru Finansowego. 

Mimo że WIBOR jest nazywany stawką referencyjną, tak naprawdę jest całą serią stawek, które mają być odzwierciedleniem różnych terminów, na jakie banki pożyczają sobie nawzajem pieniądze. Najpopularniejsze stawki to WIBOR 3M, który odpowiada 3-miesięcznej stawce, a także WIBOR 6M, który odpowiada stawce 6-miesięcznej. Poza WIBOR 3M i WIBOR 6M istnieją również inne stawki WIBOR:

  • WIBOR ON (overnight) – stawka na jednodniowy depozyt, który rozpoczyna się od dnia zawarcia transakcji
  • WIBOR TN (tomorrow/next) – depozyt jednodniowy, który rozpoczyna się od następnego dnia roboczego zaraz po zawarciu transakcji. 
  • WIBOR 1W – depozyt na okres jednego tygodnia
  • WIBOR 2W – depozyt na okres dwóch tygodni
  • WIBOR 1M – stawka na depozyt jednomiesięczny
  • WIBOR 1Y – najdłuższa stawka, bowiem określa depozyt na okres jednego roku

Dlaczego WIBOR można nazwać nieuczciwym?

Jako kancelaria LEX WIBOR opinie o WIBOR mamy jednogłośną i zawsze będziemy powtarzać, że WIBOR nieuczciwy jest. Jak można uzasadnić taką niepochlebną dla WIBOR-u opinię? Przede wszystkim należy przypomnieć definicje WIBOR-u. Jest on określany na podstawie pożyczek, jakich udzielają sobie inne banki.

Niestety aktualnie na rynku jest zbyt mała liczba transakcji międzybankowych, aby wskaźnik WIBOR był rzetelnie ustalany. Jest to jeden z argumentów, dla których pozew WIBOR jest jak najbardziej zasadny

Czy kredytobiorcy płacą raty w oparciu o podwójną marżę?

Innym argumentem, który pozwala nazwać WIBOR lichwą, a także uznać, że WIBOR nieuczciwy jest, jest temat marży. Aby banki mogły zarobić na udzielanych sobie nawzajem pożyczkach, nakładają na nie marżę.

Taka marża jest więc uwzględniana w stawce WIBOR, co oznacza, że WIBOR sam w sobie zawiera marżę. Jednak do kredytów udzielanych klientom banku, dodawana jest kolejna marża kredytu. Co w praktyce oznacza, że raty kapitałowo-odsetkowe, które spłaca klient, opierają się na podwójnej marży. Taki stan rzeczy również pozwala na pozew WIBOR przeciwko bankowi

Dlaczego WIBOR jest tak wysoki?

Dlaczego WIBOR, a szczególnie WIBOR 3M i WIBOR 6M? Mają na to wpływ stale podnoszone przez Radę Polityki Pieniężnej stopy procentowe, które obowiązują w Narodowym Banku Polskim. Stale podnoszone stopy procentowe wynikają z obecnej w Polsce inflacji. Jednak WIBOR jest wyższy od stóp procentowych.

Wynika to z faktu, że WIBOR wyprzeda zmiany stóp NBP, z racji tego, że odzwierciedla przewidywania banków w kwestii przyszłych wartości inflacji, a także stóp procentowych. 

Dlaczego WIBOR ciągle rośnie?

Wskaźnik WIBOR rośnie ze względu na podwyżki stóp procenowych przez Radę Polityki pieniężnej. Ma to na celu obniżenie panującej w Polsce inflacji. Działa to w ten sposób, że wysokie stopy procentowe mają za zadanie ograniczyć wydatki przeznaczone na konsumpcję. Jeśli klient oddaje więcej pieniędzy do banku na poczet kredytu, ma mniej środków do wydania na przykład w sklepie spożywczym. Mniejsza ilość kupujących zmusza przedsiębiorców do obniżania cen bądź do wstrzymania ich podnoszenia. 

Likwidacja WIBOR 2022 – Jaki będzie WIBOR w przyszłości?

Złotówkowicze tłumnie zastanawiali się, kiedy nastąpi likwidacja WIBOR 2022. Przewidywania, jakoby wskaźnik ten został zlikwidowany na początku 2023 roku, były na porządku dziennym. Jednak Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała plan, który obejmuje likwidacja WIBOR 2022, z którego wynika, że rozpoczęcie wycofywania produktów, a także wszelkich instrumentów, które korzystają z WIBOR-u, rozpocznie się dopiero w 2024 roku. Dopiero w 2025 roku definitywnie będzie miało miejsce całkowite zaprzestanie publikowania stawki WIBOR. 

Dlaczego spada WIBOR?

Niestety jak na razie nie widać, aby WIBOR spadał. Jak już zostało wspomniane – aktualnie przewyższa on nawet stopy procentowe. Jednak wielu Złotówkowiczów ma nadzieję na obniżenie się WIBOR-u w 2023 roku. Według prezesa NBP Adama Glapińskiego pierwszych spadków WIBOR-u można spodziewać się dopiero w ostatnim kwartale 2023 roku. 

Czy WIBOR pozew zbiorowy jest dobrym rozwiązaniem? 

WIBOR pozew zbiorowy nie jest najlepszym rozwiązaniem, co było dobrze widoczne w sprawach Frankowiczów. Taki pozew musi spełnić szereg wymogów.

Przykładem takiego wymogu może być to, że pozew zbiorowy może zostać złożony, kiedy obejmuje minimalnie 10 osób, które mają roszczenie tego samego rodzaju, a ich sprawa opiera się na tej samej podstawie faktycznej.

Jako że wielu Złotówkowiczów zawierało umowy kredytowe w różnych bankach, a także w różnych terminach, to ich umowy różnią się między sobą i taki warunek może być trudny do spełnienia. Ogromnym minusem, jaki obarcza WIBOR pozew zbiorowy, jest czas trwania sprawy. W przypadku pozwu zbiorowego czas trwania sprawy jest nawet trzy razy dłuższy niż w przypadku, kiedy ma miejsce indywidualny pozew WIBOR

Wszystkich, których interesuje pozew WIBOR, serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami. Nasi eksperci oferują bezpłatną analizę dokumentacji kredytowej. Liczne pozytywne Lex Wibor opinie świadczą o naszej rzetelności i skuteczności, co zawdzięczamy 13-letniemu doświadczeniu w prawie bankowym. Zaufaj specjalistom!


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?
Wielu kredytobiorców wobec problemu wysokich kosztów oprocentowania kredytu zadaje sobie pytanie o to czy opłaca się przejść z oprocentowania zmiennego...

Kto ustala WIBOR?

Kto ustala WIBOR?
WIBOR to wskaźnik obecny m.in. w umowach kredytów złotówkowych o zmiennym oprocentowaniu. Od wysokości wskaźnika WIBOR zależy rata naszego kredytu....

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?
Zawierając umowę kredytu hipotecznego wiążemy się stosunkiem prawnym z bankiem na wiele lat. W tym okresie może dojść do różnego...