SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Decyzje TSUE a przyszłość WIRON

Data ostatniej aktualizacji:

Decyzja TSUE a WIRON

Wskaźnik WIRON docelowo ma zastąpić wskaźnik WIBOR, który znajduje się w umowach kredytów złotówkowych ze zmiennym oprocentowaniem. Oczekiwano, że wskaźnik WIRON będzie niższy od wskaźnika WIBOR i tym samym raty kredytobiorców spadną. Niestety obecnie WIRON jest na wyższym poziomie niż WIBOR. Już niedługo w umowach wszystkich kredytobiorców, w których występuje wskaźnik WIBOR pojawi się wskaźnik WIRON, dlatego też warto wiedzieć więcej na temat przyszłości wskaźnika WIRON.

Kiedy WIRON zastąpi WIBOR?

Obecnie w umowach kredytów króluje wskaźnik WIBOR. Sytuacja ta ma się zmienić, gdyż WIBOR ma przestać być publikowany. Cały proces zastępowania wskaźnika WIBOR stawką WIRON już trwa. WIBOR ma zostać zlikwidowany 1 stycznia 2025 roku. Zatem wówczas w umowach kredytowych pojawi się WIRON. Zamiana wskaźnika z WIBOR na wskaźnik WIRON dotknie nawet kilka milionów kredytobiorców. Zmiana ta będzie niejako „automatyczna” i będzie miała miejsce z mocy prawa, zatem nie trzeba będzie podpisywać aneksu do umowy.

Reforma wskaźników referencyjnych to skutek wejścia w życie unijnych regulacji w tej kwestii, czyli tzw. rozporządzenia BMR. Co więcej, warto wspomnieć, że zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (rozporządzenie BMR) od 2018 roku na bankach spoczywa obszerniejszy obowiązek informacyjny. W związku z tym umowy kredytowe powinny zawierać tzw. klauzule awaryjne, które umożliwią bankom automatyczne zastąpienie jednego wskaźnika referencyjnego drugim, w sytuacji gdy ten pierwszy przestanie istnieć.

Jaki jest aktualny WIRON w sierpniu 2023?

Wysokość wskaźnika WIRON

Spodziewano się, że WIRON będzie pozostawał na niższym poziomie niż wskaźnik WIBOR. Tak też było przez pewien czas. W maju 2022 r. WIRON 3M był nawet o 3,5 pkt niższy niż WIBOR 3M. Po wrześniowej obniżce stóp procentowych stawka WIBOR spadła szybko, czego nie można powiedzieć o stawce WIRON. Jeżeli stopy procentowe dalej będą obniżane, to należy przypuszczać, że tendencja ta się utrzyma tzn. WIRON pozostanie na poziomie wyższym niż WIBOR. Jeżeli stopy procentowe będą stabilne, wówczas można spodziewać się odwrotnej tendencji. Warto wskazać, że oba wskaźniki pozostają na podobnych poziomach, stąd też nie należy spodziewać się znaczącego spadku czy wzrostu rat kredytów. Według notowań z dnia 13 września 2023 r. WIBOR 6M – 5,70%, zaś WIRON 6M – 6,03108%. Aktualne wysokości zarówno wskaźnika WIBOR jak i WIRON można sprawdzić na stronie internetowej administratora stawek – GPW Benchmark S.A.

Sprawdź: WIBOR historycznie

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Stopy procentowe nadal bez zmian – nowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej

Stopy procentowe nadal bez zmian – nowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej
Rada Polityki Pieniężnej  zdecydowała, że w maju stopy procentowe pozostaną na takim samym poziomie. Kredytobiorcy cicho liczyli na obniżenie stóp...

Wakacje kredytowe 2024 – Prezydent podpisał ustawę

Wakacje kredytowe 2024 – Prezydent podpisał ustawę
Kredytobiorcy, którzy liczyli na odciążenie domowego budżetu i zawieszenie płatności rat mogą odetchnąć z ulgą. Prezydent podpisał ustawę o wakacjach...

Banki wysyłają do klientów aneksy z „klauzulą awaryjną”

Banki wysyłają do klientów aneksy z „klauzulą awaryjną”
Stawka WIBOR w dalszym ciągu ma decydujące znaczenie przy ustalaniu wysokości oprocentowania zdecydowanej części kredytów. Trend ten utrzyma się jeszcze...