SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

WIBOR historycznie

figurka domu i monety leżą na dokumentach kredytowych

WIBOR jest jednym z elementów oprocentowanie kredytów od wielu lat. To właśnie wysokość wskaźnika WIBOR, którego wartość dodawana jest do marży banku, wpływa na koszt kredytu. Sprawdź, jak zmieniała się wartość WIBOR w ciągu ostatnich lat.

Ile wynosi WIBOR na dzień dzisiejszy?

Na dzień 28 sierpnia 2023 roku WIBOR 6M wynosi 6,51%, zaś WIBOR 3M – 6,66%. Można zatem zaobserwować, że w ostatnim czasie wskaźnik WIBOR utrzymuje się na poziomie około 6,5 – 7%. Względem odczytów z lipca 2023 r. można zaobserwować nieznaczny spadek obydwu wskaźników. Szacuje się, że taka też wysokość będzie się utrzymywać w najbliższym czasie. WIBOR zmienia się każdego dnia, zaś aktualną wysokość WIBOR można sprawdzić na stronie internetowej www.gpwbenchmark.pl

WIBOR historycznie

Warto wskazać, że obecne notowania WIBOR są jednymi z najwyższych. W 2012 roku WIBOR wynosił ok. 4,5%, a w 2019 roku – ok. 1,8%. WIBOR pozostawał na wysokim poziomie do około 2012 roku. Od tego roku jego wysokość zaczęła spadać. W latach 2015-2021 stawka WIBOR zazwyczaj utrzymywała się na poziomie poniżej 2%. I chociaż wówczas poziom bliski 10% był czymś nierzeczywistym, dzisiaj możemy sobie już to wyobrazić. WIBOR drastycznie wzrósł. Skala wzrostu wskaźnika WIBOR była trudna do przewidzenia. Rosyjska agresja na Ukrainę oraz wysoka inflacja sprawiły szybki i znaczący wzrost skali i tempa podwyżek planowanych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Dlaczego WIBOR 6M jest wyższy od WIBOR 3M?

Stawki referencyjne – WIBOR 3M oraz WIBOR 6Mjednymi z najczęściej spotykanych w umowach kredytowych. Obie wyznaczają wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym. Sposób obliczania obu stawek pozostaje ten sam. WIBOR 3M i WIBOR 6M różnią się jedynie okresem, w jakim są aktualizowane. Wskaźnik WIBOR 3M oznacza, że jest on aktualizowany co trzy miesiące. WIBOR 6M aktualizowany jest natomiast co sześć miesięcy. 

WIBOR 6M jest zazwyczaj wyższy od WIBOR-u 3M. Dzieje się tak między innymi ze względu na ciągłe zmiany na rynku finansowym i związane z tym ryzyko. Dłuższy okres wiąże się z większym ryzykiem, co przemawia za wyższym oprocentowaniem. Nie da się jednoznacznie określić, która stawka referencyjna jest korzystniejsza – w jednym momencie może to być stawka 6-miesięczna, w innym 3-miesięczna.

WIBOR 3M – dane historyczne

Przez lata stawka WIBOR 3M osiągała najróżniejsze wartości. Przykładowo w 2008 r. najwyższe wartości WIBOR 3M oscylowały w okolicy 6,4%, kilka lat później, bo w 2012 roku wartości te były nieco niższe i pozostawały na poziomie około 4,9%. Jednak w 2019 roku stawka ta znacząco spadła i wynosiła około 2%. Od roku 2019 więcej osób decydowało się na kredyty ze stawką WIBOR zachęconych jej niższą wysokością. W 2020 roku stawka WIBOR 3M pozostawała na najniższym poziomie, osiągając wartości około 0,5%. W porównaniu z dzisiejszymi wartościami, które utrzymują się na poziomie 6,6%, jest to znaczny przeskok, który zaskoczył nie jednego kredytobiorcę.

WIBOR 6M – dane historyczne

Patrząc na dane historyczne wskaźnika WIBOR 6M można zauważyć, że różnica względem wskaźnika WIBOR 3M jest niewielka. WIBOR 6M był zazwyczaj nieznacznie wyższy od WIBOR 3M. Przykładowo w 2008 r. WIBOR 6M wynosił średnio 6,5%, w kolejnych latach pozostawał na poziomie ok. 4,5%, by w 2012 r. nieco wzrosnąć do około 4,9%. Od tej pory WIBOR 6M stale spadał, pozostając w latach 2015-2019 na poziomie poniżej 2%. W 2020 r. WIBOR 6M osiągał już wartości poniżej 1%. Obecnie WIBOR 6M osiąga bardzo wysokie wartości, bo ok. 6,5%.

WIBOR prognozy 2023

WIBOR jest indeksem powiązanym ze zmianami stopy procentowej banku centralnego. Stąd też wysokość stóp procentowych ma wpływ na wysokość stawki WIBOR. Obecnie (sierpień 2023 r.) stopy procentowe pozostały na poziomie 6,75%. A zatem zostały utrzymane one na takim samym poziomie jak w poprzednich miesiącach. Przewiduje się, że obniżki stóp procentowych, jeżeli nastąpią w 2023 roku, to będzie to miało miejsce dopiero z końcem roku. Zatem w najbliższym czasie najprawdopodobniej WIBOR pozostanie na podobnym poziomie, jak w ostatnich miesiącach.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

LexWibor – Opinie Klientów 2023

LexWibor – Opinie Klientów 2023
Kancelaria LexWibor posiada 12- letnie doświadczenie w prawie bankowym, które przełożyło się w tym też czasie na tysiące wygranych spraw....