SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

WIBOR historycznie

Data ostatniej aktualizacji:

figurka domu i monety leżą na dokumentach kredytowych

WIBOR jest jednym z elementów oprocentowanie kredytów od wielu lat. To właśnie wysokość wskaźnika WIBOR, którego wartość dodawana jest do marży banku, wpływa na koszt kredytu. Sprawdź, jak zmieniała się wartość WIBOR w ciągu ostatnich lat.

Ile wynosi WIBOR na dzień dzisiejszy?

Na dzień 18 grudnia 2023 roku WIBOR 6M wynosi 5,81 %, zaś WIBOR 3M – 5,86 %. Można zatem zaobserwować, że w ostatnim czasie wskaźnik WIBOR utrzymuje się na poziomie około 6 %. Porównując odczyty ze stycznia 2023 r. a obecne wysokości wskaźnika WIBOR, można zaobserwować spadek obydwu wskaźników. 

Na początku 2023 r. stawka WIBOR oscylowała bowiem na poziomie około 7%. Szacuje się, że obecna wartość wskaźnika WIBOR – 6%, będzie się utrzymywać w najbliższym czasie lub nieznacznie spadnie. WIBOR zmienia się każdego dnia, zaś aktualną wysokość WIBOR można sprawdzić na stronie internetowej www.gpwbenchmark.pl

Wibor historia

WIBOR 6M – dane historyczne

Patrząc na dane historyczne wskaźnika WIBOR 6M można zauważyć, że różnica względem wskaźnika WIBOR 3M jest niewielka. Historia WIBOR 6M jest interesująca. Przykładowo w 2008 r. WIBOR 6M wynosił średnio 6,5%, w kolejnych latach pozostawał na poziomie ok. 4,5%, by w 2012 r. nieco wzrosnąć do około 4,9%. Od tej pory WIBOR 6M stale spadał, pozostając w latach 2015-2019 na poziomie poniżej 2%. W 2020 r. WIBOR 6M osiągał już wartości poniżej 1%. Obecnie WIBOR 6M osiąga wysokie wartości, bo około 6%.

WIBOR 3M – dane historyczne

Analizując historię WIBOR 3M można dojść do wniosku, że przez lata stawka WIBOR 3M osiągała najróżniejsze wartości. Przykładowo w 2008 r. najwyższe wartości WIBOR 3M oscylowały w okolicy 6,4%, kilka lat później, bo w 2012 roku wartości te były nieco niższe i pozostawały na poziomie około 4,9%. Jednak w 2019 roku stawka ta znacząco spadła i wynosiła około 2%. Od roku 2019 więcej osób decydowało się na kredyty ze stawką WIBOR zachęconych jej niższą wysokością. W 2020 roku stawka WIBOR 3M pozostawała na najniższym poziomie, osiągając wartości około 0,5%. W porównaniu z dzisiejszymi wartościami, które utrzymują się na poziomie 6 %, jest to znaczny przeskok, który zaskoczył nie jednego kredytobiorcę.

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne

WIBOR dane historyczne

Warto wskazać, że obecne notowania WIBOR są jednymi z najwyższych. W 2012 roku WIBOR wynosił ok. 4,5%, a w 2019 roku – ok. 1,8%. WIBOR pozostawał na wysokim poziomie do około 2012 roku. Od tego roku jego wysokość zaczęła spadać. W latach 2015-2021 stawka WIBOR zazwyczaj utrzymywała się na poziomie poniżej 2%. I chociaż wówczas poziom bliski 10% był czymś nierzeczywistym, dzisiaj możemy sobie już to wyobrazić. WIBOR drastycznie wzrósł. Skala wzrostu wskaźnika WIBOR była trudna do przewidzenia. Rosyjska agresja na Ukrainę oraz wysoka inflacja sprawiły szybki i znaczący wzrost skali i tempa podwyżek planowanych przez Radę Polityki Pieniężnej.

WIBOR prognozy 2024

WIBOR jest indeksem powiązanym ze zmianami stopy procentowej banku centralnego. Stąd też wysokość stóp procentowych ma wpływ na wysokość stawki WIBOR. Obecnie (grudzień 2023 r.) stopy procentowe pozostały na poziomie 5,75%. A zatem zostały utrzymane one na takim samym poziomie jak w listopadzie.  Przewiduje się, że w najbliższym czasie nie dojdzie do podwyżek stóp procentowych. Liczyć należy się, że z początkiem nowego roku dojdzie do obniżki stóp procentowych. Zatem w najbliższym czasie najprawdopodobniej wysokość wskaźnika WIBOR spadnie.

Zmiany w wysokości stóp procentowych, a więc także w zakresie wskaźnika WIBOR, powodują niepewność wśród kredytobiorców złotówkowych. Nasza kancelaria WIBOR pomaga w sprawach dotyczących roszczeń kredytobiorców przeciwko bankom, w szczególności w zakresie zaskarżenia WIBOR. Pomagamy na każdym etapie sprawy – dokonujemy analizy dokumentów, składamy pozew WIBOR i reprezentujemy klienta przed sądem. Unieważnienie WIBOR wiąże się z wieloma korzyściami dla kredytobiorcy. Warto więc dokonać darmowej analizy swojej umowy kredytu i dowiedzieć się więcej na temat możliwości działania.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162

Źródło: https://gpwbenchmark.pl/roczne


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Zwiększa się liczba spraw wytaczanych bankom przez kredytobiorców WIBOR

Zwiększa się liczba spraw wytaczanych bankom przez kredytobiorców WIBOR
Najnowsze dane wskazują, że liczba pozwów o WIBOR ulega systematycznemu wzrostowi. Obecnie sądy rozpatrują już ponad tysiąc spraw wytoczonych bankom...

Nie tylko frankowicze mogą podważać kredyty

Nie tylko frankowicze mogą podważać kredyty
Bez wątpienia frankowicze przetarli szlaki kredytobiorcom w unieważnianiu umów kredytowych. Sprawy frankowe zalały sądy po 2019 roku. Dodatkowo orzecznictwo ugruntowane...

Prognozy stop procentowych – czerwiec 2024

Prognozy stop procentowych – czerwiec 2024
W dniu 6 czerwca 2024 roku Rada Polityki Pieniężnej kolejny raz w tym roku zdecydowała się pozostawić stopy procentowe NBP...