SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Jaki jest aktualny WIRON w sierpniu 2023 r.?

Data ostatniej aktualizacji:

WIRON to nowy pomysł rządu na walkę z problemem wysokich rat kredytowych w kredytach o zmiennej stopie procentowej. W zamyśle ustawodawcy, począwszy od stycznia 2023 r. rozpocząć miał się proces stopniowego zastępowania WIBOR wskaźnikiem WIRON. W założeniu proces ten zakończyć ma się w roku 2025, kiedy to na rynku nie będzie już żadnych umów kredytowych opartych o wskaźnik WIBOR.

WIRON – ile wynosi w sierpniu 2023 r.

Podobnie jak w przypadku wskaźnika WIBOR, dane o aktualnym WIRON można znaleźć w Internecie. Administratorem stawek WIRON jest GPW Benchmark S.A., który publikuje aktualne dane dotyczące wysokości tego wskaźnika na swojej stronie internetowej, mieszczącej się pod adresem https://gpwbenchmark.pl/. W sierpniu 2023 r. (stan na 18 sierpnia 2023 r.) aktualny wskaźnik wynosi dla WIRON 3M 6,09%, a dla WIRON 6M 6,00%.

Czy WIRON w istocie obniża raty kredytu?

Kredyty oparte o wskaźnik WIRON dopiero wchodzą na polski rynek. Pierwszym bankiem, który wprowadził taki produkt do swojej oferty jest ING S.A., a stało się to w lipcu 2023 r.

Pierwsze analizy wpływu WIRON na obniżenie raty kredytu nie nastrajają optymistycznie. WIRON nie jest znacznie niższy od WIBOR (przeciętnie o ok. 0,5%), a na dodatek przy kredytach WIRON marża kredytu jest nieco większa. W efekcie wysokość rat kredytów WIRON jest obecnie zbliżona do tych wyrażonych wskaźnikiem WIBOR.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Zwiększa się liczba spraw wytaczanych bankom przez kredytobiorców WIBOR

Zwiększa się liczba spraw wytaczanych bankom przez kredytobiorców WIBOR
Najnowsze dane wskazują, że liczba pozwów o WIBOR ulega systematycznemu wzrostowi. Obecnie sądy rozpatrują już ponad tysiąc spraw wytoczonych bankom...

Nie tylko frankowicze mogą podważać kredyty

Nie tylko frankowicze mogą podważać kredyty
Bez wątpienia frankowicze przetarli szlaki kredytobiorcom w unieważnianiu umów kredytowych. Sprawy frankowe zalały sądy po 2019 roku. Dodatkowo orzecznictwo ugruntowane...

Prognozy stop procentowych – czerwiec 2024

Prognozy stop procentowych – czerwiec 2024
W dniu 6 czerwca 2024 roku Rada Polityki Pieniężnej kolejny raz w tym roku zdecydowała się pozostawić stopy procentowe NBP...