SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Jaki jest aktualny WIRON w sierpniu 2023 r.?

Data ostatniej aktualizacji:

WIRON to nowy pomysł rządu na walkę z problemem wysokich rat kredytowych w kredytach o zmiennej stopie procentowej. W zamyśle ustawodawcy, począwszy od stycznia 2023 r. rozpocząć miał się proces stopniowego zastępowania WIBOR wskaźnikiem WIRON. W założeniu proces ten zakończyć ma się w roku 2025, kiedy to na rynku nie będzie już żadnych umów kredytowych opartych o wskaźnik WIBOR.

WIRON – ile wynosi w sierpniu 2023 r.

Podobnie jak w przypadku wskaźnika WIBOR, dane o aktualnym WIRON można znaleźć w Internecie. Administratorem stawek WIRON jest GPW Benchmark S.A., który publikuje aktualne dane dotyczące wysokości tego wskaźnika na swojej stronie internetowej, mieszczącej się pod adresem https://gpwbenchmark.pl/. W sierpniu 2023 r. (stan na 18 sierpnia 2023 r.) aktualny wskaźnik wynosi dla WIRON 3M 6,09%, a dla WIRON 6M 6,00%.

Czy WIRON w istocie obniża raty kredytu?

Kredyty oparte o wskaźnik WIRON dopiero wchodzą na polski rynek. Pierwszym bankiem, który wprowadził taki produkt do swojej oferty jest ING S.A., a stało się to w lipcu 2023 r.

Pierwsze analizy wpływu WIRON na obniżenie raty kredytu nie nastrajają optymistycznie. WIRON nie jest znacznie niższy od WIBOR (przeciętnie o ok. 0,5%), a na dodatek przy kredytach WIRON marża kredytu jest nieco większa. W efekcie wysokość rat kredytów WIRON jest obecnie zbliżona do tych wyrażonych wskaźnikiem WIBOR.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Nowe wakacje kredytowe – od kiedy?

Nowe wakacje kredytowe – od kiedy?
20 lutego 2024 roku Rząd ma podjąć decyzję, jak będą wyglądały zasady korzystania z nowych wakacji kredytowych. Do tej pory mniej więcej co drugi...

Kredyt 0% – czy kredyt zero procent będzie dla wszystkich?

Kredyt 0% – czy kredyt zero procent będzie dla wszystkich?
Tak jak w większości programów rządowych, aby z nich skorzystać, trzeba spełnić pewne warunki. Tak też jest z kredytem 0%,...

Bezpieczny kredyt 2 % a szansa na inny kredyt

Bezpieczny kredyt 2 % a szansa na inny kredyt
Banki w celu zweryfikowania historii kredytowej oraz informacji o  aktywnych zobowiązaniach, sprawdzają potencjalnych kredytobiorców w bazie Biura Informacji Kredytowej. Czy...