Czy kredyt gotówkowy ma WIBOR?

Czy WIBOR wpływa na ratę kredytu gotówkowego? Tak, jeżeli mamy do czynienia z kredytem gotówkowym, złotówkowym o oprocentowaniu zmiennym. Zmieniający się WIBOR nie ma z kolei wpływu na kredyt gotówkowy ze stałym oprocentowaniem. Wskaźnik WIBOR ma wpływ na wysokość oprocentowania kredytów, na które składa się stawka WIBOR oraz marża banku. Czy oprocentowanie kredytu gotówkowego może wzrosnąć? Tak, w szczególności w sytuacji, gdy Rada Polityki Pieniężnej podniesie stopy procentowe.

Sprawdź również: pomoc złotówkowiczom

Co to jest WIBOR?

Wskaźnik WIBOR (Warsaw Interbank Offer Rate) to referencyjna wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym. Innymi słowy jest to wysokość oprocentowania, po jakiej banki nawzajem pożyczają sobie pieniądze. WIBOR wyznaczany jest jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanych przez największe banki działające w Polsce, po odrzuceniu wielkości skrajnych. WIBOR ustalany jest w każdy dzień roboczy o godzinie 11:00.Wskaźnik WIBOR można podzielić na WIBOR 3M oraz WIBOR 6M.

WIBOR 3M to wskaźnik określający wysokość oprocentowania kredytów i pożyczek na rynku, na okres 3 miesięcy. Oprocentowanie kredytu, a w konsekwencji wysokość raty kredytowej będzie aktualizowana raz na kwartał.

Wskaźnik WIBOR 6M analogicznie określa wysokość oprocentowania kredytów i pożyczek udzielanych między bankami na okres 6 miesięcy. Jeżeli w umowie kredytowej zastrzeżono, że oprocentowanie kredytu zależne będzie od stawki WIBOR 6M to wysokość raty kredytowej będzie ulegać zmianie raz na pół roku.

Na pytanie w jakich kredytach jest WIBOR, należy wskazać, że wysokość wskaźnika WIBOR wraz ze stopami procentowymi ustalanymi przez Radę Polityki Pieniężnej, ma bezpośredni wpływ na oprocentowanie kredytów gotówkowych, hipotecznych, konsolidacyjnych czy kart kredytowych udzielonych w złotych polskich.

WIBOR 2023

W 2023 roku wskaźnik WIBOR jeszcze całkowicie nie zniknie. Co prawda z zapowiedzi rządu można było wywnioskować, że WIBOR zniknie już od stycznia 2023 roku. Jednakże zarówno analitycy, jak i banki, mają co do tego inne zdanie, ponieważ likwidacja WIBOR wiąże się z wieloma zmianami w systemie bankowym. Proces likwidacji WIBOR odbędzie się stopniowo. Na początku w 2023 roku, w ofertach banków pojawią się pierwsze kredyty bazujące na wskaźniku WIRON.

WIRON (Warsaw Interest Rate Overnight), który wcześniej nazywał się WIRD (Warszawski Indeks Rynku Depozytowego), zastąpi WIBOR jako podstawę wyliczania oprocentowania kredytów. Do zmiany nazwy wskaźnika doszło na początku września 2022 roku. Wskaźnik WIRON opracowywany jest na danych dotyczących transakcji overnight, zaś nowa nazwa ma na celu lepiej oddać charakter wskaźnika.

Cały proces wymienienia wskaźnika WIBOR na WIRON potrawa do 2025 roku. Wtedy wskaźnik WIBOR przestanie być publikowany, a warunki wszystkich dotychczasowych umów opartych na WIBOR zostaną zmienione na wskaźnik WIRON. Na pytanie kiedy likwidacja WIBOR należy wskazać,że najprawdopodobniej w 2025 roku.

Czy kredyty gotówkowe mają stałe oprocentowanie?

Wiele banków oferuje stałe oprocentowanie również dla kredytów gotówkowych. Podobnie jak w przypadku kredytów hipotecznych o stałym oprocentowaniu, odsetki stałe od kredytu gotówkowego naliczane są wyłącznie w oparciu o oprocentowanie bazowe określone w umowie kredytowej. Wysokość odsetek, a więc i raty kredytu nie jest zależna od WIBOR (WIRON), ani innych czynników zewnętrznych.

Decydując się na kredyt gotówkowych ze stałym oprocentowaniem, kredytobiorca zyska łatwiejsze planowanie wydatków oraz zarządzanie domowym budżetem. Kwota raty będzie bowiem stała, dzięki czemu kredytobiorca będzie mógł zaplanować ten wydatek w comiesięcznym budżecie domowym, bez ryzyka nagłego wzrostu raty. Kredyt gotówkowy z oprocentowaniem stałym to rozwiązanie dobre dla osób, którym zależy nad ścisłym kontrolowaniem swoich miesięcznych wydatków.  Wybierając zaś kredyt gotówkowy z oprocentowaniem zmiennym należy liczyć się z ryzykiem towarzyszącym zmianom wysokości stóp procentowych. Miesięczny koszt kredytu może zarówno wzrosnąć, jak i zmaleć.

Autor: radca prawny Karolina Marczak, nr wpisu LB-2649

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI