Kredyt we frankach forum

Kredyt we frankach forum

Szacuje się, że z kredytami frankowymi zmaga się nawet około 800 000 kredytobiorców. Część z nich zdecydowała się już na wytoczenie sprawy sądowej albo występując z pozwem indywidualnym do sądu albo też z pozwem grupowym. Zdecydowana większość wytoczonych przez frankowiczów spraw sądowych kończy się obecnie ich wygraną. Wygrane sprawy frankowe forum Obecnie w Internecie można […]

Jakie pytania na rozprawie WIBOR?

Jakie pytania na rozprawie WIBOR?

Pozwy WIBOR zyskują na coraz większej popularności. Kredytobiorcy kredytów w złotym polskim liczą z pewnością na podobny sukces przed sądami, jak ma to miejsce w przypadku kredytobiorców frankowych. Obecnie nie zapadły jeszcze prawomocne rozstrzygnięcia w sprawach WIBOR, trudno więc jednoznacznie przesądzić, w jaki sposób ukształtuje się linia orzecznicza w zakresie spraw kredytobiorców WIBOR. Nie ulega […]

Wypowiedzenie kredytu hipotecznego

Wypowiedzenie kredytu hipotecznego

Zakup mieszkania lub budowa domu często wiąże się z zaciągnięciem kredytu hipotecznego. W okresie trwania umowy kredytu mogą pojawić się problemy finansowe, jak również rosnące stopy procentowe, a wraz z nimi stawki WIBOR oraz raty kredytów. Wymienione czynniki wpływają na to, że wielu kredytobiorców ma problem ze spłatą swojego zobowiązania. W przypadku utrzymującej się zaległości […]

Kredyt hipoteczny w złotówkach

Kredyt hipoteczny w złotówkach

Przed kilkunastoma laty za najpopularniejszy produkt bankowy uchodziły kredyty hipoteczne we franku szwajcarskim. Po gwałtownym wzroście kursu tej waluty i związaną z tym podwyżką rat kredytu, obecnie większość kredytobiorców decyduje się na kredyt w polskim złotym. Wśród kredytów hipotecznych w złotówkach zdecydowana większość to kredyty o zmiennej stopie procentowej. Przy kredytach takich ich oprocentowanie uzależnione […]

Szczegółowy kalkulator kredytu hipotecznego

Szczegółowy kalkulator kredytu hipotecznego

Kredyty hipoteczne posiadają miliony Polaków. Ostatni rok był dla znacznej części kredytobiorców dotkliwy, bowiem podwyżki stóp procentowych spowodowały wzrost kosztów kredytów. Chcąc zaplanować swoje wydatki warto wiedzieć jak może zmieniać się rata kredytowa naszego kredytu w przypadku podwyżek lub spadku stóp procentowych. Wiele informacji oraz szacunków możemy uzyskać korzystając z kalkulatora kredytu hipotecznego. W Internecie […]

Jak obliczyć ratę kredytu hipotecznego?

Jak obliczyć ratę kredytu hipotecznego?

Przed wyborem kredytodawcy oraz zawarciem umowy kredytu dobrze zorientować się ile będzie wynosić miesięczna rata kredytu. W celu obliczenia raty kredytu hipotecznego można skorzystać z kalkulatora. Co składa się na ratę kredytu hipotecznego? Rata kredytu hipotecznego składa się z dwóch elementów –  części kapitałowej, która  obejmuje spłatę pożyczonego kapitału oraz części odsetkowej, która obejmuje część […]

Niepodpisanie aneksu do umowy kredytu hipotecznego

Niepodpisanie aneksu do umowy kredytu hipotecznego

Z początkiem roku 2023 obserwujemy zapowiadaną przez Ministerstwo Finansów stopniową zmianę wskaźnika WIBOR jego następcą – wskaźnikiem WIRON. Zmiana ta ma istotne znaczenie dla kredytów złotówkowych o zmiennej stopie procentowej. W kredytach tego rodzaju oprocentowanie wylicza się na podstawie dwóch składników. Pierwszym jest marża banku o stałym charakterze wprost wskazanym w treści umowy. Drugą składową […]

Bank odmówił kredytu po podpisaniu umowy

Bank odmówił kredytu po podpisaniu umowy

Biorąc pod uwagę obecną sytuację gospodarczą nie jest prosto uzyskać kredyt w oczekiwanej wysokości. Banki chcąc uniknąć sytuacji, w których kredytobiorca przestaje spłacać zobowiązanie, szczegółowo weryfikują jego sytuację finansową przed podjęciem decyzji o przyznaniu mu kredytu. Najwięcej decyzji odmawiających kredytu banki podejmują już na wstępnym etapie analizy wniosku kredytowego złożonego przez kredytobiorcę. Czy jednak możliwe […]

Prognoza franka

Prognoza franka

Podobnie jak kredytobiorcy złotówkowi śledzą informacje o wzroście lub spadku stóp procentowych, tak Frankowicze śledzą informacje dotyczące kursu franka szwajcarskiego. Kurs franka szwajcarskiego podobnie jak wysokość stóp procentowych wpływają na wysokość rat kredytów. Wysokość raty kredytu wpływa z kolei na budżety domowe kredytobiorców. Czy można się spodziewać spadku kursu franka szwajcarskiego? Obecnie kurs franka szwajcarskiego […]

Anulowanie kredytu we frankach

Anulowanie kredytu we frankach

Frankowicze od lat mierzą się z problemem stale rosnących rat kredytu. Sytuacja taka związana jest oczywiście ze zmianą kursu franka szwajcarskiego, który na przestrzeni lat wzrósł ponad dwukrotnie. Nie może więc dziwić, że większość kredytobiorców domaga się anulowania kredytu we frankach. Idąc naprzeciw tym oczekiwaniom kancelarie prawne składają do sądów pozwy o unieważnienie umowy kredytowej, […]