SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

BNP Paribas Bank Polska – wniosek o zwrot prowizji

Data ostatniej aktualizacji:

BNP Paribas - zwrot prowizji

Część z kredytobiorców decyduje się na spłatę całości zobowiązania o wiele wcześniej. Takie rozwiązanie z pewnością przywraca poczucie bezpieczeństwa. Warto jednak pamiętać, że osoby, które dokonały spłaty zobowiązania w całości mogą wnioskować o zwrot prowizji. Kiedy i jak złożyć wniosek o zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu?

Wniosek o zwrot prowizji – BNP Paribas Bank Polska

Przede wszystkim główną korzyścią, wynikającą z wcześniejszej spłaty kredytu, jest możliwość zmniejszenia całkowitego kosztu kredytu. Aby ubiegać się o zwrot prowizji bankowej w BNP Paribas Bank należy spełnić poniższe warunki:

  • kredyt musi zostać udzielony na osobę prywatną;
  • kwota kredytu nie może przekraczać 255 500 zł; 
  • umowa kredytowa powinna zostać zawarta po 18 grudnia 2011 roku.

Wszystkie powyższe warunki muszą zostać spełnione łącznie, aby ubiegać się o zwrot prowizji w BNP Paribas. Jeżeli zatem spłata kredytu nastąpiła przed dniem 18 grudnia 2011 r. wniosek o zwrot prowizji skierowany do BNP Paribas nie będzie rozpatrzony pozytywnie. Warto zauważyć, że kredyty konsumenckie przy których możliwy jest zwrot prowizji to przede wszystkim kredyty gotówkowe, ale również kredyty konsolidacyjne czy samochodowe.

Wniosek o zwrot prowizji w BNP Paribas Bank Polska – kredyt hipoteczny

Zwrot prowizji z racji przedterminowej spłaty przysługuje również w przypadku kredytu hipotecznego. Dotyczy to jednak zobowiązań kredytowych zaciągniętych stosunkowo niedawno, gdyż po dniu 22 lipca 2017 roku. Wówczas bowiem weszła w życie ustawa o kredycie hipotecznym.

Wniosek o zwrot prowizji w BNP Paribas Bank Polska – procedura

W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego – po wyroku TSUE, który zapadł 11 września 2019 – banki powinny zwracać prowizje w przypadku kiedy klient spłacił kredyt wcześniej.  Zdarza się jednak, że tak się nie dzieje lub bank długo zwleka z wypłatą. Zatem najlepiej od razu po spłacie kredytu złożyć wniosek o zwrot prowizji. W większości przypadków wnioski o zwrot prowizji rozpatrywane są w ciągu 30 dni. Niekiedy jednak, gdy sytuacja kredytobiorcy wymaga głębszej analizy, bank może przedłużyć ten termin do 60 dni.

Wniosek o zwrot prowizji – etapy

Pierwszym krokiem jest oczywiście złożenie odpowiedniego wniosku do BNP Paribas o zwrot prowizji. Najważniejszą częścią wniosku o zwrot prowizji jest sprecyzowanie żądania. Należy wskazać jakiej kwoty się domagamy i z jakiego tytułu. Warto przy tym powołać się na podstawy prawne. Kredytobiorca może dochodzić zwrotu prowizji od na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim i ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym.

Nierzadko zdarza się również, że sprawy dotyczące zwrotu prowizji znajdują swój finał dopiero w sądzie. Jednak jeszcze przed postępowaniem sądowym w przypadku odrzucenia wniosku o zwrot prowizji bankowej można również skontaktować się z Rzecznikiem Finansowym, którego interwencja może skłonić bank do zmiany decyzji.

Skierowanie sprawy do sądu stanowi ostatni etap dochodzenia zwrotu prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu. Ten etap wiąże się także z największymi kosztami. Wymaga bowiem m.in. uiszczania opłaty sądowej już przy złożeniu pozwu do sądu.

Jeśli potrzebujesz pomocy przy złożeniu wniosku o zwrot prowizji bankowej w BNP Paribas Bank lub bank odrzucił Twój wniosek warto skorzystać z pomocy profesjonalnej kancelarii prawnej.

BNP Paribas Bank Polska – Aktualizacja 2024

W 2024 roku kredytobiorcy BNP Paribas Bank Polska dokonujący wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego mogą w dalszym ciągu liczyć na zwrot prowizji. W tej kwestii sytuacja kredytobiorców nie uległa zmianie i dalej ich interesy są chronione.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Sąd zawiesił WIBOR

Sąd zawiesił WIBOR
W dobie sukcesów frankowiczów i korzystnej linii orzeczniczej w zakresie spraw frankowych, coraz więcej kredytobiorców kredytów złotówkowych decyduje się na...

Kancelaria do spraw bankowych

Kancelaria do spraw bankowych
Od dłuższego już czasu kredytobiorcy frankowi z powodzeniem pozywają banki o unieważnienie kredytu frankowego. Korzystne orzecznictwo sądów powoduje, że każdego...

Bank Handlowy – unieważnienie kredytu WIBOR

Bank Handlowy – unieważnienie kredytu WIBOR
W dobie wysokich stóp procentowych, a co za tym idzie wzrostu wysokości rat, coraz więcej kredytobiorców zastanawia się jak poradzić...