SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Sąd zawiesił WIBOR

Data ostatniej aktualizacji:

drewniany młotek sędziowski, leżący na stole obok książek

W dobie sukcesów frankowiczów i korzystnej linii orzeczniczej w zakresie spraw frankowych, coraz więcej kredytobiorców kredytów złotówkowych decyduje się na pozwanie banku. Głównym roszczeniem z jakim występują kredytobiorcy jest żądanie unieważnienia WIBOR. Na utrwalenie się linii orzeczniczej w sprawach WIBOR przyjdzie nam z pewnością jeszcze poczekać. Już teraz jednak sądy wydają pierwsze postanowienia w przedmiocie zabezpieczeń roszczeń kredytobiorców w toku postępowania. Zawieszenie WIBOR nie jest więc już fikcją.

Jakie było postanowienie Sądu Okręgowego dotyczące stawki WIBOR?

W głośnej sprawie z początku 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił wniosek o zabezpieczenie roszczenia poprzez zawieszenie WIBOR na czas trwania postępowania. Jest to bardzo dobra wiadomość dla wszystkich kredytobiorców rozważających złożenie pozwu WIBOR.

Zawieszenie WIBOR ma realny i namacalny wpływ na wysokość raty kredytu. Rata kredytu złotówkowego składa się z dwóch części – stałej marży banku, wpisanej w treść umowy kredytowej oraz części zmiennej zależnej od wartości wskaźnika WIBOR.

Zawieszenie WIBOR dokonane przez sąd prowadzi więc do tego, że kredyt oprocentowany jest wyłącznie w oparciu o marżę banku. Marża banku z reguły wynosi ok. 2-3%, w efekcie tego, że sąd zawiesza WIBOR, rata kredytu drastycznie spada.

Dlaczego warszawski sąd zawiesił spłatę kredytu hipotecznego?

Zawieszenie WIBOR jest pochodną złożenia wniosku o zabezpieczenie roszczenia na czas trwania postępowania. Kredytobiorcy, którzy zamierzają złożyć pozew WIBOR mogą również wnieść do sądu o zabezpieczenie ich roszczenia. Zgodnie z art. 730 § 1 KPC w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia.

Żeby skutecznie uprawdopodobnić roszczenie należy przekonać sąd, że postanowienia umowy kredytowej w zakresie WIBOR są niezgodne z prawem. Dodatkowo należy wykazać istnienie interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, przykładowo może polegać to na wykazaniu, że opłacanie rat kredytu wyliczanych w oparciu o WIBOR może doprowadzić do szkody majątkowej po stronie kredytobiorcy.

W sprawach o WIBOR, w tym o zawieszenie WIBOR na czas trwania procesu, nieodzowne jest wsparcie kancelarii WIBOR. Zespół profesjonalnych prawników przygotuje stosowną argumentację prawną zwiększającą znacznie szanse na końcowy sukces. Wygranie sprawy WIBOR będzie mieć wymierne skutki ekonomiczne, a wstępnego oszacowania potencjalnych zysków kredytobiorca może dokonać sam, przy pomocy darmowego kalkulatora WIBOR.

Jakie są porównania między decyzją sądu w Warszawie a orzeczeniem sądu w Katowicach dotyczącym kredytów hipotecznych i wskaźnika WIBOR?

Jako pierwszy postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia poprzez zawieszenie WIBOR wydał Sąd Okręgowy w Katowicach. Sąd Okręgowy w Katowicach nie sporządził przy tym uzasadnienia tego postanowienia. Z pewnością obydwie sprawy różnią się od siebie, gdyż dotyczą innych umów kredytowych. Jednocześnie już teraz widać pewien, początkujący, trend w orzecznictwie – zawieszenie WIBOR coraz częściej jest orzekane przez sądy w Polsce.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Stopy procentowe nadal bez zmian – nowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej

Stopy procentowe nadal bez zmian – nowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej
Rada Polityki Pieniężnej  zdecydowała, że w maju stopy procentowe pozostaną na takim samym poziomie. Kredytobiorcy cicho liczyli na obniżenie stóp...

Wakacje kredytowe 2024 – Prezydent podpisał ustawę

Wakacje kredytowe 2024 – Prezydent podpisał ustawę
Kredytobiorcy, którzy liczyli na odciążenie domowego budżetu i zawieszenie płatności rat mogą odetchnąć z ulgą. Prezydent podpisał ustawę o wakacjach...

Banki wysyłają do klientów aneksy z „klauzulą awaryjną”

Banki wysyłają do klientów aneksy z „klauzulą awaryjną”
Stawka WIBOR w dalszym ciągu ma decydujące znaczenie przy ustalaniu wysokości oprocentowania zdecydowanej części kredytów. Trend ten utrzyma się jeszcze...