SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Mieszkanie na start zastąpi bezpieczny kredyt 2%

Data ostatniej aktualizacji:

Mieszkanie na start zastąpi bezpieczny kredyt 2%

Ministerstwo Rozwoju i Technologii opublikowało projekt ustawy o kredycie mieszkaniowym #naStart. Nowy program mieszkaniowy jest następcą programu Bezpieczny kredyt 2%. Nowy kredyt mieszkaniowy będzie udzielany tylko w walucie polskiej na budowę domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem oraz nabyciem prawa własności działki lub jej części, na zakup na własność mieszkania lub domu jednorodzinnego, z jego wykończeniem, a także na  realizację inwestycji mieszkaniowej kooperatywy przez członka tej kooperatywy lub nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Kto skorzysta z programu Mieszkanie na start?

Z programu Mieszkanie na start będą mogli skorzystać:

 • single, którzy nie ukończyli 35 lat,
 • w pozostałych przypadkach nie wprowadza się limitu wieku,
 • osoby, które nie posiadający mieszkania (domu jednorodzinnego), z wyjątkiem tych z udziałem (nie wyższym niż 50%) w prawie własności mieszkania albo spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, uzyskanym w drodze dziedziczenia lub darowizny,
 • osoby, które posiadają nie więcej niż jedno mieszkanie, a w skład gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej troje dzieci.

Jaka będzie wysokość kredytu i dopłaty w programie Mieszkanie na start?

Wysokość kredytu mieszkaniowego nie będzie limitowana, ale dopłata naliczana będzie tylko od określonej wysokości kapitału:

 • 200 tys. zł przy jednej osobie w gospodarstwie domowym,
 • 400 tys. zł przy dwóch osobach,
 • 450 tys. zł przy trzech osobach,
 • 500 tys. zł przy czterech osobach,
 • 600 tys. zł przy pięciu osobach.

Kryterium dochodowe

Warunkiem uzyskania dopłat do rat kredytu będzie kryterium dochodowe.  W programie Mieszkanie na start kryterium wyniesie:

 • 7 tys. zł netto miesięcznie dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 13 tys. zł netto miesięcznie dla dwuosobowego gospodarstwa domowego,
 • 16 tys. zł netto miesięcznie dla trzyosobowego gospodarstwa domowego,
 • 19,5 tys. zł netto miesięcznie dla czteroosobowego gospodarstwa domowego,
 • 23 tys. zł netto miesięcznie dla pięcioosobowego albo większego gospodarstwa domowego.

Podkreślić należy, że kredytobiorcy o dochodach przekraczających wyżej wymienione limity nie będą automatycznie pozbawieni prawa do zaciągnięcia kredytu z dopłatami do rat. W takich sytuacjach będzie obowiązywał mechanizm pomniejszenia kwoty dopłat do rat „złotówka za złotówkę”.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Stopy procentowe nadal bez zmian – nowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej

Stopy procentowe nadal bez zmian – nowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej
Rada Polityki Pieniężnej  zdecydowała, że w maju stopy procentowe pozostaną na takim samym poziomie. Kredytobiorcy cicho liczyli na obniżenie stóp...

Wakacje kredytowe 2024 – Prezydent podpisał ustawę

Wakacje kredytowe 2024 – Prezydent podpisał ustawę
Kredytobiorcy, którzy liczyli na odciążenie domowego budżetu i zawieszenie płatności rat mogą odetchnąć z ulgą. Prezydent podpisał ustawę o wakacjach...

Banki wysyłają do klientów aneksy z „klauzulą awaryjną”

Banki wysyłają do klientów aneksy z „klauzulą awaryjną”
Stawka WIBOR w dalszym ciągu ma decydujące znaczenie przy ustalaniu wysokości oprocentowania zdecydowanej części kredytów. Trend ten utrzyma się jeszcze...