SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Refinansowanie kredytu hipotecznego co to jest?

Zawierając umowę kredytu hipotecznego wiążemy się stosunkiem prawnym z bankiem na wiele lat. W tym okresie może dojść do różnego rodzaju zdarzeń, które wpłynął na naszą sytuację finansową, a w efekcie potencjalną zdolność kredytową. Podobnie na przestrzeni czasu może okazać się, że warunki kredytu, który zawarliśmy nie są już tak atrakcyjne jak wydawało się to jeszcze przed kilkoma laty. W każdym z takich przypadków pomocnym może być refinansowanie kredytu hipotecznego.

Co to jednak jest refinansowanie kredytu hipotecznego? W dużym uproszczeniu refinansowanie polega na zaciągnięciu nowego kredytu, którym kredytobiorca będzie mógł spłacić uprzednio istniejące zobowiązanie kredytowe.

Rozwiązanie takie jest opłacalne m.in. w sytuacji gdy dzięki niemu możemy obniżyć ratę kredytu. Zdarza się nieraz, że kredyt zawierany jest na początku kariery zawodowej kredytobiorcy, kiedy to jego zarobki są relatywnie niewielkie. W takim wypadku najczęściej bank ocenia kredytobiorcę jako ryzykownego kontrahenta i nakłada na niego wyższą marżę. Jeżeli po pewnym czasie sytuacja finansowa kredytobiorcy poprawi się, to istnieje spora szansa, że będzie mógł znaleźć korzystniejszą ofertę kredytu, z niższą marżą co przełoży się na spadek wartości raty kredytu.

Sprawdź również: POZEW WIBOR

Jak refinansować kredyt?

Refinansowanie kredytu zawsze wiązać będzie się z przedterminową spłatą dotychczasowego zobowiązania kredytowego. Proces refinansowania warto więc rozpocząć od zweryfikowania na jakich warunkach możemy spłacić dotychczasowy kredyt przed terminem wynikającym z umowy i ewentualnie z jakimi kosztami się to wiąże. Warto zwrócić się do naszego banku z wnioskiem o udzielenie stosownych informacji w tym zakresie, na co bank ma 7 dni.

Wbrew pozorom proces refinansowania kredytu z reguły jest mniej skomplikowany niż zaciągnięcie pierwszego zobowiązania. W pierwszej kolejności należy przeanalizować oferty dostępne na rynku i wybrać potencjalnie najbardziej korzystną. Podczas rozmowy z przedstawicielem banku warto wskazać cel zaciągnięcia nowego zobowiązania – refinansowanie dotychczas obowiązującej umowy. W ten sposób przygotowana dla nas oferta w najbardziej kompleksowy sposób będzie odpowiadać naszym potrzebom.

Kolejnym krokiem w procesie refinansowania kredytu powinno być przygotowania odpowiednich dokumentów. Do podstawowych dokumentów zawsze wymaganych przy refinansowaniu kredytu należą:

·   dokumentacja dotycząca dotychczasowego zobowiązania kredytowego – przede wszystkim umowa kredytowa oraz zaświadczenie z banku odnośnie salda zadłużenia;

·   dokumentu pozwalające ustalić zdolność kredytową osoby ubiegającej się o kredyt – m.in. zaświadczenie o wynagrodzeniu i zatrudnieniu, wydruk z KPiR, wyciągi z rachunków bankowych;

·   dokumentacja dotycząca nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty – m.in. operat szacunkowy i wydruk KW.

Po przeanalizowaniu wszystkich wymaganych dokumentów bank podejmie decyzję o przyznaniu kredytu, bądź odrzuceniu wniosku kredytowego. W wypadku pozytywnego rozstrzygnięcia z pozyskanych środków zostanie w całości spłacone dotychczasowe zadłużenie, a kredytobiorca będzie od tego momentu zobowiązany spłacać nowy kredyt.

Refinansowanie kredytu hipotecznego koszty

Skoro wiemy już na czym polega refinansowanie kredytu i jakie je przeprowadzić warto dowiedzieć się jakie są koszty refinansowania kredytu hipotecznego. Na szczęście koszty takie z reguły nie są znaczne. Do kosztów związanych z refinansowaniem kredytu można w szczególności zaliczyć koszty ponownego operatu dotyczącego wyceny nieruchomości. Jest to najczęściej koszt rzędu kilkuset złotych.

Dodatkowo kredytobiorca będzie musiał ponieść również opłaty związane ze zmianami wpisów w Księdze Wieczystej. W związku z refinansowaniem będzie trzeba wykreślić dotychczasową hipotekę (opłata 100,00 zł) i wpisać nową (opłata 200,00 zł).

Czasem może również się zdarzyć, że w dotychczasowej umowie zastrzeżono opłatę manipulacyjną za wcześniejszą spłatę. Z reguły opłaty takie obowiązują tylko w początkowym okresie kredytowania (najczęściej pierwszych 5 lat) choć oczywiście może być to również zastrzeżone w sposób mniej korzystny dla kredytobiorcy. Informacje o wartości tego kosztu można znaleźć w umowie kredytowej albo uzyskać od opiekuna kredytu w banku.

Refinansowanie kredytu hipotecznego kalkulator

Osoby, które zastanawiają się nad refinansowaniem kredytu, ale nie są pewne co do opłacalności takiego rozwiązania mogą skorzystać z licznych kalkulatorów refinansowania kredytu hipotecznego dostępnych w Internecie. Takie narzędzia pozwalają we względnie dokładny sposób oszacować wysokość raty refinansowanego kredytu oraz jego całkowity koszt. Pozwoli to na wstępną ocenę opłacalności przeprowadzenia procesu refinansowania co z pewnością pomoże w podjęciu ewentualnej decyzji o skorzystaniu z takiej możliwości.

Sprawdź również: RENEGOCJACJA KREDYTU HIPOTECZNEGO

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

LexWibor – Opinie Klientów 2023

LexWibor – Opinie Klientów 2023
Kancelaria LexWibor posiada 12- letnie doświadczenie w prawie bankowym, które przełożyło się w tym też czasie na tysiące wygranych spraw....