SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Kwietniowa decyzja w sprawie wysokości stóp procentowych

Data ostatniej aktualizacji:

Kwietniowa decyzja w sprawie wysokości stóp procentowych

W dniach 3-4 kwietnia 2024 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Postanowiono, że stopy procentowe NBP pozostaną na niezmienionym poziomie. Jest to decyzja zgodna z przewidywaniami.

Skorzystaj z pomocy doświadczonych prawników, którzy pomogą Ci w walce o sprawiedliwość – unieważnienie umowy WIBOR.

Ile wynoszą stopy procentowe NBP?

W kwietniu 2024 r. podstawowa stopa procentowa NBP stopa referencyjna wynosi 5,75%. Stopy procentowe pozostają na niezmienionym poziomie od listopada 2023 roku. Wcześniej we wrześniu i październiku 2023 roku Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na dwie obniżki.

Obecnie stopy procentowo kształtują się następująco:

  • stopa referencyjna: 5,75 proc. w skali rocznej; 
  • stopa lombardowa: 6,25 proc. w skali rocznej; 
  • stopa depozytowa: 5,25 proc. w skali rocznej; 
  • stopa redyskonta weksli: 5,80 proc. w skali rocznej; 
  • stopa dyskonta weksli: 5,85 proc. w skali rocznej.

Co dalej ze stopami procentowymi?

Biorąc pod uwagę, przywrócenie stawki VAT na żywność oraz zapowiadane podwyżki cen energii (w drugiej połowie 2024 roku)  RPP działa zachowawczo. Decyzje dotyczące obniżenia lub podwyższenia stóp procentowych są podejmowane na podstawie analizy aktualnych warunków gospodarczych i perspektyw na przyszłość. Istotnym czynnikiem mającym wpływ na wysokość stóp procentowych jest inflacja. Jeżeli inflacja nie będzie drastycznie rosnąć, to możliwe, że jeszcze w tym roku RPP zdecyduje się na obniżkę stóp procentowych.

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik wzrostu cen w Polsce w marcu 2024 r. był rekordowo niski, gdyż wyniósł 1,9 procent rok do roku. Tempo wzrostu cen jest najniższe od 2019 roku.

Stopy procentowe a kredyty złotówkowe

Obniżka czy podwyżka stóp procentowych ma wpływ na wysokość wskaźnika WIBOR, który obecny jest m.in. w kredytach złotówkowych ze zmiennym oprocentowaniem. Jeżeli WIBOR wzrasta, wiąże się to z wyższymi ratami kredytu. Dlatego też wielu kredytobiorców zwraca uwagę na wysokość stóp procentowych.

Warto wskazać, że obecnie coraz więcej kredytobiorców decyduje się na wyeliminowanie wskaźnika WIBOR z umowy, a co za tym idzie pozwanie banku. Argumentów związanych z wadliwością umów kredytów złotówkowych z WIBOR jest wiele. Jednym z nich jest dowolny sposób ustalania wysokości tego wskaźnika, który pozostaje poza kontrolą kredytobiorcy, a na którego wysokość wpływ może mieć sam bank.

Czytaj również: Czy stopy procentowe spadną?

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Stopy procentowe nadal bez zmian – nowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej

Stopy procentowe nadal bez zmian – nowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej
Rada Polityki Pieniężnej  zdecydowała, że w maju stopy procentowe pozostaną na takim samym poziomie. Kredytobiorcy cicho liczyli na obniżenie stóp...

Wakacje kredytowe 2024 – Prezydent podpisał ustawę

Wakacje kredytowe 2024 – Prezydent podpisał ustawę
Kredytobiorcy, którzy liczyli na odciążenie domowego budżetu i zawieszenie płatności rat mogą odetchnąć z ulgą. Prezydent podpisał ustawę o wakacjach...

Banki wysyłają do klientów aneksy z „klauzulą awaryjną”

Banki wysyłają do klientów aneksy z „klauzulą awaryjną”
Stawka WIBOR w dalszym ciągu ma decydujące znaczenie przy ustalaniu wysokości oprocentowania zdecydowanej części kredytów. Trend ten utrzyma się jeszcze...