SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Kredyty złotówkowe a zbliżające się wybory – stanowisko poszczególnych partii

Kredyty złotówkowe a wybory

Wielkimi krokami zbliżają się w Polsce wybory parlamentarne. Niezależnie od ich wyniku warto przyjrzeć się pomysłom poszczególnych partii na problematykę kredytów złotówkowych. Jakie jest stanowisko partii politycznych w sprawie kredytów złotówkowych? Czy partie polityczne uwzględniły problematykę kredytów WIBOR w swoich programach wyborczych?

Sprawdź również: Pozew WIBOR 2023

Kredyty złotówkowe a zbliżające się wybory – Prawo i Sprawiedliwość

Głównym postulatem Prawa i Sprawiedliwości w zakresie problemu kredytobiorców złotówkowych była zapowiedź likwidacji WIBOR. Wskaźnik WIBOR przez wielu oceniany jest jako główny czynnik prowadzący do wzrostu rat z jakim mierzyli się ostatnimi czasy kredytobiorcy złotówkowi.

Pomysł ten został już wdrożony i obecnie obserwujemy stopniowe zastępowanie wskaźnika WIBOR, nowym wskaźnikiem – WIRON. Jest jeszcze zbyt wcześnie żeby stwierdzić, czy zmiana WIBOR na WIRON, która zakończyć ma się dopiero w 2025 r., realnie odciąży kredytobiorców złotówkowych.

Innym pomysłem pośrednio mogącym pomóc kredytobiorcom złotówkowym (z zaznaczeniem, że chodzi o kredytobiorców przyszłych) jest kredyt 2%. Kredyt ten ma w założeniu gwarantować niskie oprocentowanie (2%) na kredyt w złotówkach zaciągany na zakup pierwszej nieruchomości, na cele mieszkaniowe.

Kredyty złotówkowe a zbliżające się wybory – Koalicja Obywatelska

Koalicja Obywatelska w swoim programie zawarła obietnicę wprowadzenia kredytu 0%. Z założenia ma on pełnić analogiczną funkcję jak kredyt 2% wprowadzony przez PIS, z tym, że z oczywistych względów kredyt 0% byłby jeszcze atrakcyjniejszy dla przyszłych kredytobiorców.

Z założenia kredyt kierowany miałby być do osób młodych, do 45 roku życia, które nie mają jeszcze własnego mieszkania. Z pewnością utrzymanie rat kredytu na poziomie 0% siłą rzeczy niweluje, a co najmniej znacznie ogranicza problematykę wysokich rat kredytów złotówkowych.

Kredyty złotówkowe a zbliżające się wybory – Konfederacja

Również w programie Konfederacji nie znalazły się rozwiązania wprost traktujące o rozwiązaniu problemu kredytobiorców złotówkowych. Nie oznacza to jednak, że partia ta w ogóle nie uwzględnia problematyki drogich mieszkań, wymuszających zaciąganie coraz wyższych zobowiązań kredytowych.

Konfederacja w swoim programie zakłada wprowadzenie szeregu ustaw upraszczających odrolnienie ziemi na potrzeby inwestycyjne i uproszczenie procedur oraz podatków towarzyszących procesowi zmiany przeznaczenia gruntów i budowy budynków mieszkalnych. Według szacunków Konfederacji pozwoli to obniżyć cenę z 1m2 mieszkania przeciętnie nawet o 30%

Kredyty złotówkowe a zbliżające się wybory – Trzecia Droga

Trzecia Droga w swoim programie nie odnosi się do kredytów złotówkowych. Partia ta postuluje natomiast uwolnienie gruntów z Krajowego Zasobu Nieruchomości i zbudowanie na nich nowych mieszkań. Trzecia Droga zapowiada również wprowadzenie przepisów wspierających samorządy przy tworzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Kredyty złotówkowe a zbliżające się wybory – Lewica

Lewica także nie wypowiada się zbyt dużo o kwestii problemu kredytobiorców złotówkowych. Problem kredytów hipotecznych chce pośrednio rozwiązać poprzez budowę 300 000 mieszkań komunalnych pod tani wynajem. W założeniu mieszkania miałyby nigdy nie być prywatyzowane i formalnie należeć do samorządów. Program ten ma być odpowiedzią na coraz bardziej ograniczony dostęp do mieszkań spowodowany m.in. rosnącymi kosztami kredytów.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?
Wielu kredytobiorców wobec problemu wysokich kosztów oprocentowania kredytu zadaje sobie pytanie o to czy opłaca się przejść z oprocentowania zmiennego...

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?
Zawierając umowę kredytu hipotecznego wiążemy się stosunkiem prawnym z bankiem na wiele lat. W tym okresie może dojść do różnego...

Unieważnienie kredytu w złotówkach w Warszawie

Unieważnienie kredytu w złotówkach w Warszawie
Wiele słyszy się o unieważnianiu umów kredytów frankowych. Jednak kredytobiorcy złotówkowi, którzy zawarli kredyt z oprocentowaniem zmiennym opartym o wskaźnik...