SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Jaki WIBOR na koniec 2023 roku?

Data ostatniej aktualizacji:

oprocentowanie stałe czy zmienne

WIBOR jest wskaźnikiem wpływającym na oprocentowanie kredytów, który w okresie ostatnich dwóch lat dynamicznie się zmienia. W 2023 roku wskaźnik WIBOR oscylował w granicach od 5 do 7 %. Wpływ na WIBOR ma wysokość stóp procentowych, które regulowane są przez Radę Polityki Pieniężnej.

Aktualny wskaźnik WIBOR– grudzień 2023

Wysokość obecnego wskaźnika WIBOR można sprawdzić na stronie GPW Benchmark, która jest jego administratorem. WIBOR wyznaczany jest jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanych przez największe banki działające w Polsce, po odrzuceniu wielkości skrajnych. WIBOR ustalany jest w każdy dzień roboczy o godzinie 11:00. Aktualnie wskaźnik WIBOR (stan na 22 grudnia 2023 roku) w przypadku WIBOR 3M wynosi 5,88%, a w przypadku WIBOR 6M wynosi 5,82%.

Prognozy co do wysokości WIBOR w przyszłości są w znacznym stopniu związane z dalszymi kierunkami polityki kraju w zakresie podwyższania stóp procentowych. Przewiduje się, że w przyszłym roku WIBOR zacznie spadać. Sytuacja gospodarcza z uwagi na jej niepewność może jednak ulec zmianie. Jednym z rozwiązań uwolnienia się od niepewnej sytuacji jest założenie sprawy w sądzie o unieważnienie WIBOR. W celu pozwania banku o unieważnienie WIBOR warto skorzystać z profesjonalnej kancelarii WIBOR, która opracowała również kalkulator korzyści unieważnienia WIBOR.

Historia WIBOR w 2023 roku

W ostatnim roku 2023 WIBOR kształtował się na poziomie ok. 5-7%. Maksymalną wysokość WIBOR 3M osiągnął na początku stycznia 2023 roku kiedy wynosił 7,01%, a WIBOR 6M również w styczniu 2023 roku kiedy wynosił 7,14%.  Z kolei minimalną wysokość wskaźnika WIBOR 3M odnotowano w listopadzie 2023 roku kiedy wynosił 5,64%, a wskaźnika WIBOR 6M również w listopadzie 2023 roku w kiedy wynosił 5,54%.

Wykres na podstawie danych ze strony https://gpwbenchmark.pl/.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Ruszyły wakacje kredytowe – co warto wiedzieć?

Ruszyły wakacje kredytowe – co warto wiedzieć?
Wakacje kredytowe, a więc zawieszenie płatności raty kredytu można uzyskać już w czerwcu! Aby jednak wstrzymać płatność raty należy wcześniej...

Czy unieważnienie umowy kredytowej w złotówkach jest bardziej skomplikowane niż w innych walutach?

Czy unieważnienie umowy kredytowej w złotówkach jest bardziej skomplikowane niż w innych walutach?
Unieważnienie umowy kredytowej, zarówno w złotówkach, jak i w innych walutach, może być skomplikowane, jednak stopień trudności może różnić się...

Co dalej z kredytem zero procent?

Co dalej z kredytem zero procent?
Polacy w dalszym ciągu czekają na obiecany kredyt zero procent. Do 17 maja 2024 roku trwał etap konsultacji. Na ostateczną...