SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Co lepsze oprocentowanie stałe czy zmienne?

Data ostatniej aktualizacji:

Wiele osób rozważających zaciągnięcie w najbliższym czasie kredytu zadaje sobie pytanie – co jest lepsze oprocentowanie stałe czy zmienne? Z pewnością kredyt to poważna decyzja, bowiem w większości przypadków spłaca się go przez lata. Dlatego też przed podjęciem tej decyzji należy przeanalizować plusy i minusy oprocentowania stałego i zmiennego.

Sprawdź również: kancelaria WIBOR

Oprocentowanie stałe i zmienne – różnice

Na początku warto zdefiniować pojęcia oprocentowania stałego i zmiennego:

  • kredyt z oprocentowaniem stałym – stałe oprocentowanie sprawia, że stopa bazowa zostaje niejako „zamrożona” na dzień złożenia wniosku. Obowiązuje ona w takiej samej wysokości zazwyczaj przez okres 5 (okres ten może być i dłuższy w zależności od oferty banku). Wiąże się to z tym, że nasze raty kredytowe co miesiąc są w takiej samej wysokości. A zatem są niezależne od zawirowań na rynku. W takim przypadku kredytobiorca zyskuje, gdy stopy procentowe rosną, zaś traci, gdy stopy te maleją.
  • kredyt z oprocentowaniem zmiennym – oprocentowanie to składa się z dwóch parametrów marży banku oraz stopy procentowej WIBOR (WIRON). Marża kredytu jest stała przez cały okres kredytowania, jednak WIBOR (WIRON) może się zmieniać.  Zatem  rata kredytu nie jest stała, a zmienia się wraz ze zmianą stóp procentowych (może maleć lub rosnąć). Raty będą się zmieniać w zależności od zapisów umowy kredytowej, a konkretniej wskazanej stawki WIBOR (WIRON). Wskaźnik ten może zmieniać się co 3 (WIBOR-3) lub 6 miesięcy (WIBOR-6).

Co dzieje się po 5 latach stałego oprocentowania?

Zaciągając kredyt z oprocentowaniem stałym należy mieć na uwadze, że nie jest ono ustalone na zawsze, a zazwyczaj na 5 lat. Niektóre banki oferują także stałe oprocentowanie na okres 7 lat.

Co jednak dzieje się po upływie tego okresu? Bank wówczas zaproponuje kredytobiorcy oprocentowanie stałe na kolejny okres. Jego wysokość oczywiście będzie uzależniona od wówczas panujących warunków rynkowych.

Jeśli zaakceptujesz propozycję banku, nowe oprocentowanie będzie obowiązywać przez kolejny – zazwyczaj 5 – letni okres.  Jeżeli jednak nie zaakceptujesz propozycji banku, kredyt zamieni się w kredyt ze zmiennym oprocentowaniem z marżą zapisaną w umowie oraz aktualną stopą referencyjną.

Oprocentowanie stałe i zmienne – ryzyka

Przede wszystkim przy oprocentowaniu stałym należy liczyć się z tym, że jeżeli stawka WIBOR maleje, nasza rata może być dużo wyższa niż przy oprocentowaniu zmiennym. Jeżeli zaś nastąpi podwyższenie stawki WIBOR (WIRON) to zyskają kredytobiorcy ze stałym oprocentowaniem, bowiem podwyżka WIBOR spowoduje wyższą ratę kredytów ze zmiennym oprocentowaniem.

Zaciągając kredyt ze stałym oprocentowaniem należy liczyć się z tym, że nie ma możliwości w ciągu 5 lat (lub więcej  zależności od umowy) zmiany oprocentowania na oprocentowanie zmienne. Inaczej jest w przypadku kredytów z oprocentowaniem zmiennym, gdzie w każdej chwili istnieje możliwość zmiany oprocentowania na stałe.

Co lepsze oprocentowanie stałe czy zmienne?

Podsumowując, na pytanie które z oprocentowanie stałe czy zmienne jest lepsze nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Nikt nie jest bowiem w stanie przewidzieć sytuacji na świecie, rynku finansowym za 2, 5 czy 10 lat. Obecnie stopy procentowe są wysokie, co przekłada się również na wysokość oprocentowania stałego w ofertach banków. Ciężko jednak stwierdzić jednoznacznie, czy stopy procentowe dalej będą rosły (co mogłoby uzasadniać wzięcie kredytu ze stałym oprocentowaniem), czy zasadniczy cykl podwyżek jest już za nami.

Kredyt hipoteczny z oprocentowaniem stałym to rozwiązanie dobre dla osób, którym zależy nad ścisłym kontrolowaniem swoich miesięcznych wydatków. Stała rata kredytu pozwoli im precyzyjniej panować nad domowym budżetem. Wybierając zaś kredyt hipoteczny z oprocentowaniem zmiennym należy liczyć się z ryzykiem towarzyszącym zmianom wysokości rat kredytu. Miesięczny koszt kredytu może zarówno wzrosnąć, jak i zmaleć (w szczególności gdy WIBOR spadnie).


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?
Wielu kredytobiorców wobec problemu wysokich kosztów oprocentowania kredytu zadaje sobie pytanie o to czy opłaca się przejść z oprocentowania zmiennego...

Kto ustala WIBOR?

Kto ustala WIBOR?
WIBOR to wskaźnik obecny m.in. w umowach kredytów złotówkowych o zmiennym oprocentowaniu. Od wysokości wskaźnika WIBOR zależy rata naszego kredytu....

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?
Zawierając umowę kredytu hipotecznego wiążemy się stosunkiem prawnym z bankiem na wiele lat. W tym okresie może dojść do różnego...