SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Podwyżka WIBOR – czy WIBOR będzie rósł w 2024 r.?

Data ostatniej aktualizacji:

Podwyżka WIBOR

Wielu kredytobiorców bacznie obserwuje notowania wskaźnika WIBOR. Od niego bowiem zależy wysokość oprocentowania kredytu, a w konsekwencji raty kredytowej. Okres od jesieni 2021 r. do końca 2022 r. był czasem nieustannych podwyżek WIBOR. Dobre informacje dla kredytobiorców przyszły dopiero jesienią 2023 r., kiedy to w wyniku obniżenia stóp procentowych WIBOR zaczął spadać. Czy WIBOR w 2024 r. czekają podwyżki, a może utrzyma się on na dotychczasowym lub nawet niższym poziomie?

Sprawdź również: POZEW WIBOR

Co z WIBOREM w 2024 r.?                                

Decyzje RPP z jesieni 2023 r. wpłynęły na obniżenie stawki WIBOR. Informacja ta ucieszyła z pewnością kredytobiorców złotówkowych. Wysokość stóp procentowych jest istotna z punktu widzenia kredytobiorców posiadających kredyty z oprocentowaniem zmiennym opartym o stawkę WIBOR. Wraz ze wzrostem stóp procentowych wzrasta bowiem i wskaźnik WIBOR, a w konsekwencji i rata kredytu. Kredytobiorcy z nadzieją, ale i niepokojem patrzą w najbliższą przyszłość.

Analizując jak będzie kształtował się wskaźnik WIBOR w 2024 r. należy dokonać prognozy sytuacji gospodarczo – politycznej naszego kraju w 2024 r. Jest to temat niezwykle złożony, bowiem na wysokość stóp procentowych ma wpływ wiele czynników – w tym właśnie między innymi kierunki polityki monetarnej Polski, przebieg wojny na Ukrainie, wysokość inflacji itp. Z pewnością istnieją szanse na spadek WIBOR w 2024 r., ale trudno liczyć na powrót do stanu z roku 2020 kiedy to WIBOR osiągał wartości około 1%.

Ile jeszcze wzrośnie WIBOR?

Nie ma górnej granicy, do której wskaźnik WIBOR mógłby wzrosnąć. Jego wysokość jest niczym nieograniczona. Zatem i wysokość rat kredytów opartych o ten wskaźnik może wzrosnąć w sposób nieograniczony. Warto wskazać, że obecnie coraz głośniej mówi się o nieproporcjonalny ryzyku, jakie ponoszą kredytobiorcy posiadający kredyty ze stawką WIBOR.

W chwili udzielania kredytu większość z kredytobiorców nie była świadoma ryzyka związanego z tego typu kredytem i nie została w sposób właściwy o nim pouczona. Daje to podstawę do zakwestionowania ważności całej umowy kredytu. Temat pozwów WIBOR przeciwko bankom obecnie zyskuje na popularności. Z pewnością warto przyjrzeć mu się bliżej i przekazać sprawę do analizy kancelarii WIBOR, gdyż możliwość wyeliminowania tego wskaźnika z umowy to korzyść w postaci niższych rat kredytu – niezależnych od zmiennego wskaźnika WIBOR, a nawet unieważnienia całej umowy kredytu.

Darmowy kalkulator korzyści WIBOR

WIBOR a kredyty

Wskazać należy, że ewentualne podwyżki stóp procentowych to utrapienie nie tylko dla kredytobiorców złotówkowych, ale także dla osób, które planują zaciągnięcie zobowiązania kredytowego. Wzrost stóp spowoduje, że części z kredytobiorców trudniej będzie uzyskać kredyt, bowiem spadnie ich zdolność kredytowa. W konsekwencji może to doprowadzić do spadku dostępności kredytów mieszkaniowych.

WIBOR niedługo zniknie

Zarówno Ci, którzy posiadają kredyty oparte o wskaźnik WIBOR jak i Ci, którzy rozważają zaciągnięcie kredytu powinni mieć świadomość, że WIBOR powoli jest likwidowany. W miejsce WIBOR-u wejdzie nowy wskaźnik WIRON. WIBOR ma zostać zlikwidowany (przestać być publikowany) w 2025 r. Już od lipca 2023 r. pierwsze banki mają w ofercie kredyty oparte o wskaźnik WIRON. Póki co wysokość wskaźnika WIRON jest niższa od WIBOR. Nie wiadomo jednak czy tendencja ta się utrzyma.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Zwiększa się liczba spraw wytaczanych bankom przez kredytobiorców WIBOR

Zwiększa się liczba spraw wytaczanych bankom przez kredytobiorców WIBOR
Najnowsze dane wskazują, że liczba pozwów o WIBOR ulega systematycznemu wzrostowi. Obecnie sądy rozpatrują już ponad tysiąc spraw wytoczonych bankom...

Nie tylko frankowicze mogą podważać kredyty

Nie tylko frankowicze mogą podważać kredyty
Bez wątpienia frankowicze przetarli szlaki kredytobiorcom w unieważnianiu umów kredytowych. Sprawy frankowe zalały sądy po 2019 roku. Dodatkowo orzecznictwo ugruntowane...

Prognozy stop procentowych – czerwiec 2024

Prognozy stop procentowych – czerwiec 2024
W dniu 6 czerwca 2024 roku Rada Polityki Pieniężnej kolejny raz w tym roku zdecydowała się pozostawić stopy procentowe NBP...