SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Co daje stałe oprocentowanie kredytu?

Data ostatniej aktualizacji:

Stałe oprocentowanie kredytu hipotecznego niesie za sobą wiele zalet. Między innymi brak podwyżek rat, których skutkiem jest podniesienie stóp procentowych, łatwe i przewidywalne zarządzanie domowym budżetem, a co za tym idzie komfort psychiczny, poczucie bezpieczeństwa. Kredyt hipoteczny z oprocentowaniem stałym to rozwiązanie dobre dla osób, którym zależy nad ścisłym kontrolowaniem swoich miesięcznych wydatków.  Wybierając zaś kredyt hipoteczny z oprocentowaniem zmiennym należy liczyć się z ryzykiem towarzyszącym zmianom wysokości rat kredytu. Miesięczny koszt kredytu może zarówno wzrosnąć, jak i zmaleć. Jakie więc oprocentowanie jest lepsze – stałe czy zmienne?

Sprawdź również: pomoc złotówkowiczom

Czy brać stałe oprocentowanie?

Kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem to kredyt oparty na stałej stopie procentowej, na którą wpływu nie ma zmieniający się WIBOR (WIRON), zmieniające się stopy procentowe czy sytuacja ekonomiczna państwa (inflacja). Stałe oprocentowanie jest zagwarantowane na określony czas, najczęściej 5 lat, a w niektórych bankach 7 lub 10 lat. Rozwiązanie to zapewnia kredytobiorcy stabilność i bezpieczeństwo. Przez określony w umowie czas rata kredytu nie wzrośnie. Kredytobiorca z góry może zaplanować sobie ile dokładnie środków będzie musiał przeznaczyć na spłatę kredytu, przez okres stałego oprocentowania.

Co po 5 latach stałego oprocentowania?

Po upływie okresu, kiedy kredyt oprocentowany było stałą stopę procentową, kredytobiorca ma dwa warianty działania:

1. może podpisać aneks do umowy kredytowej i wydłużyć okres obowiązywania stałego oprocentowania o kilka następnych lat,

2. może przejść na oprocentowanie zmienne kredytu.

Bank przedstawi nową ofertę stałego oprocentowania uwzględniającą sytuację rynkową w dacie składania takiej oferty. Może okazać się również, że przedstawiona oferta będzie mniej korzystna od dotychczas obowiązującego oprocentowania stałego. Jednakże, w celu podjęcia najbardziej korzystnej dla kredytobiorcy decyzji należy wziąć pod uwagę aktualną sytuację gospodarczą kraju, jak również własne możliwości finansowe.

Oprocentowanie zmienne – ryzyko

Wysokość raty kredytu hipotecznego ze zmiennym oprocentowaniem jest zależna przede wszystkim od wysokości stóp procentowych. Im wyższe stopy procentowe, tym wyższy wskaźnik WIBOR (WIRON). Odsetki od kredytu hipotecznego złożone są  z marży bankowej oraz stawki WIBOR (WIRON) 3M lub 6M. Marża kredytu jest stała przez cały okres kredytowania,

jednak WIBOR (WIRON) może się zmieniać. Aktualizacja WIBOR (WIRON) odbywa się co 3 lub 6 miesięcy, w zależności od postanowień umowy kredytowej.  

Czy warto teraz przechodzić na stałe oprocentowanie?

W związku z wysokimi ratami kredytów hipotecznych wielu kredytobiorców zastanawia się czy warto teraz przechodzić na stałe oprocentowanie. Bez wątpienia najlepszym momentem na zaciągnięcie kredytu hipotecznego ze stałym oprocentowaniem były okresy niskich stóp procentowych, kiedy to wybór stałego oprocentowania pozwalał zatrzymać na stałym poziomie korzystne, niskie oprocentowanie kredytu na kilka lat.

Obecnie stopy procentowe są wysokie, co przekłada się na wysokość oprocentowania stałego oferowanego przez banki. Opłacalność stałego oprocentowania kredytu hipotecznego zależy od tego co stanie się ze stopami procentowymi w Polsce w najbliższym czasie. Decyzja o wyborze rodzaju oprocentowania powinna zostać poprzedzona analizą sytuacji rynkowej oraz finansowej kredytobiorcy.

Stałe oprocentowanie kredytu gotówkowego

Wiele banków oferuje stałe oprocentowanie również dla kredytów gotówkowych. Podobnie jak w przypadku kredytów hipotecznych o stałym oprocentowaniu, odsetki stałe od kredytu gotówkowego naliczane są wyłącznie w oparciu o oprocentowanie bazowe określone w umowie kredytowej. Wysokość odsetek, a więc i raty kredytu nie jest zależna od WIBOR (WIRON), ani innych czynników zewnętrznych.

Decydując się na kredyt gotówkowych ze stałym oprocentowaniem, kredytobiorca zyska łatwiejsze planowanie wydatków oraz zarządzanie domowym budżetem. Kwota raty będzie bowiem stała, dzięki czemu kredytobiorca będzie mógł zaplanować ten wydatek w comiesięcznym budżecie domowym, bez ryzyka nagłego wzrostu raty.

Autor: radca prawny Karolina Marczak, nr wpisu LB-2649


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?
Wielu kredytobiorców wobec problemu wysokich kosztów oprocentowania kredytu zadaje sobie pytanie o to czy opłaca się przejść z oprocentowania zmiennego...

Kto ustala WIBOR?

Kto ustala WIBOR?
WIBOR to wskaźnik obecny m.in. w umowach kredytów złotówkowych o zmiennym oprocentowaniu. Od wysokości wskaźnika WIBOR zależy rata naszego kredytu....

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?
Zawierając umowę kredytu hipotecznego wiążemy się stosunkiem prawnym z bankiem na wiele lat. W tym okresie może dojść do różnego...