SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Zmiany w Rządzie a kredyty złotówkowe

Zmiany w rządzie a raty kredytu

Obecna sytuacja polityczna jest dynamiczna. Nie wiadomo jeszcze, która partia zdobędzie większość w Sejmie i utworzy nowy rząd. Co prawda część partii uwzględniła problem kredytów w swoich obietnicach wyborczych, jednak póki co politycy nie poruszają kwestii związanych z problematyką kredytów złotówkowych.  

Jakie mogą być skutki zmian w rządzie dla kredytów złotówkowych?

W przypadku, gdy w rządzie będą politycy Koalicji Obywatelskiej, postulowali oni  wprowadzenia kredytu 0%. Z założenia ma on pełnić analogiczną funkcję jak kredyt 2% wprowadzony przez Prawo i Sprawiedliwość, z tym, że z oczywistych względów kredyt 0% byłby jeszcze atrakcyjniejszy dla przyszłych kredytobiorców.

Trzecia Droga w swoim programie nie odnosiła się do kredytów złotówkowych. Z kolei Prawo i Sprawiedliwość będzie realizować dalej wprowadzone przez siebie zmiany w postaci likwidacji wskaźnika WIBOR oraz bezpieczny kredyt 2%.

Raty kredytów 2024

W 2024 roku analitycy przewidują, że stopy procentowe utrzymają się na poziomie 5,75% przez cały rok. Z kolei stawki WIBOR, które bezpośrednio wpływają na wysokość rat kredytowych, mogą wzrosnąć. W 2024 roku kredytobiorcy nie mogą spodziewać się drastycznych obniżek rat kredytu.

Wakacje kredytowe w 2024

Wakacje kredytowe zostaną przedłużone na 2024 rok. Według wielu ekonomistów wakacje kredytowe powinny zostać przedłużone, pomimo rozpoczęcia cyklu obniżek stóp procentowych. Nadal bowiem wiele osób ma problem ze spłatą kredytu. Pomimo obniżki stop procentowych, raty kredytów są dalej w wyższej wysokości niż w momencie podpisywania przez kredytobiorców umów kredytowych.  

W 2024 roku z wakacji kredytowych będą mogli skorzystać kredytobiorcy którzy posiadają kredyt do 800 tys. zł. Jednak grupa ta zostanie podzielona. I tak:

  • jeśli kredyt wynosi do 400 tys. zł, nie trzeba będzie spełniać żadnych dodatkowych warunków,
  • jeśli kredyt wynosi od 400 tys. zł do 800 tys. zł wprowadzony zostanie kolejny warunek. Z wakacji kredytowych będą mogły skorzystać osoby, w których przypadku koszt obsługi kredytu, czyli rata kapitałowa i odsetkowa, przekracza 50% dochodu gospodarstwa domowego. Pod uwagę bank będzie brał średni miesięczny dochód z 3 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Wakacje kredytowe w 2024 roku mają dotyczyć kredytów hipoteczny w złotych polskich, zawartych przed 1 lipca 2022 r. W2024 roku z wakacji kredytowych będą mogły skorzystać kredytobiorcy, którzy spełnią swego rodzaju kryterium dochodowe. Dzięki temu z pomocy skorzystać będą mogły osoby faktycznie tego potrzebujące.

Wnioskowanie o wakacje kredytowe będzie się odbywało tak jak do tej pory, czyli w swoim banku gdzie jest aktywny kredyt – osobiście, w formie pisemnej lub elektronicznie.

Usunięcie WIBOR z umowy kredytu

W celu unieważnienia WIBOR w umowie kredytu złotówkowego należy skierować pozew WIBOR  przeciwko bankowi do sądu. Procesy sądowe mają na celu usunięcie zapisów dotyczących WIBOR z umów kredytowych, co z kolei wpłynie na zmniejszenie raty kredytu, jak również unieważnienie całej umowy kredytowej, podobnie jak w przypadku kredytów frankowych.

W celu uzyskania skutecznej i kompleksowej pomocy w przedmiocie usunięcia WIBOR z umowy kredytowej kredytobiorca powinien zgłosić się do kancelarii posiadającej doświadczenie w sporach sądowych z bankami.

Kancelaria WIBOR pomaga kredytobiorcom w sporach sądowych z bankami na terenie całej Polski. Pomoc złotówkowiczom świadczona przez kancelarię prawną zaczyna się od szczegółowej analizy umowy kredytowej oraz określeniu szans na wygranie sprawy z bankiem. Następnie kancelaria inicjuje próbę porozumienia się z bankiem celem załatwienia sprawy na etapie przedsądowym. Dodatkowo kancelaria składa reklamację do banku, pomaga w uzyskaniu wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do sporządzenia pozwu, następnie sporządza pozew w oparciu o pozyskane dokumenty z banku, prowadzi postępowanie sądowe.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?
Wielu kredytobiorców wobec problemu wysokich kosztów oprocentowania kredytu zadaje sobie pytanie o to czy opłaca się przejść z oprocentowania zmiennego...

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?
Zawierając umowę kredytu hipotecznego wiążemy się stosunkiem prawnym z bankiem na wiele lat. W tym okresie może dojść do różnego...

Unieważnienie kredytu w złotówkach w Warszawie

Unieważnienie kredytu w złotówkach w Warszawie
Wiele słyszy się o unieważnianiu umów kredytów frankowych. Jednak kredytobiorcy złotówkowi, którzy zawarli kredyt z oprocentowaniem zmiennym opartym o wskaźnik...