SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Wakacje kredytowe 2024

Data ostatniej aktualizacji:

Wakacje kredytowe 2024

Wakacje kredytowe wprowadzone z końcem lipca 2022 roku pozwalają na zawieszenie spłaty pełnej raty kapitałowo-odsetkowej kredytu hipotecznego zaciągniętego w złotych polskich na okres 8 miesięcy – cztery w 2022 roku i cztery w 2023 roku Wakacje kredytowe dotyczą zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu. Czy będą wakacje kredytowe w 2024 roku?

Czy będą wakacje kredytowe w 2024 roku?

Rządzący już wielokrotnie sugerowali przedłużenie obowiązywania wakacji kredytowych. W dniu 21 września 2023 roku Premier Mateusz Morawiecki potwierdził, że wakacje kredytowe zostaną przedłużone na 2024 rok. Według wielu ekonomistów wakacje kredytowe powinny zostać przedłużone, pomimo rozpoczęcia cyklu obniżek stóp procentowych. Nadal bowiem wiele osób ma problem ze spłatą kredytu. Pomimo obniżki stop procentowych, raty kredytów są dalej w wyższej wysokości niż w momencie podpisywania przez kredytobiorców umów kredytowych.  

Czy można jeszcze brać wakacje kredytowe?

Do końca 2023 roku można jeszcze skorzystać z wakacji kredytowych. Kiedy można wziąć wakacje kredytowe w 2023? W 2023 roku kredytobiorca może zawiesić spłatę jednej raty w każdym kwartale. Miesiąc wakacji kredytowych w danych kwartale wybiera kredytobiorca.

Skorzystanie z wakacji kredytowych jest opłacalne. Można bowiem zaoszczędzić tysiące złotych. Dodatkowo jeżeli kredytobiorca skorzysta z wakacji kredytowych, a następnie zdecyduje się w tym czasie na nadpłatę, może spłacić dużo większą część kapitału kredytu. W konsekwencji poniesie mniejsze koszty odsetkowe, co wpłynie na zmniejszenie ogólnych kosztów kredytu. Skutkiem skorzystania z wakacji kredytowych jest wydłużenie okresu kredytowania o te raty, które zostały odroczone.

Wakacje kredytowe – jak skorzystać?

Obecnie warunki skorzystania z wakacji kredytowych nie są trudne do zrealizowania. Z wakacji kredytowych mogą skorzystać kredytobiorcy niezależnie od swojej sytuacji finansowej. W konsekwencji składając wniosek o wakacje kredytowe nie trzeba wykazywać trudnej sytuacji finansowej. Zaznaczyć należy, że ma się to zmienić w 2024 roku.

Kolejnym warunkiem skorzystania z wakacji kredytowych jest wymóg, żeby umowa kredytowa zawarta została przed 1 lipca 2022 r., a okres kredytowania powinien zakończyć się co najmniej 6 miesięcy od tej daty.

Wniosek o wakacje kredytowe składa się do banku, w którym posiada się aktywny kredyt hipoteczny. Wniosek o wakacje kredytowe należy do mało sformalizowanych. Należy wskazać w nim jedynie:

 • dane kredytobiorcy,
 • oznaczenie banku,
 • numer umowy,
 • okres zawieszenia spłaty kredytu,
 • oświadczenie, że wniosek dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych,
 • oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych informacji. 

Wniosek można złożyć zarówno pisemnie, jak i elektronicznie za pośrednictwem elektronicznej platformy bankowej.

Wakacje kredytowe 2024 – dla kogo?

Obecnie z wakacji kredytowych nie mogą skorzystać kredytobiorcy hipoteczni, którzy:

 • posiadają kredyty hipoteczne w innych walutach oraz indeksowane lub denominowane do waluty innej niż waluta polska,
 • zaciągnęli kredyt po dniu 1 lipca 2022 roku,
 • posiadają umowę kończącą się w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.  

W 2024 roku wprowadzone zostanie również kryterium dochodowe.

Wakacje kredytowe 2024 kryterium dochodowe

W 2022 oraz 2023 roku z wakacji kredytowych mógł skorzystać każdy, kto spłacał złotówkowy kredyt hipoteczny, bez względu na jego sytuację finansową. W 2023 roku kredytobiorca mógł zawiesić spłatę jednej raty w każdym kwartale. Nie ma jeszcze informacji jak będą wyglądały warunki skorzystania z wakacji kredytowych w 2024 roku. Szczegóły dotyczące nowych warunków wakacji kredytowych będą znane w październiku lub w listopadzie 2023 roku. Pewnym jest, że zostanie wprowadzone kryterium dochodowe. Z wakacji kredytowych w 2024 roku nie skorzystaj zatem wszyscy kredytobiorcy. Osoby, zarabiające więcej nie będą mogły skorzystać z wakacji kredytowych w 2024 roku.

Wakacje kredytowe 2024 warunki

W 2024 roku z wakacji kredytowych będą mogli skorzystać kredytobiorcy którzy posiadają kredyt do 800 tys. zł. Jednak grupa ta zostanie podzielona. I tak:

 • jeśli kredyt wynosi do 400 tys. zł, nie trzeba będzie spełniać żadnych dodatkowych warunków,
 • jeśli kredyt wynosi od 400 tys. zł do 800 tys. zł wprowadzony zostanie kolejny warunek. Z wakacji kredytowych będą mogły skorzystać osoby, w których przypadku koszt obsługi kredytu, czyli rata kapitałowa i odsetkowa, przekracza 50% dochodu gospodarstwa domowego. Pod uwagę bank będzie brał średni miesięczny dochód z 3 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Wakacje kredytowe w 2024 r. mają dotyczyć kredytów hipoteczny w złotych polskich, zawartych przed 1 lipca 2022 r.

Wakacje kredytowe 2024 jakie kryterium

W 2024 roku z wakacji kredytowych będą mogły skorzystać kredytobiorcy, którzy spełnią swego rodzaju kryterium dochodowe. Dzięki temu z pomocy skorzystać będą mogły osoby faktycznie tego potrzebujące. Kredytobiorca spełniający warunki będzie mógł zawiesić spłatę jednej raty na kwartał. Wnioskowanie o wakacje kredytowe będzie się odbywało tak jak do tej pory, czyli w swoim banku gdzie jest aktywny kredyt – osobiście, w formie pisemnej lub elektronicznie.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162

Źródło: https://finanse.uokik.gov.pl/finanse/wakacje-kredytowe-co-warto-wiedziec/