SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Co z kredytem w więzieniu?

Data ostatniej aktualizacji:

Co z kredytem w więzieniu

Zaprzestanie spłaty kredytu może być spowodowane różnymi losowymi sytuacjami. Kredytobiorca zawierając umowę kredytu lub pożyczki nie jest bowiem w stanie przewidzieć zdarzeń, które mogą utrudnić mu spłatę zobowiązania w przyszłości. Zdarza się również tak, że kredytobiorca trafia do zakładu karnego. Co się dzieje z kredytem jak idzie się do więzienia? Co zrobić z kredytem podczas pobytu w więzieniu? Czy za niespłacony kredyt lub pożyczkę grozi więzienie?

Sprawdź również: POZEW WIBOR

Czy za długi można iść do więzienia?

W polskim systemie prawnym nie przewidziano kary pozbawienia wolności z powodu zaprzestania spłaty kredytu. Nie jest bowiem przestępstwem powstanie zadłużenia wskutek zaprzestania spłaty w związku ze zdarzeniami losowymi. Istnieją jednak wyjątki. Za jakie dugi można iść do więzienia? Są to następujące przypadki takie jak:

  • wyłudzenie pożyczki lub kredytu – polega na poświadczeniu nieprawdy, podrobieniu podpisu lub przedstawieniu sfałszowanego zaświadczenia o dochodach w celu otrzymania kredytu lub pożyczki. Kara pozbawienia wolności za wyłudzenia finansowe dotyczy zarówno wyłudzenia od banku, jak i organów lub instytucji dysponujących środkami publicznymi oraz przedsiębiorstw prowadzących działalność podobną do banków,
  • unikanie płacenia alimentów – polega na tym, że osoba zobowiązana do płacenia alimentów opóźnia się z ich płaceniem co najmniej 3 miesiące,
  • niepłacenie podatków – polega na wykroczeniu skarbowym, do którego dochodzi w momencie, gdy dłużnik poprzez swoje działania naraża Skarb Państwa na straty nieprzekraczające pięciokrotności pensji minimalnej,
  • nieuregulowanie grzywny – polega na niezapłaceniu grzywny w określonym terminie. W momencie kiedy dłużnik nie jest w stanie zapłacić grzywny, zostanie mu zaproponowana kara zastępcza, np. pozbawienia wolności.
Dziedziczenie kredytu

Co się dzieje z kredytem jak idzie się do więzienia?

Podkreślić należy, że pobyt w więzieniu nie zwalnia dłużnika ze spłaty swoich zobowiązań. Jeżeli osoba przebywająca w więzieniu nie może dokonać terminowej spłaty raty kredytu, może złożyć wniosek o odroczenie spłaty kredytu, czyli wakacje kredytowe. Wniosek taki można złożyć w formie papierowej lub online. Decyzja o wyrażeniu zgody na wakacje kredytowe należy do banku.

Czytaj również: Co zrobić gdy nie stać na spłatę kredytu?

Co dzieje się z kredytem podczas wojny?

Przede wszystkim, wojna nie sprawi, że nasze zobowiązania kredytowe znikną. Bank nie zapomni o naszej umowie kredytu i pieniądzach, które nam udostępnił. Roszczenie banku nie przedawni się też w czasie wojny, gdyż na ten okres zawiesza się terminy przedawnienia.

Co w takim razie zrobi bank z naszym kredytem w przypadku wybuchu wojny? W takiej sytuacji kredytobiorcy mogą liczyć na zawieszenie spłaty, zmianę warunków kredytowania czy wydłużenie okresu kredytowania. Zatem należy przypuszczać, że najbardziej prawdopodobne jest, że w czasie wojny kredyty zostałyby zawieszone. W przypadku wybuchu wojny kredytobiorcy nie muszą obawiać się więc ścigania za niespłacone raty.

Co się stanie jeśli nie spłacę kredytu?

Mimo, że nie ma przewidzianej takiej kary, brak spłaty zobowiązań może prowadzić do innych nieprzyjemnych skutków, takich jak egzekucja komornicza i utrata całego majątku. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest monitorowanie stanu swoich finansów i terminowe spłacanie swoich długów, a w przypadku zaistniałych problemów skorzystanie z rozwiązań proponowanych przez banki, którym wbrew pozorom zależy na spłacie zadłużenia.

Pamiętaj, że możesz wziąć sprawy w swoje ręce i unieważnić WIBOR ze swojej umowy kredytu (Unieważnienie umowy z WIBOR) W celu pozwania banku warto skorzystać z profesjonalnej kancelarii WIBOR, która opracowała również kalkulator korzyści WIBOR, dzięki któremu możesz wyliczyć potencjalne korzyści po wygranej z bankiem.

Autor: radca prawny Karolina Marczak, nr wpisu LB-2649

Źródło: https://rf.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Odroczenie_rat_07maja.pdf