SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Co z kredytem w więzieniu?

Zaprzestanie spłaty kredytu może być spowodowane różnymi losowymi sytuacjami. Kredytobiorca zawierając umowę kredytu lub pożyczki nie jest bowiem w stanie przewidzieć zdarzeń, które mogą utrudnić mu spłatę zobowiązania w przyszłości. Zdarza się również tak, że kredytobiorca trafia do zakładu karnego. Co się dzieje z kredytem jak idzie się do więzienia? Co zrobić z kredytem podczas pobytu w więzieniu? Czy za niespłacony kredyt lub pożyczkę grozi więzienie?

Sprawdź również: POZEW WIBOR

Czy za długi można iść do więzienia?

W polskim systemie prawnym nie przewidziano kary pozbawienia wolności z powodu zaprzestania spłaty kredytu. Nie jest bowiem przestępstwem powstanie zadłużenia wskutek zaprzestania spłaty w związku ze zdarzeniami losowymi. Istnieją jednak wyjątki. Za jakie dugi można iść do więzienia? Są to następujące przypadki takie jak:

  • wyłudzenie pożyczki lub kredytu – polega na poświadczeniu nieprawdy, podrobieniu podpisu lub przedstawieniu sfałszowanego zaświadczenia o dochodach w celu otrzymania kredytu lub pożyczki. Kara pozbawienia wolności za wyłudzenia finansowe dotyczy zarówno wyłudzenia od banku, jak i organów lub instytucji dysponujących środkami publicznymi oraz przedsiębiorstw prowadzących działalność podobną do banków,
  • unikanie płacenia alimentów – polega na tym, że osoba zobowiązana do płacenia alimentów opóźnia się z ich płaceniem co najmniej 3 miesiące,
  • niepłacenie podatków – polega na wykroczeniu skarbowym, do którego dochodzi w momencie, gdy dłużnik poprzez swoje działania naraża Skarb Państwa na straty nieprzekraczające pięciokrotności pensji minimalnej,
  • nieuregulowanie grzywny – polega na niezapłaceniu grzywny w określonym terminie. W momencie kiedy dłużnik nie jest w stanie zapłacić grzywny, zostanie mu zaproponowana kara zastępcza, np. pozbawienia wolności.

Co się dzieje z kredytem jak idzie się do więzienia?

Podkreślić należy, że pobyt w więzieniu nie zwalnia dłużnika ze spłaty swoich zobowiązań. Jeżeli osoba przebywająca w więzieniu nie może dokonać terminowej spłaty raty kredytu, może złożyć wniosek o odroczenie spłaty kredytu, czyli wakacje kredytowe. Wniosek taki można złożyć w formie papierowej lub online. Decyzja o wyrażeniu zgody na wakacje kredytowe należy do banku.

Co dzieje się z kredytem podczas wojny?

Przede wszystkim, wojna nie sprawi, że nasze zobowiązania kredytowe znikną. Bank nie zapomni o naszej umowie kredytu i pieniądzach, które nam udostępnił. Roszczenie banku nie przedawni się też w czasie wojny, gdyż na ten okres zawiesza się terminy przedawnienia.

Co w takim razie zrobi bank z naszym kredytem w przypadku wybuchu wojny? W takiej sytuacji kredytobiorcy mogą liczyć na zawieszenie spłaty, zmianę warunków kredytowania czy wydłużenie okresu kredytowania. Zatem należy przypuszczać, że najbardziej prawdopodobne jest, że w czasie wojny kredyty zostałyby zawieszone. W przypadku wybuchu wojny kredytobiorcy nie muszą obawiać się więc ścigania za niespłacone raty.

Co się stanie jeśli nie spłacę kredytu?

Wielu kredytobiorców zastanawia się co mi grozi za niespłacanie kredytu? Odpowiedzieliśmy już na pytanie czy za długi można iść do więzienia. Mimo, że nie ma przewidzianej takiej kary, brak spłaty zobowiązań może prowadzić do innych nieprzyjemnych skutków, takich jak egzekucja komornicza i utrata całego majątku. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest monitorowanie stanu swoich finansów i terminowe spłacanie swoich długów, a w przypadku zaistniałych problemów skorzystanie z rozwiązań proponowanych przez banki, którym wbrew pozorom zależy na spłacie zadłużenia.

Autor: radca prawny Karolina Marczak, nr wpisu LB-2649


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

LexWibor – Opinie Klientów 2023

LexWibor – Opinie Klientów 2023
Kancelaria LexWibor posiada 12- letnie doświadczenie w prawie bankowym, które przełożyło się w tym też czasie na tysiące wygranych spraw....