SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Co zrobić gdy nie stać na spłatę kredytu?

Data ostatniej aktualizacji:

Co zrobić gdy nie stać na spłatę kredytu

Kłopoty finansowe mogą się przytrafić każdemu. Przede wszystkim kredytobiorca, który ma problemy z regularną spłatą kredytu nie powinien się załamywać, a poszukać wyjścia z tej sytuacji. Rozwiązań dla osób, które mają problemy ze spłatą swoich zobowiązań kredytowych, jest całkiem sporo.

Jednymi z pierwszych pojawiających się zazwyczaj u kredytobiorcy pomysłów to pomysły takie jak podjęcie dodatkowej pracy, oszczędzanie na wydatkach czy też sprzedaż posiadanych rzeczy. Nie zawsze jednak te rozwiązania są możliwe do zrealizowania i konieczne. Przede wszystkim w pierwszym kroku po pojawieniu się problemów ze spłatą rat powinniśmy udać się do banku. Banki są świadome tego, że kredytobiorca może nie spłacać kredytu i mają przygotowane różne rozwiązania, które oferują kredytobiorcom w takiej sytuacji.

Zobacz jedno z rozwiązań: Unieważnienie WIBOR

Zawieszenie spłaty rat kredytu

Zawieszenie (inaczej odroczenie) spłaty kredytu to okresowa przerwa w spłacie całej lub części raty. 

  • Przerwa w spłacie całości raty (wakacje kredytowe) – wiążą się z tym, że na kilka miesięcy raty zostaną wstrzymane. Raty odroczone zostaną doliczone do pozostałej do spłaty kwoty, w konsekwencji kwota do spłaty będzie nieco wyższa.
  • Przerwa w spłacie części raty – możliwe jest odroczenie spłaty kredytu w części kapitałowej. Wówczas co miesiąc płacimy jedynie część odsetkową. W tym przypadku zazwyczaj możliwy jest dłuższy niż w przypadku wakacji kredytowych okres wolny od rat.

Konsolidacja kredytu

Jeżeli masz kilka zobowiązań możesz zamienić wszystkie dotychczasowe raty w jedną, która dzięki wydłużonemu okresowi kredytowania będzie niższa. Wysokość raty uwzględnia możliwości finansowe kredytobiorcy i jest dopasowywana do indywidualnych potrzeb danej osoby. Regulowanie jednej raty wydaje się łatwiejsze aniżeli regulowanie kilku, różnych zobowiązań z różnymi terminami płatności.

Refinansowanie kredytu

Refinansowanie kredytu to inaczej zaciągnięcie nowego kredytu na spłatę wcześniejszego. Jest to rozwiązanie opłacalne pod warunkiem, że nowy kredyt będzie miał korzystniejsze warunki finansowania niż dotychczasowy. Wówczas możemy zaoszczędzić i zmniejszyć aktualną ratę kredytu.

Restrukturyzacja kredytu

Restrukturyzacja kredytu to inaczej zmiana warunków finansowania na takie, które będą dostosowane do aktualnej sytuacji finansowej kredytobiorcy. Bank w ramach restrukturyzacji może przykładowo zaproponować wydłużenie okresu spłaty kredytu z jednoczesnym zmniejszeniem raty, czasowe zawieszenie płatności rat. Rodzaj pomocy jest zależy od indywidualnej sytuacji danego kredytobiorcy.

Zmiana oprocentowania kredytu

Osoby, które w ostatnim czasie odczuły podwyżki rat kredytów opartych o zmienne oprocentowanie mogą rozważyć opcję przejścia na oprocentowanie stałe. Rozwiązanie to da ochronę przed dalszym wzrostem rat kredytowych w przypadku kolejnych podwyżek stóp procentowych. Oprocentowanie stałe to stała rata kredytu, zatem łatwiej jest wówczas zaplanować swój budżet.

Pozew WIBOR

Warto wspomnieć, że osoby posiadające kredyty z oprocentowaniem zmiennym oparty o stawkę WIBOR powinny bliżej przyjrzeć się tematowi wadliwości takich umów. Obecnie coraz więcej kredytobiorców decyduje się na złożenie pozwu WIBOR do sądu, w szczególności że istnieje możliwość już w trakcie postępowania uzyskania zabezpieczenia, które prowadzi do znacznego spadku raty kredytu.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Kredytobiorcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej mogą także skorzystać z dofinansowania rat kredytowych, które ma charakter zwrotnej i nieoprocentowanej pożyczki. Pożyczkę tą będzie trzeba spłacić, ale dopiero po 2 latach od otrzymania ostatniej transzy dofinansowania. Fundusz Wsparcia Kredytobiorców to rządowa pomoc, dzięki której możemy otrzymać dopłatę do rat kredytowych nawet przez okres 3 lat. Skorzystać ze wsparcia może każdy kredytobiorca posiadający kredyt hipoteczny po spełnieniu przez niego określonych warunków. Aby uzyskać wsparcie z Funduszu należy spełnić co najmniej jedną z niżej wymienionych przesłanek:

W dniu złożenia wniosku co najmniej jeden z kredytobiorców musi posiadać status osoby bezrobotnej;

  • miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego muszą przekraczać 50 procent dochodów osiąganych miesięcznie przez gospodarstwo domowe;
  • miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie może przekraczać 1522 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, zaś w przypadku gospodarstwa wieloosobowego 1200 zł na jedną osobę.

Sprawdź: Kalkulator WIBOR.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Nowe wakacje kredytowe – od kiedy?

Nowe wakacje kredytowe – od kiedy?
20 lutego 2024 roku Rząd ma podjąć decyzję, jak będą wyglądały zasady korzystania z nowych wakacji kredytowych. Do tej pory mniej więcej co drugi...

Kredyt 0% – czy kredyt zero procent będzie dla wszystkich?

Kredyt 0% – czy kredyt zero procent będzie dla wszystkich?
Tak jak w większości programów rządowych, aby z nich skorzystać, trzeba spełnić pewne warunki. Tak też jest z kredytem 0%,...

Bezpieczny kredyt 2 % a szansa na inny kredyt

Bezpieczny kredyt 2 % a szansa na inny kredyt
Banki w celu zweryfikowania historii kredytowej oraz informacji o  aktywnych zobowiązaniach, sprawdzają potencjalnych kredytobiorców w bazie Biura Informacji Kredytowej. Czy...