SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Wakacje kredytowe w 2024 roku – najnowsze zmiany i regulacje

Data ostatniej aktualizacji:

Wakacje kredytowe 2024

Wakacje kredytowe w 2024 r. cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród kredytobiorców. Wiele z nich mało także nadzieję że program wakacji kredytowych będzie kontynuowany. Zgodnie z zapowiedziami rządu z wakacji kredytowych będzie można skorzystać także w 2024 roku, jednak aby tak się stało trzeba będzie spełnić pewne warunki.

Zobacz również: Usunięcie WIBOR z umowy kredytu

Co to są wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe to przerwa w spłacie kredytu. Wiążą się one z tym, że na kilka miesięcy raty zostaną wstrzymane. Przy czym zawieszenie płatności może dotyczyć spłaty całej raty, części kapitałowej kredytu lub części odsetkowej. Zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego skutkuje tym, że okres finansowania zostaje wydłużony o liczbę miesięcy, w których zrezygnowaliśmy ze spłaty zobowiązania. 

Ustawowe wakacje to forma pomocy dla kredytobiorców. Wprowadzone zostały w lipcu 2022 roku celem pomocy kredytobiorcom, którzy mieli problemy ze spłatą kredytu z powodu wzrostu stóp procentowych.

Od kiedy można skorzystać z wakacji kredytowych w 2024 r.?

Zgodnie z zapowiedziami rządu pierwszym możliwym terminem zawieszenia spłaty raty będzie marzec 2024. Następnie z zawieszenia płatności będzie można skorzystać w wymiarze miesiąca w każdym kolejnym kwartale.

Kto może skorzystać z wakacji kredytowych 2024?

W 2024 r. przewidziano, że aby skorzystać z wakacji kredytowych należy spełnić odpowiednie warunki. Kluczowe znaczenie ma tutaj wskaźnik RdD, który oznacza stosunek raty do dochodu. Wcześniej, aby skorzystać z wakacji kredytowych nie trzeba było spełniać kryterium dochodowego, teraz to się zmieni.

Jeżeli rata kredytu w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, przekracza 35 procent dochodu gospodarstwa domowego, to można będzie skorzystać z zawieszenia płatności rat. Istotne są zatem dochody wszystkich domowników.

Sygnalista – kim jest

Jak obliczyć wskaźnik raty do dochodu (RdD)?

Obliczenie wskaźnika raty do dochodu nie jest trudne. W pierwszym kroku należy zsumować dochód gospodarstwa domowego w każdym z 3 ostatnich miesięcy. A zatem wszystkie dochody osób, które prowadzą wspólne gospodarstwo domowe (bez znaczenia pozostaje stan cywilny). Brane pod uwagę jest nie tylko wynagrodzenie, ale także otrzymywane zasiłki. Następnie ratę kredytu w danym miesiącu należy podzielić przez dochód z danego miesiąca. W ten sposób należy dokonać obliczeń z 3 ostatnie miesiące i obliczyć średnią arytmetyczną z trzech uzyskanych wyników. Jeżeli ostateczny wynik będzie wyższy niż 35% można będzie skorzystać z wakacji kredytowych 2024.

Wakacje kredytowe a koszty banków

Zawieszenie spłaty kredytów hipotecznych wiążą się dla banków z dużymi kosztami. Zgodnie z danymi Komisji Nadzoru Finansowego, w 2022 r. łączny koszt związany z wakacjami kredytowymi dla banków wyniósł aż 13,41 mld zł. Jednak zgodnie z zapowiedziami wakacje kredytowe w 2024 r. będą obowiązywać, tylko na zmienionych warunkach. W 2024 r. nie będą one dostępne dla wszystkich kredytobiorców, a tylko dla tych, których sytuacja finansowa jest najgorsza.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Ruszyły wakacje kredytowe – co warto wiedzieć?

Ruszyły wakacje kredytowe – co warto wiedzieć?
Wakacje kredytowe, a więc zawieszenie płatności raty kredytu można uzyskać już w czerwcu! Aby jednak wstrzymać płatność raty należy wcześniej...

Czy unieważnienie umowy kredytowej w złotówkach jest bardziej skomplikowane niż w innych walutach?

Czy unieważnienie umowy kredytowej w złotówkach jest bardziej skomplikowane niż w innych walutach?
Unieważnienie umowy kredytowej, zarówno w złotówkach, jak i w innych walutach, może być skomplikowane, jednak stopień trudności może różnić się...

Co dalej z kredytem zero procent?

Co dalej z kredytem zero procent?
Polacy w dalszym ciągu czekają na obiecany kredyt zero procent. Do 17 maja 2024 roku trwał etap konsultacji. Na ostateczną...