SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Jaka jest różnica między WIBOREM 3M/6M/12M? 

Data ostatniej aktualizacji:

Oznaczenie 3M, 6M, 12M stosowane przy wskaźniku WIBOR lub innych wskaźnikach referencyjnych odnosi się do okresu w jakim powinno odbyć się przeszacowanie oprocentowania. To oznacza, że przez okres 3,6, lub 12 miesięcy odsetki powinny być naliczane wg stopy stałej w tym okresie. Dopiero po tym okresie należy odczytać nową wartość wskaźnika referencyjnego i zastosować go do następnego okresu odsetkowego.To oznacza, że nawet przy miesięcznym terminie dokonywania płatności za kredyt przez kilka miesięcy (w zależności od terminu zastosowanego wskaźnika) stopa oprocentowania jest stała. 

Zazwyczaj zależność jest taka, że wskaźnik właściwy dla 3-miesięcznego okresu odsetkowego (WIBOR 3M) jest niższy niż dla okresu 6-cio miesięcznego, a dla okresu 12 miesięcznego jest najwyższy. Nie jest to jednak zawsze stała zasada, bowiem zdarzają się czasami okresy, gdy taka relacja jest odwrotna. Jest to zazwyczaj w okresie przewidywanych cięć stóp banku centralnego. Zazwyczaj zależność jest taka, że wskaźnik właściwy dla 3-miesięcznego okresu odsetkowego (WIBOR 3M) jest niższy niż dla okresu 6-cio miesięcznego, a dla okresu 12 miesięcznego jest najwyższy. Nie jest to jednak zawsze stała zasada, bowiem zdarzają się czasami okresy, gdy taka relacja jest odwrotna. Jest to zazwyczaj w okresie przewidywanych cięć stóp banku centralnego. 


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Nowe wakacje kredytowe – od kiedy?

Nowe wakacje kredytowe – od kiedy?
20 lutego 2024 roku Rząd ma podjąć decyzję, jak będą wyglądały zasady korzystania z nowych wakacji kredytowych. Do tej pory mniej więcej co drugi...

Kredyt 0% – czy kredyt zero procent będzie dla wszystkich?

Kredyt 0% – czy kredyt zero procent będzie dla wszystkich?
Tak jak w większości programów rządowych, aby z nich skorzystać, trzeba spełnić pewne warunki. Tak też jest z kredytem 0%,...

Bezpieczny kredyt 2 % a szansa na inny kredyt

Bezpieczny kredyt 2 % a szansa na inny kredyt
Banki w celu zweryfikowania historii kredytowej oraz informacji o  aktywnych zobowiązaniach, sprawdzają potencjalnych kredytobiorców w bazie Biura Informacji Kredytowej. Czy...