Jaka jest różnica między WIBOREM 3M/6M/12M? 

Oznaczenie 3M, 6M, 12M stosowane przy wskaźniku WIBOR lub innych wskaźnikach referencyjnych odnosi się do okresu w jakim powinno odbyć się przeszacowanie oprocentowania. To oznacza, że przez okres 3,6, lub 12 miesięcy odsetki powinny być naliczane wg stopy stałej w tym okresie. Dopiero po tym okresie należy odczytać nową wartość wskaźnika referencyjnego i zastosować go do następnego okresu odsetkowego.To oznacza, że nawet przy miesięcznym terminie dokonywania płatności za kredyt przez kilka miesięcy (w zależności od terminu zastosowanego wskaźnika) stopa oprocentowania jest stała. 

Zazwyczaj zależność jest taka, że wskaźnik właściwy dla 3-miesięcznego okresu odsetkowego (WIBOR 3M) jest niższy niż dla okresu 6-cio miesięcznego, a dla okresu 12 miesięcznego jest najwyższy. Nie jest to jednak zawsze stała zasada, bowiem zdarzają się czasami okresy, gdy taka relacja jest odwrotna. Jest to zazwyczaj w okresie przewidywanych cięć stóp banku centralnego. Zazwyczaj zależność jest taka, że wskaźnik właściwy dla 3-miesięcznego okresu odsetkowego (WIBOR 3M) jest niższy niż dla okresu 6-cio miesięcznego, a dla okresu 12 miesięcznego jest najwyższy. Nie jest to jednak zawsze stała zasada, bowiem zdarzają się czasami okresy, gdy taka relacja jest odwrotna. Jest to zazwyczaj w okresie przewidywanych cięć stóp banku centralnego. 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI