SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Od czego zależy długość sprawy o WIBOR?

Data ostatniej aktualizacji:

Od czego zależy długość sprawy o WIBOR

Decydując się na pójście do sądu, jedno z pierwszych pytań jakie pada to pytanie – ile to wszystko będzie trwało? Otóż nie ma co ukrywać, że polskie sądy są niezwykle obciążone. Spraw jest dużo, a sędziów i pracowników sądów mało. Ile więc może trwać sprawa o WIBOR i od czego zależy jej długość?

Jak wygląda sprawa o WIBOR?

Sprawa WIBOR zaczyna się od analizy przez kancelarię prawną umowy kredytu. Następnie zazwyczaj konieczne jest wystąpienie do banku o dodatkową dokumentację dotyczącą spłaty kredytu. W kolejnym kroku dobrze jest skierować do banku wezwanie do zapłaty, wskazując na postanowienia umowy, które kwestionujemy. Banki co do zasady negatywnie rozpatrują złożoną reklamację. Dopiero kolejnym krokiem jest złożenie pozwu WIBOR do sądu. Pozew powinien zawierać szczegółową argumentację uzasadniającą nasze roszczenia, a także wskazywać dowody, jakie powinny zostać przeprowadzone.

Jakie czynności podejmie sąd w sprawie o WIBOR?

Po wpływie pozwu do sądu i sprawdzeniu pozwu pod kątem formalnym sąd powinien wysłać pozew bankowi. Wysyłając pozew, sąd wyznacza bankowi  termin na złożenie odpowiedzi na pozew.

Sąd prowadząc sprawę o WIBOR musi dokonać analizy dowodów, a także zdecydować czy wszystkie dowody należy przeprowadzić, czy też nie. Sąd może powołać biegłego (wówczas akta sprawy są przekazywane celem wydania opinii) lub zdecydować o przesłuchaniu świadków czy kredytobiorcy.

Konieczność sporządzenia opinii przez biegłego wydłuża postępowanie sądowe zwykle o kilka miesięcy. Często jednak wydanie opinii przez biegłego jest konieczne dla udowodnienia swoich twierdzeń. Wyrok w sprawie zapada po przeprowadzeniu przez sąd całego postępowania dowodowego.

Od czego zależy ile będzie trwała sprawa WIBOR?

To jak długo będzie trwało postępowanie sądowe zależy m.in. od tego jakie dowody sąd zdecyduje się przeprowadzić. Zdarza się postępowanie wydłuża się z przyczyn niezależnych od sądu np. biegły nie składa opinii w terminie czy też świadkowie nie stawiają się na termin rozprawy. Nie bez znaczenia pozostaje kwestia znacznego obciążenia sądów.

Na długość sprawy sądowej ma wpływ także działanie sekretariatu sądu, a konkretnie czas w jakim wysyła on korespondencję do stron. Od lat w sądownictwie mówi się o problemie ze znacznym obciążeniem sędziów pracą oraz niewystarczającą liczbą asystentów czy pracowników administracyjnych. Dlatego też wchodząc na ścieżkę sądową, należy liczyć się z tym, że będzie ona trwała kilka lat. Nie warto się jednak zniechęcać, bowiem korzyści z usunięcia WIBOR z umowy są ogromne.

Jeżeli posiadasz kredyt z oprocentowaniem opartym o wskaźnik WIBOR, warto dokonać analizy swojej umowy kredytu. W tym celu skonstatuj się z naszą kancelarią WIBOR, a wskażemy Ci, jakie są szanse, korzyści i ryzyka związane ze sprawą WIBOR. Nasza kancelaria WIBOR opracowała również kalkulator WIBOR, dzięki któremu samodzielnie możesz sprawdzić, ile zyskasz.  

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Ruszyły wakacje kredytowe – co warto wiedzieć?

Ruszyły wakacje kredytowe – co warto wiedzieć?
Wakacje kredytowe, a więc zawieszenie płatności raty kredytu można uzyskać już w czerwcu! Aby jednak wstrzymać płatność raty należy wcześniej...

Czy unieważnienie umowy kredytowej w złotówkach jest bardziej skomplikowane niż w innych walutach?

Czy unieważnienie umowy kredytowej w złotówkach jest bardziej skomplikowane niż w innych walutach?
Unieważnienie umowy kredytowej, zarówno w złotówkach, jak i w innych walutach, może być skomplikowane, jednak stopień trudności może różnić się...

Co dalej z kredytem zero procent?

Co dalej z kredytem zero procent?
Polacy w dalszym ciągu czekają na obiecany kredyt zero procent. Do 17 maja 2024 roku trwał etap konsultacji. Na ostateczną...