SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Jak długo może trwać sprawa o WIBOR?

Data ostatniej aktualizacji:

Jak długo może trwać sprawa o WIBOR

Do sądów trafia coraz więcej spraw dotyczących kredytów złotówkowych z oprocentowaniem opartym o wskaźnik WIBOR. Kredytobiorcy są obecnie bardziej świadomi swoich praw, stąd też chcą walczyć o sprawiedliwość w sądzie. Ile może trwać sprawa o wyeliminowanie WIBOR z umowy kredytu?

Sprawdź: Kalkulator WIBOR.

Jak wygląda sprawa o WIBOR?

Sprawa sądowa rozpoczyna się od złożenia do sądu pozwu WIBOR. Pozew powinien zawierać szczegółową argumentację uzasadniającą nasze roszczenia, a także wskazywać dowody, jakie powinny zostać przeprowadzone. Po wpływie pozwu do sądu, sąd doręcza pozew bankowi wyznaczając mu termin na złożenie odpowiedzi na pozew. Sąd może zdecydować także, aby pomiędzy stronami doszło do wymiany kolejnych pism. Następnie sąd może powołać biegłego (wówczas akta sprawy są przekazywane celem wydania opinii) lub zdecydować o przesłuchaniu świadków lub kredytobiorcy. Zazwyczaj przesłuchanie takie ma miejsce na rozprawie, chociaż odnotować należy, że obecnie jest także możliwość złożenia zeznań na piśmie. Wyrok w sprawie zapada po przeprowadzeniu przez sąd całego postępowania dowodowego. Wskazać należy, że udział kredytobiorców w wyznaczanych przez sąd rozprawie nie zawsze jest obowiązkowy. Zazwyczaj wystarczający jest udział pełnomocnika. Obowiązkowy jest jedynie udział w rozprawie, podczas której kredytobiorcy mają zostać przesłuchani.

Czas trwania sprawy o WIBOR

Długość postępowania sądowego WIBOR zależy od wielu czynników między innymi od obciążenia sądu, ale także od tego jak będzie wyglądało postępowanie dowodowe. Jeżeli w sprawie będą przesłuchiwani świadkowie, będzie powołany biegły sądowy celem wydania opinii to czas postępowania będzie dłuższy. Na długość sprawy sądowej ma wpływ także działanie sekretariatu sądu, a konkretnie czas w jakim wysyła on korespondencję do stron. Od lat w sądownictwie mówi się o problemie ze znacznym obciążeniem sędziów pracą oraz niewystarczającą liczbą asystentów czy pracowników administracyjnych. W przypadku spraw o WIBOR należy liczyć się z tym, że postępowanie sądowe będzie trwało około trzech lat.

Ponadto postępowanie sądowe w przypadku spraw kredytów złotówkowych z WIBOR nie zakończy się po wyroku Sądu I instancji. Należy liczyć się z tym, że strona przegrana złoży od negatywnego wyroku apelację do Sądu drugiej instancji. A zatem sprawa będzie analizowana raz jeszcze, co zawsze wydłuża postępowanie. Dopiero wyrok Sądu drugiej instancji jest prawomocny.

Rozpoczynając walkę z bankiem należy nastawić się, że będzie ona trwała kilka lat. Biorąc jednak pod uwagę korzyści, jakie można zyskać dzięki wygraniu sprawy o WIBOR, czas nie powinien być decydujący, w szczególności, że kredyty hipoteczne ze wskaźnikiem WIBOR zazwyczaj udzielane były na długi okres.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Nowe wakacje kredytowe – od kiedy?

Nowe wakacje kredytowe – od kiedy?
20 lutego 2024 roku Rząd ma podjąć decyzję, jak będą wyglądały zasady korzystania z nowych wakacji kredytowych. Do tej pory mniej więcej co drugi...

Kredyt 0% – czy kredyt zero procent będzie dla wszystkich?

Kredyt 0% – czy kredyt zero procent będzie dla wszystkich?
Tak jak w większości programów rządowych, aby z nich skorzystać, trzeba spełnić pewne warunki. Tak też jest z kredytem 0%,...

Bezpieczny kredyt 2 % a szansa na inny kredyt

Bezpieczny kredyt 2 % a szansa na inny kredyt
Banki w celu zweryfikowania historii kredytowej oraz informacji o  aktywnych zobowiązaniach, sprawdzają potencjalnych kredytobiorców w bazie Biura Informacji Kredytowej. Czy...