SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Kredyt we frankach forum

Data ostatniej aktualizacji:

Kredyt we frankach forum

Szacuje się, że z kredytami frankowymi zmaga się nawet około 800 000 kredytobiorców. Część z nich zdecydowała się już na wytoczenie sprawy sądowej albo występując z pozwem indywidualnym do sądu albo też z pozwem grupowym. Zdecydowana większość wytoczonych przez frankowiczów spraw sądowych kończy się obecnie ich wygraną.

Wygrane sprawy frankowe forum

Obecnie w Internecie można odnaleźć wiele orzeczeń sądów korzystnych dla frankowiczów. Frankowicze wygrywają bowiem ponad 90% spraw sądowych przeciwko bankom. Oczywiście odnaleźć można także orzeczenia negatywne, jednak są one rzadkością i w większości pochodzą sprzed kilku lat, kiedy linia orzecznicza nie była jeszcze tak ukształtowana jak obecnie.

Sprawdź również:

Na korzyść frankowiczów wypowiadał się m.in. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Warto również wskazać, że postępowanie sądowe w Polsce jest dwuinstancyjne, zatem w przypadku przegrania sprawy sądowej w pierwszej instancji zawsze jest możliwość zmiany wyroku na korzystny dla frankowicza przez sąd drugiej instancji.

Kredyt frankowy od czego zacząć?

Sprawę frankową należy zacząć od szczegółowej analizy konkretnej sprawy. W szczególności warto zbadać treść umowy pod kątem klauzul niedozwolonych oraz oszacować kwotę możliwego do wywalczenia roszczenia. W tym zakresie warto posiłkować się profesjonalną kancelarią prawną.

Przed wszczęciem postępowania sądowego trzeba również wystosować do banku pismo z reklamacją kredytu frankowego, w której kredytobiorca wyartykułuje swoje zastrzeżenia do umowy, w szczególności podniesie zarzut jej nieważności i wskaże klauzule, które w jego ocenie, są niedozwolone. Do reklamacji należy dołączyć również wezwanie do zapłaty dochodzonej kwoty.

Reklamacja kredytu frankowego wzór

W treści reklamacji kredytu frankowego powinny znaleźć się informacje odnośnie danych osobowych i teleadresowych kredytobiorcy, jak również analogiczne dane dotyczące banku będącego stroną umowy kredytu. Dodatkowo należy szczegółowo wyodrębnić umowę kredytu wskazując jej numer oraz datę zawarcia. W treści reklamacji trzeba wskazać czego żąda kredytobiorca (odfrankowienia, czy unieważnienia umowy) oraz powołać z treści umowy klauzule uznane za abuzywne. W reklamacji warto również zawrzeć wezwanie do zapłaty dochodzonej kwoty wraz z terminem (7/14 dni) na jej zapłatę i wskazaniem właściwego rachunku bankowego. Reklamacja powinna być własnoręcznie podpisana przez kredytobiorcę, ewentualnie pełnomocnika legitymującego się stosownym pełnomocnictwem.

Przykładowy wzór reklamacji kredytu frankowego możecie Państwo znaleźć poniżej:

Kredyt frankowy forum – najczęstsze pytania

·       Czy jest szansa wygrać sprawy frankowe?

Obecna korzystna linia orzecznicza polskich sądów, jak również wyroki TSUE opowiadające się po stronie kredytobiorców, dają bardzo dużą szansę na wygranie przez kredytobiorcę sprawy frankowej. Z dostępnych statystyk wynika, że około 90-95% spraw frankowych kończy się wydaniem wyroku po myśli kredytobiorcy frankowego.

·       Ile można odzyskać z kredytu we frankach?

To ile można odzyskać z kredytu frankowego każdorazowo zależne jest od konkretnego przypadku i m.in. tego jakiej wysokości kredyt został zaciągnięty, w jakiej dacie, jaka część kapitału została spłacona. Co do zasady przy unieważnieniu umowy frankowej bank zwraca kredytobiorcy wszystko to co od niego otrzymał tj. raty kredytu, w części kapitałowej i odsetkowej, ale też prowizje, ubezpieczenia i wszelkiego rodzaju opłaty manipulacyjne. Z reguły kredytobiorca otrzyma od banku po unieważnieniu umowy między kilkadziesiąt a kilkaset tysięcy złotych.

·       Ile trwa sprawa o kredyt frankowy?

Długość trwania sprawy frankowej zależy od wielu czynników. Ilość świadków, stopień skomplikowania sprawy, sąd przed którym toczy się postępowanie – wszystko to wpływa na czas trwania sprawy frankowej. Przeciętnie długość trwania sprawy frankowej od wniesienia pozwu do prawomocnego wyroku trwa 3-5 lat.

·       Dlaczego frankowicze przegrywają w sądzie?

Chociaż większość spraw frankowych jest rozstrzygana po myśli frankowiczów, zdarzają się jednak powództwa oddalone. Dzieje się tak z reguły gdy sąd nie dopatrzył się klauzul niedozwolonych w treści umowy (w przypadku spraw frankowych zdarza się to niezwykle rzadko) albo uzna, że kredyt zaciągnięty został nie na potrzeby prywatne, ale w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

·       Jakie pytania pojawiają się na rozprawie frankowej?

Najczęściej pytania w sprawie frankowej dotyczyć będą negocjowania umowy kredytu (czy postanowienia były narzucane, czy też kredytobiorca miał swobodę negocjowania warunków), czy bank szczegółowo wyjaśnił ryzyka podpisania umowy frankowej, w szczególności możliwość wzrostu kursu walut, czy też pominął lub nie artykułował wystarczająco dosadnie tej kwestii, na jaki cel został wykorzystany kredyt (konsumencki, czy związany z działalnością gospodarczą).

Unieważnienie kredytu frankowego forum

Głównym żądaniem w sprawach frankowych jest żądanie ustalenia nieważności umowy kredytu. Co to oznacza? Unieważnienie kredytu frankowego to uznanie umowy kredytu za nieistniejącą. Skoro umowę traktujemy jako niebyłą to pozostaje rozliczenie się z bankiem. Bank powinien zwrócić kredytobiorcy wpłacane raty kredytowe oraz inne koszty pobierane na podstawie nieważnej umowy, kredytobiorca zwraca natomiast bankowi kapitał, jaki bank mu udostępnił.

Co istotne, roszczenia przeciwko bankowi można kierować również w sytuacji kiedy kredytobiorca spłacił już cały kredyt. Jednak wówczas roszczenie ustalenia nieważności umowy kredytu może nie zostać uwzględnione przez sąd ze względu na brak interesu prawnego, zasadne będzie jednak roszczenie kredytobiorcy o zapłatę. Z pewnością warto skorzystać z pomocy prawnej decydując się na pozwanie banku w sprawie frankowej.

Kredyt we frankach forum – gdzie szukać pomocy?

Wielu frankowiczów nie wie w jaki sposób podjąć działania przeciwko bankowi. Ze względu na informacje przekazywane przez media, jak też akcje banków, które zachęcają do ugód, w większości kredytobiorcy mają świadomość, że prawdopodobnie z ich umowami kredytu jest coś nie tak. Nie wiedzą jednak jak rozpocząć spór z bankiem albo zwlekają z podjęciem tej decyzji.

Najprostszym i bezpłatnym sposobem na początek jest oczywiście przesłanie swojej umowy kredytu do analizy kancelarii prawnej. Wówczas kredytobiorca zyskuje informacje co do dalszych możliwości działania a także kwot jaki może odzyskać. Powierzając swoją sprawę doświadczonej kancelarii nie trzeba myśleć o żadnych zawiłościach bowiem reprezentuje ona nasze interesy kompleksowo. 

Warto wiedzieć, że obecnie nie tylko kredytobiorcy posiadający kredyty frankowe wchodzą w spory sądowe z bankami. Również i kredytobiorcy posiadający kredyty złotówkowe z oprocentowaniem zmiennym na bazie WIBOR kwestionują swoje umowy kredytu. Podwyżki stóp procentowych na przestrzeni ostatniego roku wpłynęły znacząco na wysokość rat kredytów złotówkowych. Złożenie pozwu WIBOR do sądu w przypadku wadliwości umowy to możliwość uwolnienia się od rosnących rat kredytowych.

Wybór kancelarii frankowej – forum

Kancelaria posiadające doświadczenie w sprawach frankowych znają już taktyki procesowe banków. Są one również na bieżąco z nowym orzecznictwem w tych sprawach. Dlatego też szukając kancelarii prawnej warto wybrać kancelarię z doświadczeniem. Na co jeszcze zwrócić uwagę? Wybierając kancelarię dla frankowiczów forum należy pamiętać, że kluczowe jest zaufanie do danego adwokata czy radcy prawnego, który będzie zajmował się naszą sprawa oraz dobra komunikacja. Już przy pierwszym kontakcie z adwokatem można się zorientować czy działania, które podejmuje są szybkie i sprawne. Kancelaria Frejowski CHF od lat specjalizuje się w sprawach frankowych i z przyjemnością pomoże Państwu przeprowadzić kompleksowe postępowanie przedsądowe i sądowe przeciwko bankowi. W razie pytań zapraszamy do kontaktu.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Czy w sprawie kredytu złotówkowego z WIBOR można wstrzymać płatność rat kredytu?

Czy w sprawie kredytu złotówkowego z WIBOR można wstrzymać płatność rat kredytu?
Aby zmniejszyć czy też wstrzymać płatność rat kredytu z WIBOR należy złożyć do sądu wniosek o udzielenie zabezpieczenia. Wniosek ten...

UOKiK kończy prace nad projektem jednolitej umowy kredytowej

UOKiK kończy prace nad projektem jednolitej umowy kredytowej
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował ostatnio, że finalizuje prace nad projektem umowy kredytowej, która miałaby stać się obowiązującym wzorem...