SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Jakie banki mają WIRON?

Data ostatniej aktualizacji:

Jednym z rozwiązań rządowego programu wsparcia dla kredytobiorców jest likwidacja wskaźnika WIBOR. Zapowiadane zmiany miały być odczuwalne już od początku stycznia 2023 roku. Zastąpienie wskaźnika WIBOR jest jednak procesem złożonym i wymagającym odpowiedniego przygotowania się przez banki. Kiedy możemy spodziewać się produktów kredytowych opartych na WIRONIE? Jakie banki mają WIRON?

Sprawdź również: POZEW WIBOR

WIRON zastąpi WIBOR

Wskaźnik WIBOR (Warsaw Interbank Offer Rate) to referencyjna wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym. Wskazać należy, że WIBOR posiada kilka cech negatywnych takich jak arbitralność i nieprzejrzystość jego ustalania, jak również wątpliwa wiarygodność, w kwestii realnego kosztu pieniądza w transakcjach między bankami. Wskaźnik WIBOR powinien być wyliczany na podstawie faktycznych transakcji na rynku międzybankowym. W praktyce  transakcji między bankami jest bardzo mało. Obliczanie WIBOR opiera się jedynie na deklaracjach banków, niepopartych rzeczywistymi pożyczkami. Może to prowadzić do podejrzeń, że banki fikcyjnie zawyżają WIBOR. Między innymi dlatego też zdecydowano się na jego zastąpienie nowym wskaźnikiem.

Kiedy WIRON zastąpi WIBOR?

Likwidacja wskaźnika WIBOR, inaczej mówiąc zastąpienie WIBORU wskaźnikiem WIRON jest procesem długofalowym. Procedurą wprowadzenia nowego wskaźnika zajmuje się Narodowa Grupa Robocza złożona z przedstawicieli banków, ministerstwa finansów, Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowego Banku Polski, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Polskiego Fundusz Rozwoju.

Proces zastąpienia wskaźnika WIBOR wskaźnikiem WIRON podzielony jest na etapy:

  • w 2022 roku rozpoczęła się faza przygotowawcza, w ramach której wybrano, że to wskaźnik WIRON będzie następcą WIBORU,
  • w 2023 roku banki mogą oferować produkty oparte o wskaźnik WIRON równolegle z produktami opartymi na wskaźniku WIBOR. W tym okresie odbywać ma się także kampania informacyjna o nowym wskaźniku,
  • w 2024 roku banki będą oferowały nowe produkty oparte o wskaźnik WIRON, stopniowo wykluczając ze swoich ofert propozycje oparte o wskaźnik WIBOR,
  • w 2025 roku nastąpi finalizacja procesu, w konsekwencji czego wskaźnik WIBOR przestanie być publikowany, a wszystkie dotychczasowe umowy z tym wskaźnikiem zostaną zmienione na wskaźnik WIRON.

Najistotniejszą  różnicą między wskaźnikiem WIRON a WIBOR jest okoliczność, że WIRON oparty jest o transakcje depozytowe między bankami, które rzeczywiście się odbyły. Chodzi o oprocentowanie depozytów jednodniowych (overnight) i na podstawie dokonanych już transakcji (danych wstecznych) wyliczenie średniej wartości wskaźnika. Dodatkowo wskazać należy, że wysokość wskaźnika WIRON 1M (miesięcznego), WIRON 3M (kwartalnego), WIRON 6M (półrocznego) publikowana jest z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku. Nowy wskaźnik ma być niższy od WIBOR, co w konsekwencji skutkować będzie mniejszą skalą wzrostu oprocentowania oraz wysokości rat kredytów hipotecznych.

Ile wynosi stawka WIRON?

Aktualny WIRON publikowany jest na stronie internetowej administratora stawek WIRON, czyli GPW Benchmark S.A. (https://gpwbenchmark.pl/). W kwietniu 2023 r. (stan na 19 kwietnia 2023 r.) aktualna stawka WIRON wyniosła dla WIRON 3M –  5,82%, a dla WIRON 6M –  6,00%.

Jakie banki mają WIRON?

Aktualnie brak jeszcze konkretnej oferty kredytowej opartej na wskaźniku WIRON. Niedługo jednak ulegnie to zmianie. Od lipca 2023 roku w ofertach niektórych banków mają pojawić się produkty kredytowe oparte na wskaźniku WIRON. Banki, które deklarują wprowadzenie w najbliższym czasie wskaźnika WIRON to Bank PEKAO, Bank ING  Bank Millennium, Bank BNP Paribas.

Autor: radca prawny Karolina Marczak, nr wpisu LB-2649