SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Jaki WIRON w 2024 r.?

Data ostatniej aktualizacji:

Aktualny wiron styczeń 2024

WIRON to stosunkowo nowy pomysł na walkę z problemem wysokich rat kredytowych w kredytach o zmiennej stopie procentowej. Z założenia ustawodawcy od 2023 r. ma następować sukcesywne zastępowanie WIBOR-u nowym wskaźnikiem WIRON. Proces ten ruszył latem 2023 r. i obecnie możemy obserwować pierwsze efekty zmiany.

Jaki jest WIRON w maju 2024 r.?

Podobnie jak w przypadku wskaźnika WIBOR, dane o aktualnym WIRON można znaleźć w Internecie. Administratorem stawek WIRON jest GPW Benchmark S.A., który publikuje aktualne dane dotyczące wysokości tego wskaźnika.  Wskaźnik WIRON 3M wynosi obecnie 5,1098% (stan na 10.05.2024 r.).

Jaki był WIRON we wcześniejszych miesiącach 2024 r.?

W kwietniu 2024 r. (stan na 10 kwietnia 2024 r.) wskaźnik wynosił dla WIRON 3M 4,9783%, a dla WIRON 6M – 4,9279%. W marcu 2024 r. (stan na 10 marca 2024 r.) wskaźnik wynosił dla WIRON 3M 4,85%, a dla WIRON 6M 4,95%. A zatem widać, że WIRON odnotowuje w ostatnich miesiącach wzrost.

Czy WIRON w 2024 r. odegra istotną rolę?

Kredyty oparte o wskaźnik WIRON dopiero wchodzą na polski rynek. Pierwszym bankiem, który wprowadził taki produkt do swojej oferty jest ING S.A., a stało się to w lipcu 2023 r.

Pierwsze analizy wpływu WIRON na obniżenie raty kredytu nie nastrajały optymistycznie. WIRON nie był latem 2023 r. znacznie niższy od WIBOR (przeciętnie o ok. 0,5%), a na dodatek przy kredytach WIRON marża kredytu była nieco większa. W efekcie wysokość rat kredytów WIRON jest obecnie zbliżona do tych wyrażonych wskaźnikiem WIBOR. 

Obecnie różnica między WIRON, a WIBOR jest nieco większa, dodatkowo w 2024 r. kolejne banki wypuścić powinny na rynek produkty oparte o WIRON. Wszystko to wskazuje, że w 2024 r. WIRON będzie odgrywał istotniejszą rolę, niż w roku ubiegłym.

Warto jednak odnotować, że nie jest pewne czy to na pewno wskaźnik WIRON zastąpi wskaźnik WIBOR. Pojawiły się bowiem głosy, że może być to także jakiś inny wskaźnik.

Kredytobiorcy złotówkowi mogą iść śladem Frankowiczów i wystąpić  o unieważnienie umowy kredytu. Z uwagi na okoliczność, że tematyka unieważnienia umowy kredytowej opartej na WIBOR jest nowa oraz skomplikowana, warto sprawę sądową powierzyć profesjonalnej kancelarii WIBOR. Kancelaria LEX WIBOR opracowała również kalkulator korzyści unieważnienia WIBOR, dzięki któremu kredytobiorca złotówkowy może oszacować zysk związany z unieważnieniem nieuczciwego oprocentowania zmiennego opartego o wskaźnik WIBOR zawartego w umowie kredytowej.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Stopy procentowe nadal bez zmian – nowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej

Stopy procentowe nadal bez zmian – nowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej
Rada Polityki Pieniężnej  zdecydowała, że w maju stopy procentowe pozostaną na takim samym poziomie. Kredytobiorcy cicho liczyli na obniżenie stóp...

Wakacje kredytowe 2024 – Prezydent podpisał ustawę

Wakacje kredytowe 2024 – Prezydent podpisał ustawę
Kredytobiorcy, którzy liczyli na odciążenie domowego budżetu i zawieszenie płatności rat mogą odetchnąć z ulgą. Prezydent podpisał ustawę o wakacjach...

Banki wysyłają do klientów aneksy z „klauzulą awaryjną”

Banki wysyłają do klientów aneksy z „klauzulą awaryjną”
Stawka WIBOR w dalszym ciągu ma decydujące znaczenie przy ustalaniu wysokości oprocentowania zdecydowanej części kredytów. Trend ten utrzyma się jeszcze...