SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Jak jest aktualny WIBOR w 2024 r.?

Data ostatniej aktualizacji:

Aktualny wibor styczeń 2024

WIBOR w sposób pośredni wpływa na wysokość raty kredytu hipotecznego wyrażonego w złotych polskich, o ile kredyt taki oparty jest o zmienną stopę procentową. W umowach kredytowych najczęściej występuje wskaźnik WIBOR 3M (oprocentowanie pożyczki (depozytu) międzybankowego na 3 miesiące) oraz WIBOR 6M (oprocentowanie pożyczki (depozytu) międzybankowego na 6 miesięcy). WIBOR w lutym2024 r. nie odbiega znacząco od odczytów tego wskaźnika z końcówki roku ubiegłego.

Jaki WIBOR na początku 2024 roku?

Wartość aktualnego wskaźnika WIBOR można sprawdzić na stronie GPW Benchmark – administratora stawek WIBOR. WIBOR wyznaczany jest jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanych przez największe banki działające w Polsce, po odrzuceniu wielkości skrajnych.

Jak jest aktualny WIBOR w lutym 2024 r.?

WIBOR ustalany jest w każdy dzień roboczy o godzinie 11:00. Aktualnie wskaźnik WIBOR (stan na 13 lutego 2024 roku) w przypadku WIBOR 3M wynosi 5,86%, w przypadku WIBOR 6M wskaźnik jest identyczny i również wynosi 5,86%.

Źródło: https://gpwbenchmark.pl/

Prognozy WIBOR 2024

Trudno jest jednoznacznie przesądzić jaka wysokość WIBOR będzie obowiązywała w 2024 r. Jest to przede wszystkim zależne od dalszej polityki NBP i RPP w zakresie podwyższania stóp procentowych. Większość ekonomistów zakłada, że w 2024 r. WIBOR może nieznacznie spaść, jest to jednak silnie uzależnione od sytuacji ekonomicznej w kraju. Żeby uwolnić się od tej niepewnej sytuacji powinno się rozważyć założenie sprawy w sądzie o unieważnienie WIBOR. W celu pozwania banku o unieważnienie WIBOR warto skorzystać z profesjonalnej kancelarii WIBOR.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Nowe wakacje kredytowe – od kiedy?

Nowe wakacje kredytowe – od kiedy?
20 lutego 2024 roku Rząd ma podjąć decyzję, jak będą wyglądały zasady korzystania z nowych wakacji kredytowych. Do tej pory mniej więcej co drugi...

Kredyt 0% – czy kredyt zero procent będzie dla wszystkich?

Kredyt 0% – czy kredyt zero procent będzie dla wszystkich?
Tak jak w większości programów rządowych, aby z nich skorzystać, trzeba spełnić pewne warunki. Tak też jest z kredytem 0%,...

Bezpieczny kredyt 2 % a szansa na inny kredyt

Bezpieczny kredyt 2 % a szansa na inny kredyt
Banki w celu zweryfikowania historii kredytowej oraz informacji o  aktywnych zobowiązaniach, sprawdzają potencjalnych kredytobiorców w bazie Biura Informacji Kredytowej. Czy...