SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Jak jest aktualny WIBOR w 2024 r.?

Data ostatniej aktualizacji:

Aktualny wibor styczeń 2024

WIBOR w sposób pośredni wpływa na wysokość raty kredytu hipotecznego wyrażonego w złotych polskich, o ile kredyt taki oparty jest o zmienną stopę procentową. W umowach kredytowych najczęściej występuje wskaźnik WIBOR 3M (oprocentowanie pożyczki (depozytu) międzybankowego na 3 miesiące) oraz WIBOR 6M (oprocentowanie pożyczki (depozytu) międzybankowego na 6 miesięcy). WIBOR w czerwcu 2024 r. nie odbiega znacząco od odczytów tego wskaźnika z końcówki roku ubiegłego.

Jaki WIBOR w 2024 roku?

Wartość aktualnego wskaźnika WIBOR można sprawdzić na stronie GPW Benchmark – administratora stawek WIBOR. WIBOR wyznaczany jest jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanych przez największe banki działające w Polsce, po odrzuceniu wielkości skrajnych.

Jak jest aktualny WIBOR w maju 2024 r.?

WIBOR ustalany jest w każdy dzień roboczy o godzinie 11:00. Aktualnie wskaźnik WIBOR (stan na 17 maja 2024 roku) w przypadku WIBOR 3M wynosi 5,85%, w przypadku WIBOR 6M wskaźnik jest nieznacznie wyższy i wynosi 5,86%.

Źródło: https://gpwbenchmark.pl/

Prognozy WIBOR 2024

Trudno jest jednoznacznie przesądzić, jaka wysokość WIBOR będzie obowiązywała w 2024 r. Jest to przede wszystkim zależne od dalszej polityki NBP i RPP w zakresie podwyższania stóp procentowych. Większość ekonomistów zakłada, że w 2024 r. WIBOR może nieznacznie spaść, jest to jednak silnie uzależnione od sytuacji ekonomicznej w kraju. Żeby uwolnić się od tej niepewnej sytuacji powinno się rozważyć założenie sprawy w sądzie o unieważnienie WIBOR. W celu pozwania banku o unieważnienie WIBOR warto skorzystać z profesjonalnej kancelarii WIBOR.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Ruszyły wakacje kredytowe – co warto wiedzieć?

Ruszyły wakacje kredytowe – co warto wiedzieć?
Wakacje kredytowe, a więc zawieszenie płatności raty kredytu można uzyskać już w czerwcu! Aby jednak wstrzymać płatność raty należy wcześniej...

Czy unieważnienie umowy kredytowej w złotówkach jest bardziej skomplikowane niż w innych walutach?

Czy unieważnienie umowy kredytowej w złotówkach jest bardziej skomplikowane niż w innych walutach?
Unieważnienie umowy kredytowej, zarówno w złotówkach, jak i w innych walutach, może być skomplikowane, jednak stopień trudności może różnić się...

Co dalej z kredytem zero procent?

Co dalej z kredytem zero procent?
Polacy w dalszym ciągu czekają na obiecany kredyt zero procent. Do 17 maja 2024 roku trwał etap konsultacji. Na ostateczną...