SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Jak zmienił się WIRON po decyzji NBP o obniżce stóp procentowych?

Data ostatniej aktualizacji:

Jak się zmienił WIRON po obniżce stóp %

Rząd obiecywał kredytobiorcom, że nowy wskaźnik WIRON będzie niższy niż WIBOR, co wpłynie na wysokość rat kredytów. WIRON 3M Stopa Składana, czyli najbliższy odpowiednik stawki WIBOR 3M jest obecnie wyższy od wskaźnika WIBOR. Obniżka stóp procentowych dokonana przez Radę Polityki Pieniężnej spowoduje, że stawki WIBOR 3M i WIBOR 6M będą spadać, szczególnie w porównaniu do szczytów z jesieni 2022 r. W stawkach WIRON 3M i 6M nie będzie widać takiego spadku, ponieważ bazują one na transakcjach z minionych trzech i sześciu miesięcy, a więc w okresie kiedy rynkowe stopy procentowe były względnie stabilne i na wysokim poziomie. Wskaźnik WIRON będzie później niż WIBOR odzwierciedlał poluzowanie polityki pieniężnej.

Ile wynosi WIRON wrzesień 2023?

Wskaźnik WIRON to referencyjna stopa procentowa wykorzystywana w polskim systemie finansowym, która zastąpi w niedalekim czasie WIBOR. WIRON ustalany jest na podstawie zbioru depozytowych transakcji jednodniowych (O/N, overnight) przeprowadzanych pomiędzy bankami, instytucjami finansowymi i dużymi przedsiębiorstwami. W odróżnieniu do WIBOR wartość wskaźnika WIRON ustalana jest na podstawie danych wstecznych,a nie hipotetycznych. Dane do wyliczania wskaźnika WIRON przekazuje dziewięć dużych banków na podstawie ich transakcji z innymi bankami, instytucjami finansowymi i dużymi przedsiębiorstwami. Dlatego WIRON mierzy koszt depozytów na większym rynku niż WIBOR, który obejmuje tylko ten międzybankowy. We wrześniu 2023 r. (stan na 25 września 2023 r.) aktualna stawka WIRON Stopy Składane wynosi dla WIRON 1M  5,66443 %, WIRON 3M 6,02489 %, a dla WIRON 6M 6,00128 %.

Ile wynosi WIBOR lipiec 2023?

W ramach umów kredytu hipotecznego banki posługują się głównie dwoma podstawowymi wskaźnikami WIBOR tj. WIBOR 3M oraz WIBOR 6M. We wrześniu 2023 r. (stan na 22 września 2023 r.) aktualna stawka WIBOR wynosi dla WIBOR 3M 5,79 %, a dla WIBOR 6M 5,65 %.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162

Źródło: https://gpwbenchmark.pl/


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kwietniowa decyzja w sprawie wysokości stóp procentowych

Kwietniowa decyzja w sprawie wysokości stóp procentowych
W dniach 3-4 kwietnia 2024 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Postanowiono, że stopy procentowe NBP pozostaną na niezmienionym...

WIRON niekoniecznie zastąpi WIBOR

WIRON niekoniecznie zastąpi WIBOR
O likwidacji wskaźnika WIBOR mówi się już od dawna. Dotychczasowe stanowisko obejmowało zastąpienie wskaźnika WIBOR stawką WIRON. Zgodnie z komunikatem...

UOKiK kończy prace nad projektem jednolitej umowy kredytowej

UOKiK kończy prace nad projektem jednolitej umowy kredytowej
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował ostatnio, że finalizuje prace nad projektem umowy kredytowej, która miałaby stać się obowiązującym wzorem...